Ledelse

Slik lykkes du med en coachende lederstil

Fire konkrete spørsmål å stille medarbeiderne dine.

Publisert Sist oppdatert

Coaching handler om å hjelpe sine medarbeidere til å oppleve personlig vekst og nå sine mål. Man hjelper andre til å ta i bruk sine styrker til å nå sine egne mål heller enn å belære dem.

For å lykkes med en slik lederstil må lederen ha empati og tro på at en slik lederstil kan fungere, skriver BI-professor Jan Terje Karlsen og BI-amanuensis Morten Emil Berg hos BI Business Review.

De trekker fram fire spørsmål en coachende leder bør stille sine ansatte for å bygge varige styrker hos dem.

Hvor er du i dag?

Start med å identifisere den ansatte sine styrker og suksesshistorier. Målet er å gjenta disse suksessene og skape gode følelser hos den ansatte, noe som igjen kan føre til økt kreativitet og bedre prestasjoner, skriver Karlsen og Berg.

Kort sagt, finn signaturstyrkene og spill på dem.

Hva er dine mål?

«Vi yter mer når vi har konkrete mål å jobbe mot, enn når vi ikke har mål», skriver Karlsen og Berg.

En god coachende leder bør derfor hjelpe den ansatte med å definere klare og krevende mål som både er viktige og mulige å nå. Samtidig bør det legges til rette for tydelige tilbakemeldinger underveis, skriver de.

Hvilke tanker hindrer deg i å nå dine mål?

En coachende leder ønsker å påvirke tankene som fører til atferd, ikke bare fortelle den ansatte at «slik bør du gjøre det». Det betyr at man bør identifisere de tankene som fører til motstand og som hindrer endring.

Deretter bør de positive tankene underbygges – tankene som gir følelser som optimisme, glede og mestringstro, understreker Karlsen og Berg.

Hvordan handle for å realisere mål?

Gode intensjoner er ikke nok for å endre atferden. Man må sette opp en handlingsplan for å nå målene sine, med mange små skritt som fører til en kontinuerlig læringsprosess, skriver Karlsen og Berg.

Små delmål fører til en mestringsfølelse underveis, og det kan bygge optimisme og håp, og bryte ned redselen for å feile, tilføyer de.

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Powered by Labrador CMS