Annonse

Sykehusene bryter tidsfrister oftere

Ventetiden for behandling ved norske sykehus går ned, men fristen for å starte behandling brytes oftere. I årets fire første måneder var det 7.457 fristbrudd.

LederErikstein forlater banen

Problemene ved Oslo universitetssykehus forsvinner ikke ut døren med Bjørn Erikstein. Det siste og avgjørende slaget står når Stortinget i høst skal godkjenne finansiering og nedleggelse av Ullevål.

NRKUllevål sykehus skal legges ned

Styret i Helse sør-øst har vedtatt å gå videre med de omstridte planene om å legge ned Ullevål sykehus i Oslo og i stedet bygge nye sykehus på Aker og Gaustad.

Nå streiker 303 sykehusansatte for pensjon

Konflikten dreier seg om et krav om at også deltidsansatte med mindre enn 20 prosent stilling skal tjene opp pensjon.

LO-Stat tar ut 303 medlemmer i fem sykehus i streikevarsel om pensjon

Konflikten dreier seg om et krav om at også deltidsansatte med mindre enn 20 prosent stilling skal tjene opp pensjon

Sykehusproblemet - Demokratiet har abdisert

Modellen med helseforetak har ført til en konsentrasjon av makt over avgjørende velferdstjenester som helsebehandling. Det skjer i foretak som er unntatt demokratisk styring og kontroll.

Kortere rapporttid førte til mer overtid

Ved Haukeland sykehus i Bergen har de testet kortere rapporttid, og nå advarer de andre. En halvering av rapporttiden førte til stressede ansatte og mer bruk av overtid, skriver Klassekampen.

Leger ved norske sykehus– I ferd med å miste håpet

Bare 29 prosent av norske sykehusleger tror pasientene vil få det bedre på sykehuset de arbeider ved i nær fremtid. Kun 15 prosent har tro på at arbeidsforholdene vil bli bedre.

LederMilliardene i sykehusbygg

Når eksperter mener det er 20 milliarder å spare på bygge nytt på Ullevål framfor Gaustad, bør Stortinget instruere Bent Høie om å sørge for at begge alternativer utredes.

Foretaksmodellen ligger fast

Regjeringen har absolutt ingen planer om å endre helseforetaksmodellen.

Bedre politisk styring over sykehusene– Legg ned styrene i de regionale helseforetakene

– Hvis man fjerner styrene ved de regionale helseforetakene vil politikerne lettere kunne stilles til ansvar, sier konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst, Christian Grimsgaard.

LederSp-medvind som Ap-motvind

For tiden representerer Sp en større utfordring for Ap enn en noe sliten regjering som ikke har en plan for hvordan de skal roe ned distriktene når det gjelder sykehus og vindkraft.

LederUllevål bør utredes

Bent Høie kan si hva ha vil om helseforetakets ansvar. Nå er dette en politisk sak der manglende tillit til de som styrer helse-Norge tilsier at det må utredes om det fortsatt skal være sykehus på Ullevål.

Norske sykehus leide inn vikarer for én milliard i 2018

Norske sykehus leide inn vikarer for omkring én milliard kroner i fjor. De tillitsvalgte vil ha flere fast ansatte.

Vil stoppe jakten på stordriftsfordeler i helsevesenet

Sentrale helseaktører har ikke gitt opp drømmen om å rasere foretaksreformen. – Alle vil ha mindre sykehus, men ingen vil peke på hvilke funksjoner som skal ut, sier UiO-professor Lars Erik Kjekshus.

Disse sykehusene bruker 70 prosent mer penger per pasient enn andre

I tre fylker bruker sykehusene i snitt opptil 6000 kroner mer per pasient enn sykehus i Troms, Akershus og Rogaland.

Lederspeilet

Overlege Andreas StensvoldStarter dagen med en prat med nattevakta

Avdelingssjef ved kreftavdelingen på Kalnes sykehus i Sarpsborg, Andreas Stensvold, har dysleksi og cerebral parese. Det plager ham lite, selv om han nok ikke hadde blitt noen god nevrokirurg.

Lederspeilet

Sykehusdirektør Kjerstin FyllingenVilje til ­endring

Kjerstin Fyllingen gikk fra å være toppleder i et forsikringsselskap til å lede et stort sykehus.

Allmennmedisinere mener sykehus er skyld i fastlegenes merarbeid

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) mener sykehusene skyver for mye merarbeid over på fastlegene. Nå skal fastleger, KS og helseforetakene møtes for dialog.

