Leder

Sjakken selger sjela si

Slik Faust solgte sin sjel til djevelen, har Norges Sjakkforbund solgt sjelen til en internasjonal spillgigant for 50 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Hensikten er å bidra til å bryte ned det norske spillmonopolet.

Judas fikk 30 sølvpenger for å forråde Jesus. Han var i tvil, men mente det kunne forsvares at han foretok seg noe.

Johann Wolfgang von Goethes «Faust» handler om hvor langt mennesket er villig til å gå for å nå sine mål. Er målet stort nok, helliger hensikten middelet. Da kan en også leve med at en foretar seg noe som i og for seg kan sies å være feil.

Faust inngår en allianse med djevelen for å oppnå den sannhet og kunnskap han strever etter. Det mangler ikke på dramatikk når djevelen i Mefistofeles skikkelse krever hans sjel som avtalt.

For mange er de internasjonale spillselskapene djevelens verk. De driver mennesker inn i spillegalskapen og sylter profitten ned i skatteparadiser. De henviser til at de driver lovlig virksomhet. Det gjør de faktisk. I de fleste land har spillselskapene lov å operere innenfor de rammer myndighetene fastsetter.

Nå det ser det ut til at de har fått Sjakkforbundet på kroken.

Men ikke i Norge. Her har Norsk Tipping og Rikstoto monopol. Men myndighetene kan ikke hindre at folk spiller bort pengene sine på internasjonale spillnettsteder.

Spillselskapene har arbeidet i mange år for å skrote det norske spillmonopolet. De har fått både kjendiser og politikere til å hevde at tiden har løpt fra denne typen reguleringer. Nå det ser det ut til at de har fått Sjakkforbundet på kroken.

Styret i Norges Sjakkforbund er rede til å inngå en avtale med spillselskapet Kindred Group med base i Malta som blant annet eier UNI bet. Her snakker vi ikke om en vanlig sponsoravtale. Kindred Group vil betale sjakkforbundet 50 millioner kroner fordelt over fem år for at Sjakkforbundet skal engasjere seg for at det norske spillmonopolet skal oppheves.

Sjakkforbundet skal jobbe for å endre spillpolitikken blant annet ved å delta på Arendalsuka, der en skal ha arrangementer sammen med Kindred Group. Ellers skal de utnytte sitt nettverk slik at Kindred Group kan komme i kontakt med påvirkere og beslutningstakere.

Avtalen styret i Sjakkforbundet vil inngå, skal legges fram for forbundets kongress, som samles 7. juli.

«Partene skal sammen jobbe for en faktabasert debatt som skaper forståelse og aksept for de faktiske konsekvensene av at det norske markedet for online pengespill re-reguleres til en lisensmodell», står det i saksdokumentene til kongressen.

Sjakkforbundet er ikke medlem av Norges Idrettsforbund, som forsvarer dagens spillpolitikk.

– Etter vår mening vil en slik avtale som Sjakkforbundet vurderer å inngå, være en form for skjult reklame for utenlandske spillselskap, noe som er ulovlig, sier idrettspresident Berit Kjøll til NRK.

Sjakkforbundet og Kindred Group mener avtalen ikke er i strid verken med markeds-, lotteri- eller pengespilloven. De minner om at Danmark innførte en lisensmodell i 2012 og Sverige kommer etter fra nyttår.

Sjakkpresident Morten Lillestøl Madsen mener forbundet kan bruke sin ytringsfrihet til å delta i samfunnsdebatten.

– Som en av mange organisasjoner som faller utenfor i NIF, gir dette norsk sjakk enorme muligheter til å realisere aktiviteter som vi ellers ikke ville fått, sier Madsen.

De er tjent med et styre som ikke har solgt sjelen sin – selv om prisen er god og hensikten er å la sjakkinteressen få enda flere bein å gå på.

Madsen har rett i at forbundet vil oppleve nærmest paradisiske tilstander de kommende fem år. Deretter kan det bli blåmandag. Kindred Group vil ikke bli en fast bidragsyter til Sjakkforbundet.

Sjakkforbundet har solgt sjelen sin til en kommersiell aktør. Mediene vil miste interessen for å høre hva de har på hjertet når det er Kindred Group de representerer. De risikerer at verken påvirkere eller beslutningstakere vil ha noe med dem å gjøre når de kommer trekkende med Kindred Group.

Sjakkforbundet vil ødelegge sitt omdømme om de skriver under på denne avtalen. Ytringsfrihet er ikke en betalt aktivitet.

Om den avtalen de vil inngå rammes av dagens lovverk, får jurister vurdere. Sjakkforbundet definerer seg i alle tilfeller utenfor det gode selskap.

Sjakkinteressen er økende. Med suksess følger det tydeligvis ikke klokskap. Landets sjakkentusiaster er tjent med et styre som forstår hvilke rammebetingelser virksomheter som vil vise samfunnsvar opererer innenfor. De er tjent med et styre som ikke har solgt sjelen sin – selv om prisen er god og hensikten er å la sjakkinteressen få enda flere bein å gå på.

Powered by Labrador CMS