Samfunn

Digitaliseringens gordiske knuter

Særlig et spørsmål går igjen når offentlig sektor får råd om digitalisering: Har du tenkt på brukerne?

Publisert Sist oppdatert

Offentlige sektor digitaliserer for harde livet for tiden, og møter stadig nye utfordringer.

Mens de minste fortsatt driver med rekruttering av IKT-folk og lurer på hva de skal digitalisere, har de største virksomhetene allerede rukket å sende inn 26 prosjekter fra 12 sektorer til det såkalte Digitaliseringsrådet som skal bistå med råd i prosjektarbeidet.

Rådet begynte sitt arbeid januar 2016 og består av forskere, IKT-direktører og virksomhetsledere fra offentlig og privat sektor, blant andre Svein R. Kristiansen og Toril Nag.

I en fersk rapport viser Digitaliseringsrådet til utfordringer som går igjen, digitaliseringens gordiske knuter:

  • Å få til samarbeid på tvers
  • Å ta ut gevinster og dokumentere hvordan de er tatt ut
  • Å skape fornyelse

Det er mer enn god prosjektmetodikk og ledelse som må til for å kutte over disse knutene. Ifølge rapporten er medvirkning fra departementene avgjørende. Av prosjektene som har nådd rådets bord, skiller Nærings- og fiskeridepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet seg klart ut med over halvparten av de 26 prosjektene. Det er flest små prosjekter til under 25 millioner kroner, men også en del store med en prislapp på over 200 millioner kroner. Mens gjennomsnittlig kostnad ligger på rundt 114 millioner kroner per prosjekt, har man anslått den gjennomsnittlige gevinsten til nesten fire ganger prisen, 394 millioner kroner.

Digitaliseringsrådet har gitt 199 anbefalinger så langt om det meste som kan være krevende i arbeidet med et IKT-prosjekt. Og det er spesielt et spørsmål til virksomhetene som stadig går igjen, «Har dere en klar forståelse for hvem brukerne er»?

Selv synes virksomhetslederne det mest krevende er å høste gevinster fra prosjektene. En leder sier det slik:

«Det er krevende å få gehør for gevinsttenkningen, og styringsgruppen har vært skeptisk til estimatene prosjektet har lagt frem. Selv om prosjektet mener at gevinstestimatene er moderate, er det flere av gevinsteierne som mener at de er urealistisk høye. Derfor har vi besluttet å få kvalitetssikret gevinstestimatene. Representanter fra gevinsteierne skal være godt representert i dette arbeidet.»

Gevinstrealisering er også omtalt som en av de gordiske knutene, derfor forelsår rådet tre tiltak for å lykkes bedre på dette området.

1) Gjør målene målbare og tallfest de interne gevinstene

2) Ta ut gevinstene underveis i prosjektene

3) Legg til rette for gevinstrealisering når gevinstene kommer i andre virksomheter

Powered by Labrador CMS