Annonse
1._mai__su.jpg

Fagbevegelsen taper terreng i Norden

Nedgangen i antall fagorganiserte er størst i Sverige. Der har fagbevegelsens andel av arbeidsmarkedet krympet med 14 prosentpoeng. I Finland har organisasjonsgraden sunket med 12 prosentpoeng, mens den i Danmark har sunket med 5 prosentpoeng.

Heller ikke i Norge vinner fagbevegelsen nytt terreng, selv om nedgangen her er lavest i Norden. 52 prosent av den norske arbeidsstyrken er nå fagorganisert, mot 56 prosent i 1995, skriver Klassekampen.

Det er imidlertid fortsatt langt mer vanlig å være fagorganisert i samtlige av våre nordiske naboland enn det er i Norge.

Mens 52 prosent av arbeidsstyrken er fagorganisert i Norge, er tallene tilsvarende 71 prosent for Sveriges vedkommende og 68 prosent for Finland og Danmark.

Fafo-forsker Kristine Nergaard forklarer nedgangen i antall fagorganiserte med at arbeidsmarkedet er i endring:

– Der det før var store industribedrifter med høy organisasjonsgrad, er det nå mange flere små bedrifter. I tillegg har mange oppgaver blitt satt ut og delt opp i mindre avdelinger, sa hun da hun la fram rapporten på et frokostmøte i LO onsdag.

Selv om fagbevegelsen samlet sett stadig taper mer av sin andel av det norske arbeidsmarkedet, kan norsk LO nå notere seg ny medlemsrekord, ifølge Klassekampen. LO har per i dag over 870.000 medlemmer. (©NTB)

 

Annonse
Annonse