Annonse

Skoleledelse

Lederkrise i skolenFå mellomledere i skolen ser for seg å bli rektor

Arbeidsbelastningen, ansvaret og byråkratiet ved rektorjobben motiverer ikke, viser ny forskning.

– Uklare signaler fra kunnskapsministeren

Når Guri Melby lar døra stå på gløtt for å senke kravene til elevenes læringsutbytte i år, blir det umulig for skolene å planlegge, sier Torstein Tvedt Solberg i Ap.

Åpner for å senke læringskravene

Kunnskapsminister Guri Melby forstår at ­rektorene og lærerne er slitne. Vedvarer unntakstilstanden utover våren vil hun vurdere å nedprioritere deler av læreplanen.

Er i konstant i beredskap

– Jeg har det i hodet hele tiden, listen over hva som må gjøres hvis noen blir smittet, forteller rektor Line Pernille Herje Haga ved Frogn videregående skole.

SkoleledelseMellom strategi og improvisasjon

På lederkurs lærte han å delegere og tenke langsiktig. Men i år har barneskolerektor Jo Arne Ellingsen måttet dele ut kladdebøker og improvisere fra dag til dag.

Skoleledelse som ekstremsport

Å være sjef for en skole er krevende i normale tider. I høst har norske rektorer også fått nye læreplaner og drevet krisehåndtering og lynrask digital omstilling.

Marte Gerhardsen svarer på kritikkenHar ikke involvert rektorene godt nok

− Det vi ikke har vært gode nok på var å involvere skolene og rektorene underveis. Vi tenkte nok at de hadde nok med korona. Det var feil. Og det skal vi følge opp tettere nå.

Ny strategi for Oslo-skolenFra 22 til fem direktører

Midt under koronakrisen legger Utdanningsetaten i Oslo kommune siste hånd på en helt ny strategi og en omfattende omorganisering av Oslo-skolen.

– Urovekkende få vil bli ledere i skolen

Det er få som søker lederstillinger i skolen, viser ny Fafo-rapport. Høy arbeidsbelastning bidrar også til at mange unge skoleledere vurderer å slutte. Urovekkende, mener Skolelederforbundet.

Frafall i skolenNoen skoler tar ansvar for frafallet - andre gjør det ikke

Nesten tre av fire skoleledere mener psykiske utfordringer er hovedårsaken til frafall i videregående skole – men spriket er stort i skolens oppfatning av egen rolle i forebyggingsarbeidet.

Synspunkt

Bråket i skolenFra kontroll til utvikling og samarbeid

En lærer som varsler om ulevelige arbeidsforhold blir kalt inn på teppet, Utdanningsetaten krever støtte fra skolebyråden, mens Inga Marte Thorkildsen blir sittende mellom barken og veden. Nå er det tid for sunn fornuft, skriver Bård Andersson.

Norske rektorer– Vi er låst inne bak skoleporten

Skoleledere med notat om fraværspraksis

Norske rektorer har skrevet brev til statsråden med bekymring om at fraværsreglene tolkes og praktiseres ulikt.

Mener dialogbasert metode gir bedre skoleledelse

En ny metode utviklet ved University of Auckland har til hensikt å skape bedre dialog mellom ledere og medarbeidere i skolesektoren.

– Skoleledere må være en buffer mellom skoleeier og lærerne

Skolelederne må klare å si nei til de initiativene skolen ikke har kapasitet til å gjennomføre, sier nestleder i Skolelederforbundet Omar Mekki.

VideoSkoleledelse

Hva er skoleledernes største utfordringer?

Lærernorm– Mindre klasser betyr ingenting for senere prestasjoner

En omfattende norsk studie finner «ingen positive langtidseffekter» av å bli plassert i små klasser i grunnskolen. Men Arbeiderpartiet tviholder på sitt ønske om høyere lærertetthet.

Skoleforslaget «ingen» vil ha er ute på høring– Vær så snill, ikke rør den også!

Regjeringen vil erstatte verdigrunnlaget i den norske skolen. Elendig bruk av tid og ressurser, mener skoleforbund.

– Læreren er ingen solospiller

– En lærer er en kunnskapsarbeider, og trenger handlingsrom. Men lærere kan heller ikke være solospillere. De må balansere ønsket om å gjøre ting på sin måte opp mot det å være del av et team, mener NTNU-professor Eirik Irgens.

– Tid og tillit er mangelvarer

Tidspress, byråkrati og detaljstyring dikterer lærerrollen.

Satser på rektorene

God ledelse er en sentral forutsetning for kvalitet i skolen – men kvalitetskulturen i norske skoler er fortsatt langt fra god nok. For å endre på det, satses det på den nye generasjonen rektorer.

Flere elever i privatskoler

På ti år har det vært en drastisk økning i antall privatskoler i Norge. Nå går 3,6 prosent av alle grunnskoleelever på privatskole.

Markedsrettingen i skolen forsterker sosiale forskjeller

– Rektorene er ikke syndebukkene. Dette er en systemfeil, sier Ingvil Bjordal, som har skrevet doktorgradsavhandling om Oslo-skolen.

Forbundene«PISA-kåte politikere» stresser elevene

Norske elever presterer bedre enn gjennomsnittet i OECD, viser de seneste PISA-resultatene. Men skole-forbundene står fast ved sin kritiske holdning til undersøkelsen.

Dette må du se etter i PISA-testen

Tirsdag ble resultatene av den seneste PISA-testen publisert. De kan gi nok en indikator på hvordan norske skoleelever ligger an internasjonalt.

TIMSSGod skoledelse har gitt bedre skolemiljø

Økende bekymring for skolelederes «manglende pedagogiske forståelse»

Uklare oppgaver, stort press og utilstrekkelig opplæring skremmer folk bort fra skoleleder-stillinger, viser ny norsk-svensk undersøkelse.

Bærland skole ­fjernet tidstyver

Etter Bærland skole innførte Lean i fjor høst har de iverksatt over 550 forbedringstiltak.

Skoler, sykehjem og sykehus lærer av bilindustrien

Ledelsestrender kommer og går. Lean, en forbedringsmetode med røtter i bilindustrien, har holdt stand og brer om seg. Nå ledes også skoler, sykehus og sykehjem med Lean-metodikk.

Skoleeksempelet

Da Per Solli ble rektor ved Elvebakken videregående skole i 1997 var dette en «slumskole» nesten ingen ville gå på. Nå er alt annerledes.

Annonse
Annonse
Annonse