Annonse
nakkevondt.jpg

Sykefraværet ned etter debatt om fravær

– Nedgangen i sykefraværet fra 7,7 prosent i første kvartal i fjor til 7 prosent i år er inspirerende, sier Bjurstrøm.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at fraværet gikk ned 8,9 prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år. Ifølge Nav er dette den største nedgangen som er registrert siden reglene ble endret i 2004.

Målt mot 2001, som er startåret for avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), er nedgangen 7,9 prosent. Sykefraværet er dermed på sitt laveste nivå på ni år her i landet.

Sykefraværsdebatt

– Nedgangen kan betyr at vi har snudd den negative utviklingen i sykefraværet, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Selv om det er tidlig å si noe sikkert om årsakene mener han at vinterens oppmerksomhet har gitt økt bevissthet både hos leger, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Arbeidsministeren slår likevel fast at også dagens sykefraværsnivå er høyt: – Tross den markerte nedgangen, er vi fortsatt langt unna målet. Det er mye jobb som gjenstår. Men retningen er riktig – og det er det viktige nå, sier statsråden med det politiske ansvaret for arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Det egenmeldte sykefravær gikk ned 4,7 prosent, til et nivå på 1,2 prosent.

Bærebjelken

Dessuten øker bruken av graderte sykmeldinger, noe som også trekker i positiv retning. Graderte sykmeldinger utgjorde 21,5 prosent i første kvartal i år, mot 18,5 prosent i samme periode i fjor. Samlet gikk det legemeldte sykefraværet ned fra 6,4 til 5,8 prosent. Det er en nedgang på 9,7 prosent. Gradert sykmelding var selve bjelken da IA-avtalen ble fornyet tidligere i år. Spørsmålet om hvordan regningen skal fordeles mellom staten og arbeidsgiverne er riktignok utsatt, men Bjurstrøm merker seg at legene er blitt flittigere til å ta dette virkemidlet i bruk allerede.

– Det er sjelden man er helt syk eller helt frisk, og da er det kunstig å ha et slikt skille. Det ser ut som økt bruk av gradert sykmelding i seg selv har virket positivt inn på sykefraværstallene. Men kanskje enda viktigere er det at delvis sykmeldte har kortere vei tilbake til full jobb enn de som er langtids og heltids sykmeldte, sier Bjurstrøm. (©NTB)

Annonse
Annonse