Leder

Mange kulturledere i Bergen gir nå klar beskjed til byrådsleder Roger Valhammer om at de ikke godtar at så pass omfattende tiltak kommer som et dekret fra kommunen uten dialog i forkant.

Smittevern i miskreditt

FHI-direktør Camilla Stoltenberg er urolig for en økende smitteverntrøtthet i befolkningen. Det bidrar FHI selv til i Bergen der byrådet har fått hele kulturlivet på nakken.

Publisert Sist oppdatert

Camilla Stoltenberg, leder for Folkehelseinstituttet (FHI) mener å se klare tegn på smittevern-trøtthet i befolkningen, og sier til NTB at det bekymrer henne. Når smittevern-trøtthet siger inn over befolkningen, er det desto større grunn til at folk har forståelse for de tiltakene som blir innført. Det er ikke tilfelle i Bergen.

Bergen opplever i likhet med 10 andre kommuner økning i koronasmitte. Økningen er så pass stor at byrådet har innført strengere tiltak for å begrense smittespredningen. Blant tiltakene er at antallet deltakere på offentlige arrangementer reduseres fra 200 til 50. Dett har fått kulturlivet i Bergen til å protestere.

Dette er ikke en dugnad lenger. Jeg føler det er symbolpolitikk. Kommunen fatter disse vedtakene uten å ta en eneste telefon til noen i bransjen. Vi har levd med koronatiltak i månedsvis og har fulgt alle regler, og det har ikke vært noen smitte på noe kulturhus i Bergen, sier Sølvi Rolland, sjef for Ole Bull Scene til NRK.

Når beslutninger fattes over natten, og uten at man har tatt seg tid til å forhøre seg med de tiltakene vil ramme hardest, skaper det et inntrykk av at byrådet har handlet i panikk.

Hun får støtte i kraftsalven av blant andre Solrun Toft Iversen, som er sjef for Det Vestnorske Teateret. Hun etterlyser en kvalifisert vurdering av smittefaren ved teatrene med det smittevernet de har lagt opp til.

– Kan Ikea holde åpent for fullt, så kan også DNS og de andre teatrene, sier Stefan Larsson, sjefen for Den Nationale Scene. De har solgt billetter til 200 framover. Han stiller spørsmål med om teateret vil klare seg framover når de nå må betale tilbake billettinntekter og det er skapt usikkerhet om hva en kan planlegge for framover.

Ole Bull Scene har fra før seksti personer permittert og har hatt en omsetningssvikt på 60 prosent siden regjeringen besluttet å stenge skjenkingen kl. 24. Når publikumskapasiteten skal reduseres fra 200 til 50 mener ledelsen de vil få enorme virkninger.

– Ti dager for oss er som et halvt år. Før var jeg bekymret. Nå er jeg bunnfortvilt, sier Sølvi Rolland.

En stor flokk kulturledere i Bergen var samlet i går for å gi klar beskjed til kommunene. De vil ikke godta at så pass omfattende tiltak kommer som et dekret fra kommunen uten dialog i forkant.

Byrådsleder Roger Valhammer sa på et nettmøte med kulturlederne at han har «veldig stor forståelse for frustrasjonen i kulturbransjen». Han hevder byrådet ikke hadde tid til å gå i dialog med byens kulturinstitusjoner tirsdag på grunn av intens møtevirksomhet med Folkehelseinstituttet (FHI) og etater i Bergen som måtte orienteres om tiltakene.

Han avviser at de bedriver symbolpolitikk og peker på at maksbegrensingen er satt etter tydelige råd fra FHI og andre fagfolk.

Det fratar han imidlertid ikke det politiske ansvaret. Helsedirektoratet og FHI har anbefalt regjeringen å omgjøre rådet om antall på private fester til et forbud. Det sier regjeringen nei til fordi de mener at det ikke oppfyller smittevernlovens forholdsmessighetskrav.

Dette perspektivet burde også byrådet i Bergen lagt til grunn. Byrådet plikter å vurdere konsekvensene at de tiltak de innfører. Reglene de har innført rammer kulturlivet uforholdsmessig hardt.

Når beslutninger fattes over natten og uten at man har tatt seg tid til å forhøre seg med de tiltakene vil ramme hardest, skaper det et inntrykk av at byrådet har handlet i panikk - eller for å signalisere til befolkningen at de tar situasjonen på alvor.

Den slags signalisering fungerer ikke lenger. Kulturlederne tar sitt samfunnsansvar. Når de protestere som de gjør, bør byrådet ta inn over seg at de mislykkes med sin strategi.

Byrådet i Bergen bør gjøre helomvending i det minste når det gjelder arrangementer som er planlagt og billetter solgt

I mars var folk redde og aksepterte strenge tiltak. Folk er fortsatt bekymret for å bli smittet, men ikke alle. Selv om myndighetene i over en måned har vært urolige for økende smittespredning, er det ikke blitt noen flere som blir innlagt på sykehus. Det er knapt en håndfull som får intensiv behandling eller må legges i respirator.

Særlig blant unge brer den oppfatningen seg at korona ikke er så farlig som myndighetene vil ha det til. Derfor sluntres det unna med smittevern.

Når smitte brer seg, er det nødvendig å beskytte sårbare grupper. De befinner seg på sykehus og sykehjem. Og de som vet de er sårbare for korona på grunn av høy alder eller at de syke, må passe ekstra nøye på at de ikke blir utsatt for smitte.

Det kan også være på sin plass med økt kontroll på utesteder. Men det er ingen grunn til å redusere antallet som kan delta på offentlige arrangementer. En må gjerne innføre økt kontroll og tiltak som gjør at folk ikke kommer for tett på hverandre på vei ut og inn.

Byrådet i Bergen bør gjøre helomvending i det minste når det gjelder arrangementer som er planlagt og billetter solgt. De bør også gå i tenkeboksen og fundere over hvordan vi skal orke å leve med koronarestriksjoner i alle fall til langt ut i 2021, kanskje inn i 2022. Da kan en ikke over natten bestemme seg for å ta strupetak på kulturen.

Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Powered by Labrador CMS