Samfunn

Difi-sjefen Steffen Sutorius vil ha mer offentlig omstilling.

– Det er strekk i feltet

Vil gi mer av ansvaret for digitalisering til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Publisert Sist oppdatert

Mens man tidligere har presentert funn fra undersøkelsen i forvaltningen i en egen rapport, valgte Difi-sjefen Steffen Sutorius å holde kortene litt tettere til brystet i år.

Årets undersøkelse som har gått ut til de fleste lederene, har tatt for seg departementenes rolle i å fremme omstilling.

Ifølge Sutorius har toppsjefene, departementsrådene og ekspedisjonssjefene, et særlig ansvar for å skape kraft og retning i arbeidet.

– Selv om det er virksomhetene som skal utføre, må departementene være tydelige i sette en retning, sier han.

Likevel peker han på at et av funnene fra årets undersøkelse er at embetsverket spiller en stadig mer aktiv rolle.

Her er de andre hovedpoengene oppsummert:

  1. Departementskulturen kan bremse omstilling

  2. Det kortsiktige trumfer det langsiktige

  3. Omstilling på tvers er et motbakkeløp og bevisstheten rundet dette har økt de siste årene.

– Noen trekker paralleller mellom risiko og ansvaret for å ikke sette statsråden i forlegenhet, sier Sutorius.

Han mener omstilling alltid innebærer risiko. Men at offentlig sektor tenker på risikoen på en annen måte enn privat sektor.

– I det private ligger faren i å ikke omstille. Det er da du får problemer, sier han.

Han tror også flere offentlige ledere vil kunne dra nytte av å bruke rekrutteringsprosessen mer aktivt til å fremme omstilling.

– Enkelte ledere i undersøkelsen har påpekt at man litt for ofte rekrutterer internt, sier han.

At det kortsiktige oppgaver, gjerne tvunget frem av et økt mediepress, skyver langsiktige oppgaver til side, har forvaltningen vært bekymret for lenge.

Men kanskje har det nådd et nytt nivå nå.

– Det vi tidligere så som selvsagt å bruke en uke på, feier vi nå ut på et kvarter, sier en av ekspedisjonssjefene i undersøkelsen.

En annen sier at det er en klar tendens til at skinnet selges før bjørnen er skutt - og at det ofte viser seg at skinnet slett ikke er bjørneskinn når det kommer til stykke.

Hvordan komme i førersetet?

Sutorius stilte også med tre råd for hvordan departementene kan bli bedre til å fremme omstilling.

  1. Departementet bør vurdere omstillinger inne hele sektoren sin.

  2. Departementet må både utfordre og støtte den enkelte etat.

  3. Departementet må ta større ansvar for omstilling på tvers.

Det siste er et av Difi-sjefens kjepphester.

– Når en budsjettsatsing favner flere statsråder, mister saken ofte et talerør, sier han. – Og da må den forankres tydligere.

Han tar også til orde for at Kommunal- og moderniseringsdepartementet får en viktigere rolle i arbeidet med digitaliseringen.

– I Danmark er det tydeligere styring på det tverrgående arbeidet fordi man har plassert ansvaret. KMD trenger en tydeligere rolle og mandat, sier han.

Powered by Labrador CMS