Annonse

Folkehelseinstituttet

FHI tror Norge kan unngå ny smittebølge

Lederspeilet

FHI-direktør Camilla Stoltenberg– Det er enklere å være leder nå, når jeg verken har små barn eller gamle, syke foreldre

Folkehelsedirektøren har jobbet på spreng med opptil 16-timers dager de siste månedene. – En pandemi er aldri bra, men det var bra at den kom i år og ikke i fjor. Da hadde Norge vært i en vanskelig situasjon, sier Stoltenberg.

FHI presiserer hvem som skal testes

Nå som spredningen av koronavirussmitte i Norge er liten, har det ingen hensikt å teste store grupper av friske, som for eksempel alle ansatte i en bedrift.

Camilla Stoltenberg– Befolkningen trettes ut

Folkehelseinstituttet frykter at folk skal bli trøtte og gradvis slutte å etterleve tiltakene for å slå ned koronaviruset.

Ekspertgruppe skal vurdere sikkerheten til smittesporingsapp

Helsedepartementet har utnevnt en ekspertgruppe som skal gå gjennom kildekoden til den nye appen for smittesporing fra Folkehelseinstituttet.

FHI advarer mot urealistisk «nullvisjon»

Folkehelseinstituttet (FHI) mener nordmenn må forberedes bedre på at hovedbølgen av epidemien fortsatt ligger foran oss. Mange vil da bli syke.

Færre menn enn kvinner frykter å bli smittet med koronavirus

Tall fra Folkehelseinstituttet viser derimot at det er flest menn som blir smittet og som krever intensivbehandling på sykehus.

FHI frykter «store negative ringvirkninger» av ny koronastrategi

Folkehelseinstituttet advarer mot konsekvensene av en strategi der målet er å kvele koronaepidemien helt.

Leder

LederNedtrapping av koronatiltak

Vi bør ikke gå i nasjonal takt når koronatiltakene etter hvert skal trappes ned. Fylker og kommuner bør få økt ansvar for nødvendige og unødvendige tiltak.

FHI: Folk kan gå på jobb selv om noen i hjemmet er i karantene

Sykepleiere og andre kan jobbe som normalt selv om de bor sammen med noen som er isolert på grunn av «vanlig» luftveisinfeksjon, ifølge Folkehelseinstituttet.

Leger frykter for få sykehusplasser ved virusutbrudd

Norske leger frykter kapasitetsmangel ved norske sykehus dersom et stort antall koronasmittede i Norge må legges inn for behandling.

Folkehelseinstituttet har satt kriseberedskap25 prosent av oss kan bli smittet

NHO varsler om bedrifter som sliter og Folkehelse­instituttet er i kriseberedskap. Helsedirektoratet frykter at 25 prosent av befolkningen kan bli smittet. Koranavisuset covid-19 har inntatt Norge.

Trønderes psykiske helse skal kartlegges

Er forskjell i psykiske lidelser mellom nord-trøndere og folk i Trondheim? Det er blant spørsmålene en ny helseundersøkelse skal gi svar på.

Norske fastleger er mindre fornøyd med arbeidsmengden enn sine utenlandske kolleger

Undersøkelsen viser også at en dobbel så stor andel av allmennleger i Norge planlegger å bytte karriere i løpet av de neste tre årene sammenliknet med kolleger i de andre landene.

Flere jenter får en angstdiagnose

Andelen jenter som fikk en angstdiagnose ble fordoblet fra 2010 til 2015, viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Ansatte i helseforvaltningen fortvilerBer Stortinget om hjelp

Det nye anskaffelsesregimet for helseforvaltningen gir ingen gevinst, kun permanente merkostnader, mener tillitsvalgt. Nå ber ansatte ved Folkehelseinstituttet Stortinget ta grep.

FHIFastleger kan bidra til å forebygge selvmord

Mer enn én av tre som begår selvmord, har vært i kontakt med fastlegen sin måneden før selvmordet. Nå skal forskere undersøke om fastlegen kan bidra sterkere i forebyggende arbeid.

