Leder

Kulturminister Abid Raja og avgått Venstreleder Trine Skei Grande under et arrangement tidligere i vår.

Raja demonterer Grandes verk

Abid Raja har demontert enda en pyramide som Trine Skei Grande var i ferd med å bygge. Det meste av regionreformen, Venstres hjertebarn, kan gå med i dragsuget.

Publisert Sist oppdatert

For en politiker i posisjon gjelder to leveregler: Velg dine konflikter med omhu og ikke utsett deg for mer kjeft enn nødvendig.

Dette lever kulturminister Abid Raja etter. Under Trine Skei Grandes ledelse har Venstre, delvis med støtte fra KrF, fått banket igjennom en del saker som Høyre har hatt særdeles lite sans for.

Hadde det vært opp til Høyre, hadde de skrotet alle fylkeskommunene og blitt stående igjen med to forvaltningsnivåer; stat og kommuner.

Enkelte steder kunne kommuner slått seg sammen for å finne formålstjenlige løsninger for større områder, slik det skjer rundt Oslo når det gjelder transport for eksempel.

Venstre og KrF mener det er nødvendig for demokratiets skyld at vi holder oss med et kobbel av fylkespolitikere som får bestemme både det ene og andre. Da antallet fylker ble redusert fra 21 til 11, ble det levelig for Høyre.

Noe av de viktigste de nye fylkene skulle få et større ansvar for, var kultur.

Det hadde ikke Høyre noe imot. Der i gården vet de at desentralisert ansvar kan være en effektiv måte å spare penger på. Med regionreformen ville det blitt fylkene som måtte tatt bråket knyttet til for lave bevilgninger til gode formål.

Fem på tolv hadde ikke Abid Raja noe annet å gjøre enn å trekke i nødbremsen.

Flere fylker var skeptiske til å måtte prioritere mellom bevilgninger til kultur, utdanning og veier. Det ville blitt fylkeskommunale bikkjeslagsmål uten like.

Representanter fra kunstnernes organisasjoner har vært imot regionreformen hele tiden. De støtter seg på forskere som peker på at kulturen taper når det må prioriteres hardhendt. Det må det i årene framover.

Kulturens folk mener det er bedre å ta kampen i åpent lende sentralt framfor i 11 fylker med politikere som vil streve livet av seg for å få budsjettet til å gå i hop.

Koronakrisen har barbert vekk all egenkapital i kulturlivet og etterlater seg balanser med stygge minus. Protestene mot å gjennomføre regionreformen for kulturlivet økte i styrke både fra politisk hold, fra fylkene og kulturfeltet.

Fem på tolv hadde ikke Abid Raja noe annet å gjøre enn å trekke i nødbremsen. Det var bare en uke til saken skulle legges fram for Stortinget.

Regionreformen med tilleggende kulturelle herligheter betegnet daværende kulturminister Trine Skei Grande som «det nærmeste jeg kommer mitt åndsverk». Hun ville bygge en pyramide som skulle stå i årevis som minne om henne og Venstres vilje og evne til å prioritere kultur og demokrati.

Nå har Abid Raja rast byggverket.

Det er bare to måneder siden han demonterte et annet av Grandes byggverk.

Det sentrale virkemiddelet i å få gjort endringer i mediepolitikken var et mediestøtteråd som skulle fungere omtrent som de regionale helseforetakene.

Forslaget om et mediestøtteråd ble slaktet både av opposisjonen og medienes representanter. Det var bare kjeft å få. Abid Raja bestemte seg for å skrote arvegodset fra sin forgjenger.

Ingen felte en tåre over at mediestøtterådet ble begravd. Det er heller ikke mange som bidrar med tårer for at regionreformen på kulturfeltet skrotes. De eneste som ikke liker det, er KS.

–Når ansvaret for kultur ikke overføres, vil dette vil svekke reformens legitimitet,

Når vi først har fylker, ønsker KS at de skal få mest mulig å stelle med. Kulturen er synlig og skaper engasjement. Den passer fint inn som element i å bygge vitale fylker.

–Når ansvaret for kultur ikke overføres, vil dette svekke reformens legitimitet, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Opposisjonen har signalisert at de er rede til å oppløse Viken og la Finnmark bli eget fylke, om det er det de vil.

Det blir enklere å reversere reformen når mindre ansvar er overført til fylkene.

Det som er overført til fylkene er bygging og vedlikehold av veier.

Staten Vegvesen har advart mot økte kostander og lavere effektivitet når et sentralt ansvar skal overføres til 11 fylker. Det argumentet ville fått større tygde i dag der milliardene triller i strie strømmer ut av statskassen. Men her gjelder nok «gjort er gjort og spist er spist»-regelen. Noe må fylkene få holde på med.

KS lederen har også en liten drøm han deler i skuffelsen over at regionreformen er avlyst for kulturfeltet.

–Kulturfeltet er for eksempel hardt rammet av koronakrisen, og fylkene kan spille en avgjørende rolle i å gjenreise kulturfeltet. Det forutsetter imidlertid at fylkenes rolle på kulturfeltet styrkes betydelig, sier Bjørn Arild Gram.

Dette ønsket stiller nok alle politikere seg bak, men fylkene kan ikke vente seg en krone ekstra til kultur. De må klare seg med det de har. Så får vi se om de består prøven eller om de lar kulturen stå bakerst i køen.

Powered by Labrador CMS