LederEt styre på villspor

Styret for sykehuset i Drammen øker krisen i sin iver for rydde opp etter at sykehuset er idømt en bot på en million kroner.

Leder Sykehusdirektør i grøfta

Når sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen opptrer truende overfor styrelederen i Helse Nord, forteller det både om et engasjement på avveie og alvorlig sviktende dømmekraft.

Legene fikk gjennomslag for rullerende vaktplaner

Én dag før konflikten mellom legene og Spekter skulle til ny behandling i Rikslønnsnemnda, kom partene til enighet gjennom forhandlinger.

Sykehustalen 2018Statsråden lover å ta for seg «tillitskrisen»

Fagforbundet– Økt bruk av frivillige kan være en trussel mot faste arbeidsplasser

I dag er det nærmere 400-500 frivillige sykehusverter ved 20 av landets sykehus.

Hver tiende krone i spesialhelsetjenesten gikk til kjøp fra private

Sykehusene– Frivillige er helt nødvendig arbeidskraft

Uten sykehusverter til å hjelpe pårørende og brukere til å finne fram på de store institusjonene, hadde ikke ansatte fått gjort jobben sin.

ArbeiderpartietVil bruke 2,4 milliarder for å skape nye arbeidsplasser

I sitt alternative budsjett ønsker Ap å få flere fra trygd og ut i jobb.

Legene vant i ArbeidsrettenMå bryte ny mark

Legen vant overraskende rettsaken om Rikslønnsnemndas kompetanse. Avgjørelsen sender den norske arbeidslivsmodellen inn i ukjent territorium.

Flest nyutdannede sykepleiere slutter i spesialhelsetjenesten

Halvparten av nyutdannede sykepleiere begynner å jobbe på sykehus etter endt studium. Samtidig er det herfra flest faller fra.

Arbeiderpartiet lover 12 milliarder til sykehusene

– Du skal få den beste behandlingen uavhengig av størrelsen på lommeboka eller dine evner og muligheter til å kreve hjelp, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Regjeringen vil investere milliarder i ny klinikk på Radiumhospitalet

I neste års statsbudsjett vil det være øremerket drøyt 2,7 milliarder kroner til et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet.

Kronisk syke blir taperne på sykehusene

Sykehusene straffes dersom ventetiden for nyhenviste er for lang. Samtidig står 170.000 pasienter som allerede er i behandling i skjulte ventelister ved sykehusene.

Mangler 4.000 sykepleiere– Kompetente unge kommer ikke gjennom nåløyet

Norge skriker etter flere sykepleiere. Samtidig har opptakskravene for å komme inn på sykepleierstudiet økt så kraftig at flere flinke unge ikke kom seg gjennom det trange nåløyet i høst.

LederMer stat – mindre kommune

Hvis ikke Ap kommer opp med noe mer klartenkt enn det Torgeir Michaelsen serverer om å lage nye regioner som skal overta helse- og omsorgstjenesten fra kommunene, vil det falle dødt til jorden. Sp akter å sørge for det uansett, skriver redaktør Magne Lerø.

Flere sier ja til organdonasjon

85 prosent av de pårørende ga samtykke til organdonasjon, på egne eller avdødes vegne. Avslagsprosenten på 15 er den laveste på mange år.

LederIndianere som syndebukker

Ledelsen i Sykehuspartner er gjort til syndebukker i for IT-skandalen i Helse sør-øst. Helseminister Bent Høie ser ut til å mene at det holder, men han tar ikke fatt i de organisatoriske svakhetene i forvaltningen av sykehusene som denne saken avdekker, skiver redaktør Magne Lerø.

SikkerhetsmarerittPasienters liv settes i fare når medisinsk utstyr utsettes for hackerangrep

Hva gjør du om pacemakeren din blir hacket?

Spekter sparker hardt tilbake

Legeforeningen forsøker å tilegne seg tilnærmet all makt i sykehuskorridorene ved å innta rollen som David mot Goliat, mener Spekter. I tvungen lønnsnemnd sa de klart fra om at legenes ekstraytelser forsvinner om legene får gjennomslag for sine krav.

LEDERSkrot helseforetakene

Bent Høie har fått rett i at dagens styringsmodell for sykehusene ikke holder mål. Nå bør han gjøre det stikk motsatte av det flertallet i «Kvinnsland-utvalget» anbefaler: Droppe de regionale foretakene, styre fra eget departement og gi større myndighet til styret for de enkelte sykehusene, skiver redaktør Magne Lerø.

