Samfunn

Denne uken oppgir 85 prosent av befolkningen at de vil ta koronavaksine. Kun 6 prosent sier nei, mens 9 prosent svarer vet ikke.

Flere sier ja takk til vaksine

April er første måned under pandemien hvor flere tror at smitten i Norge vil reduseres, fremfor å øke fremover.

Publisert Sist oppdatert

I april tror i gjennomsnitt tre av ti nordmenn at antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke (31 prosent). 40 prosent tror på reduksjon, mens 30 prosent tror antallet forblir uendret.

Det viser tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion.

– I samtlige måneder under pandemien har flere forventet økning enn reduksjon i smitte. April er første måned hvor dette ikke lengre er tilfelle, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at det tok 14 måneder før nordmenn vippet over til å forvente reduksjon i smitte. Selv om april ikke er over, er trenden klar.

Denne uken sa kun 24 prosent at de forventer økt smitte. 46 prosent forventer reduksjon, mens 29 prosent tror det forblir uendret.

Ja takk til vaksine

Denne uken oppgir 85 prosent av befolkningen at de vil ta koronavaksine. Kun 6 prosent sier nei, mens 9 prosent svarer vet ikke.

Viljen til å ta vaksine nærmer seg nå nivåene før AstraZeneca-saken hvor omtrent ni av ti ville ta vaksine før bivirkninger preget nyhetsbilde.

Viljen til å ta vaksine øker i alle aldersgrupper, også blant de yngre.

– Tendensen ser ut til å være at stadig flere sier ja takk til vaksine i takt med at vaksinering nærmer seg stadig yngre aldersgrupper, sier Clausen.

Også i befolkningen med innvandrerbakgrunn øker viljen til å ta vaksine. Blant innvandrere sier 80 prosent ja, 9 prosent nei, mens resten vet ikke. Ja-andelen er nå 9 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet så langt i år.

Tillit til tempoet på vaksineringen i Norge har vært fallende i hele år i befolkningen, men i april økte tilliten for første gang og med 3 prosentpoeng.

Tillit til at folk følger reglene

Denne uken oppga 46 prosent av befolkningen at de har tillit til at folk flest i Norge følger råd og retningslinjer for å unngå smitte. Dette er en økning på 8 prosentpoeng fra mars.

Folk følger også tiltak. Så langt i år sier nærmere ni av ti nordmenn i gjennomsnitt at de klarer å begrense antall nærkontakter til det som er anbefalt.

– Folk flest er fortsatt flinke til å følge tiltak. Økt tillit kommer trolig også som et resultat av økt tro på at vaksiner rulles ut, forhindrer smitte og at det er lys i tunnelen, sier Clausen.

Powered by Labrador CMS