Helse

STOR NÆRING: 650.000 nordmenn jobber i helse- og sosialtjenesten, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Én av fem nordmenn jobber i helse og sosial

I fjerde kvartal i fjor var det om lag 2,9 millioner jobber i Norge. Hver femte jobb var i helse- og sosialtjenester.

Publisert Sist oppdatert

Helse- og sosialtjenester er den klart største næringen i Norge. Her var det i underkant av 650.000 jobber i fjerde kvartal i fjor. Dette utgjør 22 prosent av alle jobber her i landet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Helse- og sosialtjenester omfatter sykehus, lege- og tannlegetjenester, pleie- og omsorgstjenester (som hjemmehjelp og eldresenter) og blant annet barnehager.

De største næringene etter helse- og sosialtjenester er varehandel med om lag 377.000 jobber og undervisning med om lag 253 000 jobber. Det utgjør henholdsvis 12,8 og 8,6 prosent av alle jobber i Norge.

Flest i privat sektor

Av de drøyt 2,9 millioner jobbene som var registrert mot slutten av fjoråret, var drøyt 1,5 millioner besatt av menn, mens kvinner hadde drøyt 1,4 millioner jobber.

Flertallet av de sysselsatte jobber i privat sektor og i offentlig eide foretak, viser SSBs tall. Her var det om lag 1.960.000 jobber i fjerde kvartal i fjor. Det utgjør to tredeler av alle jobber.

I kommuneforvaltningen var det 661.000 jobber (22,4 prosent), og i statsforvaltningen var det 332.000 jobber (11,2 prosent).

Privat sektor og offentlig eide foretak omfatter i tillegg til privat næringsvirksomhet også statens forretningsdrift og foretak hvor det offentlige kontrollerer mer enn 50 prosent av aksjekapitalen, som for eksempel Equinor, Statnett og Telenor.

Flere jobber enn arbeidstakere

SSBs tall viser at det er flere jobber enn det er arbeidstakere. Statistikken for fjerde kvartal i fjor viser at underkant av 2,7 millioner personer var lønnstakere.

Forskjellen i tallene for personer som er lønnstakere og antall jobber skyldes at noen arbeidstakere jobber flere steder. Statistikken for antall jobber omfatter også biarbeidsforhold, forklarer SSB.

Powered by Labrador CMS