UndersøkelseFlere liker de nye snusboksene

30 prosent av de spurte i en undersøkelse svarer at de liker de nye snusboksene med nøytral utforming. For de gamle boksene er tallet 20 prosent.

Slagambulanse fører til raskere behandling

Bruk av ambulanser utstyrt med CT-skanner kan også føre tilbedre funksjonalitet hos pasientene tre måneder etter hjerneslaget. Det viser en ny metodevurdering fra Folkehelseinstituttet.

Færre rammes av akutt hjerteinfarkt og hjerneslag

Forekomsten av akutt hjerteinfarkt og akutt hjerneslag er redusert med henholdsvis 24 og 13 prosent på seks år. Det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.

SkolefrafallStore forskjeller mellom fylkene

Frafall i videregående skole varierer fra knapt 17 prosent i Akershus til 29 prosent i Finnmark, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Gradert sykmeldingFår ned fraværet, men blir mindre brukt

Gradert sykmelding kan gi kortere sykefravær, viser ny rapport. Men bruk av gradert sykmelding har gått ned de siste årene, tross politiske mål om det motsatte.

18 prosent flere ledere i FHI, men 17 prosent færre ansatte

I kjølvannet av regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) i 2015 har Folkehelseinstituttet kuttet 200 ansatte, men fått 13 nye ledere.

Folkehelseinstituttet Frykter for beredskapen

Budsjettkutt og effektiviseringstiltak fører til at Folkehelseinstituttet frykter for evnen til å levere forventede tjenester.

Helseminister Bent HøieKonsernmodellen i stadig utvikling

Helseminister Bent Høie sier de er godt i gang med den evalueringen HOD har varslet når det gjelder innføring av en såkalt konsernmodell for helseforvaltningen.

NHN slår tilbake– Høy kvalitet på tjenestene

– Vi mener vi leverer tjenester med gjennomgående høy standard, sier direktør Håkon Grimstad.

Foretaksmodell i helseforvaltningen provoserer fortsatt– De blir rike på vår bekostning

– Gratis skolemat til alle kan utjevne forskjeller

Et fellesmåltid i løpet av skoledagen har effekt på elevenes læring, kosthold og miljø, viser forskning. Et nasjonalt tilbud kan utjevne forskjeller, mener Folkehelseinstituttet.

Ny rapport om folkehelseØkte helseforskjeller i Norge

Mens helseforskjellene har blitt mindre i flere land i Europa de siste årene, peker pilene i Norge motsatt vei, ifølge Folkehelserapporten 2018.

Folkehelseinstituttet gjennomgår store endringer

Målet er større fleksibilitet og mer arbeid på tvers.

Norsk Helsenett om erfaringen med konsernmodell– Overveiende positiv

Norsk Helsenett sier de har «felles forståelse av kostnadsestimatene» med Folkehelseinstituttet, men ønsker ikke å kommentere brevet til folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg ytterligere.

Må punge ut for omstridt konsernmodell10 millioner i «uforklarlige kostnader» og 15 millioner for «tjenester som ikke er levert»

Minoritetshelse NAKMI blir en del av Folkehelseinstituttet

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) innlemmes i Folkehelseinstituttet med virkning fra 1. januar.

Konsernmodellen skaper trøbbel for flere helseetaterRammer kjernevirksomheten

«Betydelig økte kostnader». «Rammer kjernevirksomheten». «Krevende». «Merarbeid». Det er flere enn Folkehelseinstituttet i helseforvaltningen som sliter med regjeringens effektivisering.

LederHøies mislykkede effektivisering

Bent Høie ville effektivisere med Norsk Helsenett, men har så langt endt opp med en byråkratisk overbygning der kostnadene løper løpsk og underliggende etater rister oppgitt på hodet.

Ap lite imponert over Høies effektivisering– Konsulenter ga ikke godt nok svar – derfor må han bestille enda flere konsulentoppdrag

Dette viser at det blir mer byråkrati med denne helseministeren, sier Aps Ingvild Kjerkol.

IKT og innkjøp ble 40 millioner dyrere på to årEffektiviseringstiltak øker kostnadene med 80 prosent

Folkehelseinstituttets kostnader til anskaffelser og IKT øker med 80 prosent etter at regjeringen skulle effektivisere helseforvaltningen.

