Samfunn

– Den tiden vi står i nå gjør det ekstra tydelig hvor viktig gode skoleledere er, sier kunnskaps­minister Guri Melby (V). Her fra møte med lærere på Haslum skole i Bærum i august.

Åpner for å senke læringskravene

Kunnskapsminister Guri Melby forstår at ­rektorene og lærerne er slitne. Vedvarer unntakstilstanden utover våren vil hun vurdere å nedprioritere deler av læreplanen.

Publisert Sist oppdatert

Rektorene og andre skoleledere har noen av de mest krevende samfunnsoppgavene akkurat nå, ifølge kunnskapsministeren.

I høst har de tatt i bruk nye læreplaner i hele grunnskolen og deler av videregående skole, samtidig som skolehverdagen er snudd opp-ned på grunn av koronapandemien.

– Rektor står i et krysspress mellom forventningene fra kommunene og foreldrene om å gi et best mulig utdanningstilbud, samtidig som de har slitne lærere og andre ansatte som føler at de blir pusha veldig langt, sier Melby.

Skoleledelse under korona

Dagens Perspektiv ser i en serie artikler nærmere på skoleledelse. Hva er spesielt med å lede en skole, og hvordan har det vært å være rektor under koronapandemien?

Vil vurdere læringskrav

Hun tror mange rektorer er slitne nå. Det forventes mye av dem, medgir hun, og har forståelse for at det kan være vanskelig å rekke over alt.

– Jeg skjønner det hvis ikke de for eksempel får gjennomført alle møter og seminarer de hadde planlagt om de nye læreplanene. Det er greit å fokusere på kjerneoppgavene nå, sier hun.

– Forventer du at rektorene sørger for at elevene rekker igjennom alt læreplanen sier de skal lære i dette annerledesåret?

– Foreløpig gjør vi det. Men hvis det blir unntakstilstand langt utover våren, må vi se på hva vi forventer av det faglige læringsutbyttet, om alle skal oppfylle læreplanens mål eller om det skal gjøres noen prioriteringer, enten nasjonalt eller lokalt, sier hun.

Les reaksjonene fra opposisjonen og Utdanningsforbundet.

Tilbyr rektorene tillit

– Hva gjør regjeringen for å hjelpe rektorene med å håndtere den krevende situasjonen de står oppe i nå?

– Det viktigste vi gjør nå er å vise dem tillit. Mange roper på klarere nasjonale regler, men Skole-Norge er så forskjellig, de beste løsningene finner folk som regel lokalt, sier hun.

Melby viser til at regjeringen har utvidet skolenes mulighet til å innføre hjemmeundervisning også når det er gult beredskapsnivå, dersom skolene mener det er nødvendig.

Utover det viser hun til at de har tett dialog med skolesektoren for å følge med på hva som er mest utfordrende og hvor det trengs mer veiledning.

– Vi må dessverre leve med at situasjonen er veldig uforutsigbar dette skoleåret.

Viser betydningen av skoleledelse

Kunnskapsministeren mener koronatiden gjør det ekstra tydelig hvor viktig gode skoleledere er.

– Det er masse dyktige enkeltlærere der ute som får til mye. Men skal vi klare å gi lærerne den støtten de trenger og gi elevene god undervisning over tid, trengs det gode ledere i skolen, sier hun.

Powered by Labrador CMS