Samfunn

Aps energipolitiske talsperson Espen Barth Eide avviser påstander om dyrere strøm som følge av norsk tilslutning til EUs energiunion.

Ap får partnerkjeft etter Acer-ja

Sp og Rødt knaller til mot alliansepartner Arbeiderpartiet og hevder stortingsflertallets ja til EUs energiunion truer norsk selvstyre og gir dyrere strøm.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag morgen – i skyggen av Sylvi Listhaugs avgang – ga Aps stortingsgruppe grønt lys til norsk tilslutning til EUs tredje energipakke og energibyrået Acer. Like etter avga energi- og miljøkomiteen sin innstilling til saken.

Aps rødgrønne partnere SV og Senterpartiet er uenige i vedtaket, som etter alt å dømme blir banket gjennom i Stortinget på torsdag. Også Rødt er skuffet.

– Det er nesten ikke til å tro at Arbeiderpartiet støtter regjeringen i dette. Ikke bare gir de bort suvereniteten vår. I sin avtale med regjeringen godtar Ap også en enorm, privat eksportkabel til Storbritannia som med all sannsynlighet vil gi høyere strømpriser og få store konsekvenser for norsk industri, sier Senterpartiets Ole André Myhrvold til NTB.

Dyrere strøm

Myhrvold mener EUs energibyrå vil få mer makt i framtiden, og sier det er et åpent spørsmål hvor store konsekvensene blir.

– Regjeringen og Arbeiderpartiet er helt i utakt med det norske folk. Arbeiderpartiet går så langt at de overkjører sin egen grasrot i denne saken for å tilfredsstille EU, sier Myhrvold.

Rundt 100 Ap-ordførere har signert et opprop mot Acer, og flere fylkeslag har også gått imot norsk tilslutning. Motstanden er også sterk i fagbevegelsen, der et samlet LO har bedt om utsettelse.

Til tross for dette fikk Ap-leder Jonas Gahr Støre og energipolitisk talsperson Espen Barth Eide gjennomslag for et betinget ja til EUs tredje energimarkedspakke da saken var til behandling i landsstyret i forrige uke.

Rødt: I strid med eget vedtak

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener Ap tar side med kraftbransjen og faller industrien, fagbevegelsen og egne folkevalgte i ryggen med vedtaket sitt. Han mener komiteens innstilling synliggjør at de åtte såkalt ufravikelige kravene som landsstyret stilte til norsk tilslutning, ikke er oppfylt.

– Vedtaket slår ettertrykkelig fast at erfaringene med de to kablene som nå bygges skal gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes. Det skjer ikke når stortingsflertallet nå gir grønt lys til North Connect, sier Moxnes og sikter til den 650 kilometer lange kabelen som er planlagt mellom Norge og Skottland.

– Kabalen vil støvsuge Vestlandet for kraft, uavhengig av om den eies av Statnett eller ikke. Den vil drive opp strømprisen og rive beina under kraftindustrien, sier han.

SV-kritikk

MDG slutter opp om norsk tilslutning til EUs energiunion av hensyn til klimaet, mens SV i likhet med Rødt og Sp går imot. Men SVs Lars Haltbrekken tar sterkt avstand fra påstanden om norsk tilslutning til Acer vil gi økt strømpris.

– SV vil ikke avgi suverenitet til EU gjennom Acer, ett organ vi ikke har stemmerett i. Det er dette saken handler om for oss, ikke strømpris. Den avgjøres først og fremst av hvor dyrt det blir å slippe ut klimagasser de kommende årene, sier Haltbrekken til NTB.

Ap sikrer flertall for saken sammen med de tre regjeringspartiene og MDG. Høyres Tina Bru viser til at Norge gjennom samarbeidet med EU bidrar til å akselerere overgangen fra forurensende kull til ren, fornybar energi, mens Frps Terje Halleland slår fast at norske energiressurser fortsatt skal være på norske hender og at makten til den norske reguleringsmyndigheten RME er tydelig avgrenset.

Ap avviser

Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson Espen Barth Eide avviser kategorisk påstandene fra Rødt om at avtalen med regjeringspartiene bryter med landsstyrets vedtak.

– Dersom North Connect skulle bli bygd, så vil tre klare krav måtte innfris først: At Statnett eier og drifter kabelen, at den er samfunnsøkonomisk lønnsom og at man først høster erfaringer fra de to andre kablene, sier Eide til NTB.

Han mener dette resonnementet også gjør påstandene om dyrere strøm ugyldige.

– Denne påstanden er basert på at det er en kobling mellom norsk tilslutning til Acer og etablering av nye utenlandskabler. Men vi har slått ettertrykkelig fast at nye kabelvedtak er det opp til Norge å fatte, sier han.

Powered by Labrador CMS