Samfunn

Erna Solberg utnevte i vår seg selv til digitaliseringssjef. OECD spør om det muligens trengs en digitaliseringssjef til.

Difi blir for puslete

Norge trenger en digitaliserings-Tsar. I Italia hentet de like godt en direktør fra Amazon.

Publisert Sist oppdatert
I fjor klarte Italias daværende statsminister Matteo Renzi å overtale Diego Piacentini til å bli Italias Digital transformation officer. Piacentini hadde da vært flere år i Apple og var en av toppfolkenen til Jezz Bezos Amazon. I et interjvu med forklarer han hvordan den enorme oppgaven med å digitalisere Italia inspirerte ham, en utfordring som må sies å være en tøffere enn til og med å innføring av offentlige digitale postkasser i Norge.

Norge er et av de mest digitaliserte landene i verden. Likevel gjenstår det mye arbeid før landet er heldigitalt. En evig utfordringen er mangel på styring og koordinering av alle IKT-prosjektene rundt om i offentlig sektor.

Det var nok også en av grunnene til at statsminister Erna Solberg utnevte seg selv til digitaliseringssjef i april i år. Ved å sette seg selv som øverste leder av regjeringens digitaliseringsutvalg, bestående av ministre i flere forskjellige departement, tok Solberg tilsynelatende et klart ansvar og løftet arbeidets synlighet. Digitaliseringen ble endelig forankret på toppen, som de liker å si i forvaltningen.

Men en fersk rapport fra OECD om Norges arbeid med digitalisering løfter nå frem behovet for en digitaliseringtsar - en som kan samle ansvaret og jobbe mer direkte og med et klarere mandat enn statsministeren kan - uansett hvor god hun måtte være i Candy Crush.

OECD advarer mot at arbeidet i dag ikke er godt nok koordinert. Blant annet er det en uklar rollefordeling mellom Kommunal- og moderniseringsdepartmentet og underdirektoratet Difi, som under ledelse av Steffen Sutorius har jobbet under mantraet «vi får omstilling til å skje».

At Brønnøysundregisteret ligger under Næringsdepartementet og har ansvar for Altinn-plattformen, gjør ikke ting enklere, ifølge OECD.

Difi for puslete

Rapporten stiller også spørsmål til Difis kapasitet. Selv om det hersker enighet i forvaltningen om at Difi har fått en lederrolle i digitaliseringsarbeidet, gjenstår det å se om direktoratet har slagkraft nok til å gjennomføre det helt ned på lokalt nivå, er en av konklusjonene i rapporten.

I dag fungerer Difi til å prioritere prosjekter, og direktoratet har en opplærende funksjon ved å innta en «teknisk-pedagogisk» rolle, men det mangler enkelte strategiske instrumenter som er nødvendige for å løfte arbeidet videre. Hverken samordningsrådet SKATE eller Digitaliseringsrådet virker sterke nok i dag, heter det i rapporten.

Større muskler, i form av mer midler til Difi vil hjelpe litt, men OECD har ikke egentlig tro på at forvaltningens oppbygging og siloinndeling vil kunne endres tilstrekkelig til å bøte på situasjonen. Da er et bedre alternativ innføringen av en egen Chief Digital Transformation Officer, en digitaliseringstsar.

Italia hentet Amazon-direktør

Financial Times
Foto Italias digitaliseringssjef, Diego Piacentini. Foto: Digital Transform Team.

Piacentini har et eget team på 22 personer og har tatt med seg flere av arbeidsmetodene fra Silicon Valley. Det betyr jevnlige "hackathons" og idemyldringer. Fra Amazon lærte han hvor nyttig det var å lytte til problemene folk hadde med de digitale tjenestene. Det har ført at teamet hans har opprettet en egen hjelpelinje hvor frustrete brukere kan ringe inn.

Powered by Labrador CMS