Samfunn

Illustrasjonsfoto.

Forskjellen øker mellom kvinner og menn

Blant unge i slutten av 20-årene er forskjellen mellom kvinner og menn med høyere utdanning på hele 21 prosentpoeng.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsnivået i befolkningen 16 år og eldre øker, men det er forskjeller mellom menn og kvinner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I 2019 hadde 39 prosent av kvinnene utdanning på dette nivået. Tilsvarende tall for menn var 30 prosent.

I fjor var det 9 prosentpoeng flere kvinner med høyere utdanning enn 10 år tidligere. Økningen blant menn lå på 5 prosentpoeng i denne perioden.

Relativt flere kvinner enn menn hadde kort utdanning på universitets- og høgskolenivå.

Menn hadde så vidt en større andel med lang utdanning på universitets- og høgskolenivå, men kvinnene har de siste årene tatt kraftig innpå.

Kvinner i flertall i nesten alle aldersgrupper

I aldersgruppen 30-39 år var det størst andel med utdanning på universitets- og høgskolenivå – med nesten halvparten av alle personene.

Ser vi på kjønnsfordelingen, var andelen kvinner større enn andelen menn i alle aldersgrupper bortsett fra 67 år og eldre.

Dette henger sammen med at det tidligere var mindre vanlig for kvinner å ta høyere utdanning.

Størst forskjell mellom andelen menn og kvinner finner man for dem mellom 25 og 29 år.

Der hadde 59 prosent av kvinnene mot 38 prosent av mennene en utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2019, noe som er en differanse på 21 prosentpoeng.

Powered by Labrador CMS