Leder

Ullevål sykehus.

Smittevernslaget om Ullevål

Bent Høie(H) slår kontant tilbake mot Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som vil beholde Ullevål sykehus av smittevernhensyn. I dagens emosjonelle klima kan Høie ha feilberegnet effektene av koronakrisen.

Publisert Sist oppdatert

På den siste meningsmålingen som er offentliggjort faller Senterpartiet med over 4 prosent. Slik går det når ikke Trygve Slagsvold Vedum er på banen med kritikk om sentralisering, byråkratisering og nedbygging av distriktene.

Når koronakrisen herjer, er det tid for å stå sammen om det viktigste, ikke å bruke storslegga mot regjeringen. Opposisjonen venter på å kunne ta grep, finne saker der de kan utnytte koronakrisen til egen fordel.

Trygve Slagvold Vedum mener han nå har funnet en slik sak: Striden om nytt sykehus på Gaustad og nedleggelse av Ullevål. Det har ligget i kortene en stund, for fagfolk har hevdet at planene som foreligger ikke tar nødvendig hensyn til smittefare.

Nå er regjeringen i ferd med å bevege seg ut av krisesettingen. Samfunnet åpnes, og vi beveger oss inn igjen i den politiske hverdag. Tiden er inne for Trygve Slagsvold Vedum.

Han ber i Klassekampen i dag regjeringen sette sykehusbyggingen i Oslo på vent. Argumentet er blant annet at kompakte sykehusbygg med mange etasjer på et mindre areal, sikrer effektiv drift, men ut fra smittevernhensyn er det ikke tilrådelig.

Kompakte sykehusbygg med mange etasjer på et mindre areal, sikrer effektiv drift, men ut fra smittevernhensyn er det ikke tilrådelig.

Dette vil selvsagt fagfolk ha ulike meninger om. Poenget er at Vedum sår tvil om smittevernhensyn er tatt behørig hensyn til.

Seinere vil han nok stille spørsmål med respiratorkapasitet og antall plasser ved Oslo-sykehusene og sykehus landet over.

Nå gjelder det smittetrusselen. Dette er ikke et sololøp. Allerede 28 mars sa assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad til NRK at man bør se på sykehusbygg i evalueringen av pandemien.

– Kanskje må vi ha sykehus med mer plass, ikke bygge svære høye tårn, men ha mer smittevernhensyn inn i måten vi bygger sykehus på. Det er masse å lære av dette, og det må vi ta oss til, sa Nakstad.

Vedum hoppet ikke på da. Tiden var ikke inn på det tidspunktet til å utfordre Høie.

Høie kunne valgt å legge seg på Nakstads linje. Da kunne han risikert at bordet hadde fanget. Han kunne blitt tvunget til å utsette planene for Oslo kanskje et helt år. Han velger heller å slå kontant tilbake.

Høie er sikker i sin sak. Nakstad er i tvil.

Han skriver i et svar til Klassekampen at sykehusplanene vil igangsettes som planlagt og at smittevern alltid er en del av planene for nye sykehusbygg.

«Det er ingen empiri som tilsier at det er større risiko for smittespredning i høybygg enn i lave bygninger», skriver Høie.

Høie er sikker i sin sak. Nakstad er i tvil. I det emosjonelle klima som preger debatten om helse for tiden, kan dette utvikle seg til en kinkig sak for Høie og regjeringen.

Hvis flere fagfolk kommer på banen og argumenterer mot regjeringens sykehusplaner for Oslo med henvisning til koronakrisen, har vi det gående.

Det er flertall i Oslo kommune for å presse regjeringen til å vurdere planene på nytt. Det vil neppe stoppe regjeringen.

Stortinget har godkjent bevilgingen til nytt sykehus basert på at Ullevål skal legges ned. Det skjedde ved budsjettbehandlingen i høst.

Det er uro både i Venstre, Krf og Frp om de foreliggende planer. Men i høst gjorde Erna Solberg det klart at i denne saken måtte alle følge Bent Høies linje.

Frp er ikke lenger med i regjeringen og står fritt til å stemme mot regjeringen om de mener det er kommet nye momenter i en sak, og de ser seg tjent med å endre standpunkt.

Det er Jonas Gahr Støre som sitter med nøkkelen til hvordan denne saken skal utvikle seg. Den kan brukes som ledd i en strategi for å rette en bredside mot regjeringens helse- og sykehuspolitikk dersom flere fagfolk og organisasjoner engasjerer seg og velgerne kommer i bevegelse.

Trygve Slagsvold Vedum kan ha mønstret på en kanonbåt som kan true regjeringen om han får med seg mer ammunisjon og nok mannskap.

Da vil det handle om for lave bevilgninger til sykehusene over lang tid, sviktende beredskap, mangelfull planlegging for pandemitrusselen og for få respiratorer og sykehussenger.

Trygve Slagsvold Vedum kan ha mønstret på en kanonbåt som kan true regjeringen om han får med seg mer ammunisjon og nok mannskap. Eller så føyer dette utspillet seg inn i rekken av Slagsvold Vedum-markeringer fra som ikke får all verdens betydning.

I sykehuspolitikken er Høyre og Ap enige om det meste. Det kan være Frp ser seg tjent med å skille lag med regjeringen for å distansere seg fra den sykehuspolitikken som er ført. Helsepolitikken er det Høyre som har hatt ansvaret for.

Nå drar Høyre fordel av å ha helseministeren. Det blir en langt mer krevende posisjon å inneha når striden om helse- og sykehuspolitikken skjerper seg.

Powered by Labrador CMS