Premissleverandørene

De som egentlig styrer helse-Norge

I 15 år har politikere overlatt ansvaret for utviklingen av helsevesenet til et knippe svært mektige skrivebords­generaler. Dagens helsepolitikere gjør seg usynlige. Her er de som egentlig legger premissene for helsetjenesten.

Vestlendingane lever lengre enn andre nordmenn

Vestlendingane lever lengst og tre år lenger enn folk i Finnmark. Høgare dødelegheit av hjarte- og karsjukdomar og luftvegssjukdomar forklarer mykje av forskjellen.

Psykiske lidingar vert ikkje fanga opp i helsetenesta

FraværsgrensenMindre fravær, mer medisinbruk

De nye fraværsreglene i den videregående skolen ga flere legebesøk og økt medisinbruk, ifølge ny forskning fra Folkehelseinstituttet.

Legebesøk blant barn og ungdom har økt

Folkehelseinstituttet melder om en markert økning i legebesøk blant barn og ungdom siden skolestarten i fjor høst.

Folkehelseinstituttet vil behandle søvnproblemer på nett

Folkehelseinstituttet (FHI) vil tilby et gratis selvhjelpsprogram på internett til personer som sliter med kroniske søvnproblemer.

Verdens tobakksfrie dagHøyt utdannede røyker mindre enn andre

Personer som bare har grunnskoleutdanning røyker betydelig mye mer.

Camilla Stoltenberg– Det stilles enorme krav til offentlige ledere

– Det er overraskende lite oppmerksomhet om hvordan offentlige ledere håndterer krysspress mellom stadig flere pålagte oppgaver samtidig som budsjettene er under press, mener direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg.

Camilla Stoltenberg står opp for offentlig sektorEr ikke passive mottakere av penger

Camilla Stoltenberg er lei av at ledere og ansatte i offentlig sektor blir framstilt som en gjeng byråkrater som sitter passivt og mottar penger fra staten og ikke henger med i omstillingen.

Drastiske kutt i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet

Må til sammen kutte 330 årsverk.

Nordmenn drikker og røyker mindre

I tillegg flater snusbruken blant ungdom ut, viser en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet.

Norge dårligst i Europa på lungebetennelse og kols

Norge er i Europa-toppen på behandling av hjerneslag, hjerteinfarkt og ulike kreftformer, men på flere områder er norsk helsevesen i bunnsjiktet.

Høyt norsk forbruk av antibiotika på vei ned

Fredag er det den europeiske antibiotikadagen. Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser at antibiotikaforbruket i Norge er på vei ned. Målet er 30 prosent reduksjon innen 2020. Men det er fortsatt langt igjen dit.

Overgrep mot forskning

Politiseringen og disiplineringen av fagfolk ruller videre. I misforstått forpliktelse for å tjene Bent Høie begår ekspedisjonssjef Geir Stene-Larsen og direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet overgrep mot forskningen, skriver redaktør Magne Lerø

Fagforbundet: – En sykemelder ikke friske folk

Fastlege Jørgen Skavlan uttalte i helgen at nordmenn i større grad burde få avslag når de ber legen om sykemelding. Forbundsleder deler ikke inntrykket til Skavlan.

Fremdeles store helseforskjeller blant barn i Norge

Ti år etter at en nasjonal strategi ble igangsatt for å bedre barns helse, er forskjellene ennå store mellom ulike grupper. Helse og velferd påvirkes sterkt av foreldrenes inntekts- og utdanningsnivå.

Bekymringsmelding: Store variasjoner i kvaliteten på rettsmedisinske undersøkelser

Avdelingssjefen ved Rättsmedicialverkets Rättsmedicinska avdeling i Stockholm, Petra Råsten Almqvist, har sendt en bekymringsmelding til Helsedirektoratet om tilstanden innen norsk rettsmedisin.

Matnyttig om matkvalitet

Teknologisk Matforum satser på å holde matskandalene fra døren på ny TeMa-dag.

Annonse
Annonse
Annonse