Vil ha helseledere som jobber på gølvet

Avstanden mellom ansatt og ledere i helsevesenet har blitt for stor, mener tillitsvalgt for legene.

Senterpartiet vil bruke 500 millioner mer på lokalsykehus

Senterpartiet foreslår å styrke sykehussektoren med 1 milliard kroner i sitt alternative budsjett. Halvparten skal gå til lokalsykehusene.

1.400 operasjoner avlyst på grunn av sykehusstreiken

Ifølge Statens helsetilsyn har sykehusstreiken ført til totalt 10.241 utsatte polikliniske konsultasjoner, 1.463 utsatte operasjoner og 496 fristbrudd.

Nederlag for legene: Arbeidsministeren avsluttet sykehusstreiken

Tidenes lengste sykehusstreik i Norge er over. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie brukte et knapt kvarter på å informere partene om at streiken ble stanset med tvungen lønnsnemnd tirsdag kveld.

Samtalene om løsning har brutt sammen: Sykehusstreiken trappes opp igjen

Samtalene mellom partene i sykehusstreiken ble gjenopptatt i går, men brøt få timer senere. Nå trappes streiken opp nok en gang, og konflikten står helt fastlåst.

Sykehusstreiken: Nå snakker partene sammen

I dag trappes streiken blant akademikere på norske sykehus ytterligere opp. Samtidig bekrefter partene at de er tilbake ved forhandlingsbordet.

Legenes tillitsvalgte avviser involvering i pilotprosjekt om arbeidstid

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og legenes tillitsvalgte i Helse Sør-Øst er rykende uenige om hva det betyr å være «involvert» i et prosjekt. Nå hagler beskyldningene begge veier i sykehusstreiken.

Ytterligere opptrapping av sykehusstreiken denne uka

Sykehusstreiken trappes opp igjen

Ved utgangen av denne uken vil streikeuttaket være mer enn doblet sammenlignet med det originale uttaket, om partene ikke kommer til enighet.

Sykehusstreiken: Det store «hvem vet best»-spillet

I 30 år har en mer eller mindre uforandret avtale om arbeidstid fungert for legene ved norske sykehus. Men etter Spekters framstøt i de siste årenes tarifforhandlinger frykter legene å bli offer for en arbeidspolitisk hestehandel. Dermed kan sykehusstreiken bli svært langvarig, og maktbalansen i sykehuskorridorene er i spill.

Streik ved flere av landets store sykehus

Forhandlingene mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne helse strandet rundt midnatt til onsdag. Dermed er leger og andre akademikere ved flere av landets store sykehus i streik.

Akademikerne varsler streik ved flere sykehus

Tar sine forholdsregler før meklingsstart mandag.

Stadig flere utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehus

Flere norske sykehus melder om økning i antall utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av oppfølging fra norske kommuner.

Sylvia Brustad vil lede Sykehuset Innlandet

Ekstra-service på sykehus

Jørgen Hattemaker og Kong Salomo skal få den samme behandling av høy kvalitet på norske sykehus, men det trenger ikke utelukke at den som vil betale ekstra for et marginalt bedre produkt, ikke skal gis muligheten til det, skriver redaktør Magne Lerø.

Grønt lys for storsykehus på Gaustad

Ullevål sykehus skal legges ned, og det skal bygges nytt regionsykehus på Gaustad og lokalsykehus på Aker, har helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) bestemt.

Helsekostnadene øker – private tar en stadig større del av kaka

Avis: bonus-bonanza under bygging av St. Olavs - 25 millioner ikke gjort rede for

Sunnmørsposten avslører omfattende bonusutbetalinger i sammenheng med bygging av nytt sykehus i Trondheim.

Forvirring om ledelsesstruktur ved sjukehus: Nå svarer direktøren

Det stormer rundt helseforetaket for Møre og Romsdal. Alt fra plassering av nytt sjukehus til slett pasientbehandling har i løpet av en årelang fogderistrid splittet fylket.

Studie: Team utsatt for frekke kommentarer gjorde flere feil

Helseutgifter i 2015: 60.000 kroner per person

Det ble brukt 311 milliarder kroner på helse i 2015, viser tall fra SSB.

Annonse
Annonse
Annonse