Samfunn

Konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB.

DNB skjerper kravene til kunder med høye utslipp

DNB vil bidra med 1.500 milliarder til det grønne skiftet fram mot 2030 og stiller strengere krav til kunder med høye utslipp.

Publisert Sist oppdatert

– I den nye strategien for bærekraft kommer DNB til å stille enda strengere klimakrav til bedrifter som ønsker finansiering. Spesielt de som i dag bidrar til høye klimautslipp, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB til Aftenposten.

Fram mot 2030 er målet å bidra med i alt 1.500 milliarder kroner i finansiering av det banken kaller «bærekraftig omstilling»., ifølge avisen.

I tillegg har DNB-styret satt opp tallfestede mål om å redusere utslippsintensiteten hos kundene. Egne mål er satt opp for næringer som olje, skipsfart og eiendom. Utslipp målt i forhold til produksjon skal ned.

Dette vil kundene merke, ifølge konsernsjefen.

– Vi vil stille spørsmål, formulere forventninger og omsette det til krav for at kundene skal oppnå gode vilkår hos oss, sier Braathen.

Det kan også bli aktuelt å nekte finansiering i noen tilfeller.

Powered by Labrador CMS