Samfunn

Erna Solberg avbyråkratisering og effektivisering går ikke så det suser.

Flere byråkrater under Solberg

Det ble 900 flere statlig ansatte fra 2016 til 2017, til tross for at regjeringen vil avbyråkratisere og effektivisere.

Publisert Sist oppdatert

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser til Statistisk sentralbyrås registertall fra mars som viser at over 5.000 færre hadde staten som arbeidsgiver i 2017. Men de 5.000 er i virkeligheten bare «organisert ut» fra det offentlige som arbeidsgiver, ifølge Difi.

Egentlig økte antall statsansatte med 900 personer til 166.000 fra 2016 til 2017, skriver Dagens Næringsliv.

I 2017 ble blant annet det statlige Jernbaneverket til statsforetaket Bane Nor. Mens bare vel 300 av de ansatte ble værende i det nyetablerte Jernbaneverket, fikk 4.500 ansatte formelt sett ny arbeidsgiver i statsforetaket. Det samme skjedde med om lag 1.600 ansatte som fikk ny arbeidsgiver da kirke og stat skilte lag.

Flere andre offentlige etater har vokst merkbart under den sittende regjeringen. Kunnskapsdepartementets område har økt med 890 flere ansatte, og omtrent like mange flere ansatte er det til sammen blitt i politi- og lensmannsetaten og i Arbeids- og velferdsetaten, viser analysen fra Difi.

På den andre siden er utlendingsetaten redusert med 250 ansatte etter fallet i antall asylsaker. Samferdselsdepartementet har redusert staben med 384 stillinger etter effektivisering i Vegvesenet. Under Fremskrittspartiets leder Siv Jensens eget departement, Finansdepartementet, er staben i Skatteetaten redusert med i underkant av 150 ansatte fra 2016 til 2017.

Powered by Labrador CMS