Leder

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (midten).

Med en au pair i huset

Det spørs om ikke UDI er på bærtur med sin tolkning av reglene for aupairer. Uansett vil Jøran Kallmyr klamre seg til justisministertaburetten, dog med en ripe i lakken.

Publisert Sist oppdatert

Å være justisminister fra Frp er like vanskelig som for utrente å rygge med tilhenger. En må svinge motsatt vei enn en skal med hengeren og bli enig med seg selv om en skal se i speilene eller snu seg for å følge med hengeren.

En blir fort svett, særlig dersom en har tilskuere til seansen.

Jøran Kallmyr er den syvende Frp-politikeren som forsøker seg i justisministerstolen. Jusprofessor Mads Andenæs mener Kallmyr har brutt loven om bruk av au pair og at han bør gå av.

Det vil nok være andre som hopper på dette toget i løpet av dagen. Å herje med en statsråd under press er en fristelse politiske motstandere har vanskelig for å motstå.

I flere ekkokamre i sosiale medier er det opplest og vedtatt at vi har en justisminister som bryter landets lover. Og det kan vi jo ikke ha.

I flere ekkokamre i sosiale medier er det opplest og vedtatt at vi har en justisminister som bryter landets lover. Og det kan vi jo ikke ha.

Vanligvis hører Mads Andenæs til blant de som mener UDI er på ville veier med sine strenge tolkninger av loven på utlendingsfeltet. Denne gang mener professoren at byråkratene i UDI må anses som like ufeilbarlige som Den katolske kirke hevder paven er.

UDI blir til tider beskyldt for å være mer katolsk enn paven er i sine lovtolkninger. Det er det ingen fra Frp som hevder. Frp vil at UDI skal opptre som firkant. Nå rammer det deres utvalgte, Jøran Kallmyr.

UDI hevder frimodig at Kallmyr har brutt loven fordi han han hatt en au pair boende hos seg nesten to måneder før arbeidstillatelsen var i orden.

Denne au pairen hadde riktignok godkjent arbeidstillatelse, men hos en annen familie. Her ville hun ikke være, av grunner som offentligheten ikke er kjent med.

Det er ikke uvanlig at en au pair skifter vertsfamilie. Hva skal skje da? Det er ikke UDI klare på. De er klare på prinsippet om at formalitetene skal være i orden når en starter å arbeide hos en ny vertskapsfamilie.

Da au pairen meldte overgang til Kallmyr, sa au pair- byrået at det var ok at hun flyttet inn, men at hun ikke kunne begynne å jobbe før arbeidstillatelse var klar.

Det var tross alt bedre at en au pair flytter inn til dem hun skal jobbe hos, enn at hun blir boende i flere uker hos en familie hun ikke ville bo hos. Hvor skulle hun gjøre av seg?

En au pair har ikke råd til å ta seg inn på hotell i ukevis mens en venter på at søknad om overflytting skal behandles.

Kallmyr fikk ok fra au pair-byrået, men sjekket ikke hos UDI. Han bedyrer at au pairen ikke jobbet for dem før formalitetene var i orden.

Det var han og kona som leverte og hentet i barnehagen. Hva hun holdt på med, er han uklar om. Hun ble selvsagt kjent med barna, men hvem var det som ryddet av kjøkkenbordet?

UDI har ikke installert spionkamera eller engasjert detektiv for å finne ut hva au pairen holdt på med da hun bodde hos Kallmyr uten å være godkjent.

De nøyer seg med å konstatere at hun jobbet hos Kallmyr før hun hadde tillatelse til det. Følgelig brøt både hun og Kallmyr loven.

Lovens intensjon er å sikre at det ikke kommer en strøm av kvinner til landet før de er godkjent som au pairer hos en vertskapsfamilie. Loven er ikke så finmasket at den sier i klartekst hva som skal skje når en flytter fra en vertsfamilie til en annen.

Med en Frp- er i justisministerstolen regner UDI med klapp på skulderen fra departementet når de er strenge og firkantete.

Dette er en sak om et byråkrati under pari og en statsråd som snubler i den strengheten hans parti hyller.

Det er fornuft og rimelighet i det Kallmyr har foretatt seg. Myndighetene burde i løpet av en uke eller to fått formalitetene på plass. Det er ikke mye arbeid som må gjøres for å tillate at en godkjent au pair flytter fra en vertskapsfamilie til en annen.

Dette er en sak om et byråkrati under pari og en statsråd som snubler i den strengheten hans parti hyller.

Vi befinner oss i flisespikkeriets verden. Her er det krevende for justisministere å befinne seg når mediene og de mange som gjerne ser muligheten for å gi en Frp-statsråd en på tygga, væpner seg til kamp.

Jøran Kallmyr trenger ikke skjelve i dressbuksene. Erna Solberg sier hun har full tillit til ham.

Siv Jensen kommer til å trekke sverdet for å forsvare ham om det blir aktuelt. Hun orker ikke tanken på å starte jakten på justisminister nummer 8.

En kan aldri vite i politikkens verden når en statsråd først har viklet seg inn i en sak der det kan dukke opp litt av hvert. Hvis noen har sett denne aupairen gjøre noe mer enn å hvile seg på sofaen, får Kallmyr spørsmål om dette er jobb eller ikke.

Kallmyr har inntatt en ydmyk holdning ved å beklage at han ikke sjekket med UDI. Det han bør gjøre, er å rydde opp.

Det kan han gjøre ved å pålegge myndighetene å behandle søknader om overflytting av au pair innen tre uker og at det er ok at en flytter direkte inn til den nye vertsfamilien med en gang.

Det er ikke mer overraskende at Per Sandberg skaffe seg en kvinne fra Iran som kjæreste, enn at Jøran Kallmyr får trøbbel med UDI når han raskt skaffer seg en au pair til de fire barna sine.

Powered by Labrador CMS