Ledelse

Mange ledere savner informasjon fra toppledelsen

Publisert Sist oppdatert

I en undersøkelse den danske organisasjonen Lederne har gjort, der 1664 ledere deltok, svarer 28 prosent av de spurte at «slett ikke» eller «i mindre grad» får all den informasjonen fra ledelsen som de har bruk for. 39 prosent svarer at dette skjer i «noen grad». Bare en tredjedel, 33 prosent, er positive til ledelsens informasjonsnivå, skriver danske Lederne på sine hjemmesider.

Helle Bruun Madsen, rådgiver hos Lederne, har i en kommentar til undersøkelsen påpekt at både virksomhetsledelsen og mellomlederne har et ansvar for at informasjonsdelingen fungerer.

Ledere får lønn blant annet for å være nysgjerrige

Utfordringer og frustrasjon

Hun minner om at det er en del av toppledelsens informasjonsoppgave å sørge for at mellomledere og linjeledere er ajour med viktige beslutninger som har betydning for mellomlederens arbeid og med viten som mellomledelsen skal dele med eller «oversette» for medarbeiderne. Mangler denne typen informasjon, kan det skape utfordringer og frustrasjon.

Mellomlederen må på sin side ikke bare sitte og vente på å få informasjon fra sjefen, mener Madsen. Hun mener de har en forpliktelse til å selv gjøre sjefen oppmerksom på hva de har behov for å vite. Ledere får lønn blant annet for å være nysgjerrige, påpeker hun.

Powered by Labrador CMS