Samfunn

NORGE + KINA: Handelen med Kina øker. I fjor kunne for eksempel landbruks- og matminister Jon Georg Dale og den kinesiske ministeren Zhi Shuping fornøyde signere en protokoll som skal regulere karantene og helsekrav for eksport av storfesæd fra Norge til Kina.

60 prosent av norsk handel skjer med EU

EU-landene, Kina og USA er fortsatt Norges viktigste handelspartnere.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer fram av Statistisk sentralbyrås analyse av Norges utenrikshandel som ble presentert i formiddag.

I 2017 importerte og eksporterte Norge varer for henholdsvis 683 og 843 milliarder kroner. EU-landene, Kina og USA er de viktigste handelspartnerne for Norge, skriver SSB i sitt nyhetsbrev.

Europeiske land, og EU-landene spesielt, er vårt største og viktigste handelsområde. I 2017 utgjorde vareimporten fra EU nesten 399 milliarder kroner, eller 60 prosent av vår import utenom skip og oljeplattformer.

Utenom olje, gass og skip sendte vi i 2017 varer til EU til en verdi av 273 milliarder, eller 65 prosent av samlet fastlandseksport i ifølge SSB. Eksporten til EU steg dermed med 26 milliarder, mens importen økte med 22 milliarder kroner sett i forhold til 2016.

Sverige og Tyskland

Sverige og Tyskland er blant de europeiske landene vi handler mest med, både på import- og eksportsiden, kan SSB konstatere. I 2017 importerte vi varer fra Sverige og Tyskland til en verdi av henholdsvis 78 og 76 milliarder kroner.

Viktige varegrupper fra Sverige er kjøretøy, ulike ferdigvarer, samt mineraloljer og mineraloljeprodukter. Eksempelvis importerte vi i overkant av 11.000 personbiler fra Sverige til en verdi av 3,8 milliarder kroner i fjor, noe som er en økning på 52 prosent fra året før.

Tyskland er imidlertid det landet vi importerte flest personbiler fra. I 2017 importerte vi mer enn 60.000 tyske personbiler, noe som representerte 29 prosent av den totale personbilimporten til Norge.

Olje til britene

Dersom vi inkluderer varer fra sokkelen eksporterte vi som tidligere år mest til Storbritannia, etterfulgt av Tyskland og Nederland. I 2017 eksporterte vi råolje og naturgass til Storbritannia til en samlet verdi av nesten 143 milliarder kroner, noe som er en økning på 15 prosent fra året før.

Etter flere år med nedgang i verdien av råoljeeksporten til Storbritannia, økte den med 6 prosent i 2017. Eksportverdien av naturgass endte på 61,5 milliarder kroner i 2017, noe som er en oppgang på 30 prosent fra 2016, viser statistikken fra SSB.

Tyskland er en av våre største mottakere av norsk naturgass. Siden 2013, da eksportverdien beløp seg til i overkant av 100 milliarder kroner, er verdien av norsk naturgass til Tyskland redusert til 76 milliarder kroner i 2017. Dette er imidlertid en oppgang på 23 prosent fra året før.

Noe av eksporten til Storbritannia og Tyskland går imidlertid ifølge SSB videre inn i europeiske distribusjonssystemer, og ender til slutt i andre land.

Fisk til Kina og USA

Av land utenfor Europa handler vi mest med Kina og USA. I 2017 importerte vi varer fra Kina for i alt 67 milliarder kroner, eller 9 prosent av vår import utenom skip og oljeplattformer.

De viktigste importvarene fra Kina var mobiltelefoner og PC-er. Eksempelvis kom nesten tre av fire mobiltelefoner fra Kina i 2017, en andel som har vært stabil de siste tre årene. Når det gjelder import av bærbare PC-er, kom nesten 90 prosent fra Kina i fjor. Tilsvarende tall for nettbrett var 83 prosent.

Importen fra USA utgjorde 46 milliarder kroner i samme periode, eller 7 prosent av vår import. Fra USA kjøper vi mest kjøretøy og andre transportmidler. I 2017 importerte vi for eksempel fly for 7,7 milliarder kroner. Videre importerte vi i overkant av 16.000 personbiler for nesten 7 milliarder kroner.

Fisk og fiskevarer er viktige eksportvarer til både USA og Kina. Fra 2012 har eksportverdien av fiske til USA mer enn firedoblet seg, og beløp seg i 2017 til 5,4 milliarder kroner. Tilsvarende økning i eksportverdien til Kina var på 56 prosent, noe som gjorde at de i 2017 importerte norske fiskevarer for 3,3 milliarder kroner, skriver statistikerne i SSB.

Powered by Labrador CMS