lønnsoppgjør

SSB-seksjoner flyttes. Det kan gå ut over neste års lønnsoppgjør, advarer partene.

Frykter omorganisering av SSB vil skade lønnsoppgjøret

En planlagt omlokalisering av Statistisk sentralbyrå (SSB) kan svekke kvaliteten i tallgrunnlaget for neste års lønnsoppgjør, tror arbeidslivets aktører.

Publisert Sist oppdatert

Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk i SSB skal flyttes fra Kongsvinger til Oslo. Det bekymrer flere tunge aktører i arbeidslivet.

I et felles brev til regjeringen og SSB, sendt fredag, gir de uttrykk for sine bekymringer knyttet til den planlagte omlokaliseringen.

«I en slik prosess kan det være fare for at det skjer tap av viktig kompetanse i overgangsfasen. At en slik fase sammenfaller med første gangs leveranse av A-ordningsdata til et hovedoppgjør, bekymrer partene,» heter det i brevet, som er signert fagdirektører og sjeføkonomer i LO, NHO, Unio, YS og Akademikerne.

A-ordningen omfatter rapportering av arbeidsforholds- og inntektsopplysninger til Skatteetaten, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå. Alle som utbetaler lønn, pensjon og ytelser skal levere a-melding. Om den ikke leveres, eller den leveres med feil, kan bedriften bli ilagt tvangsmulkt.

Stram tidsplan

Det statlige IT-prosjektet startet i januar 2015, og var det mest omfattende siden Altinn-portalen ble etablert. Ettersom ordningen var ny da partene møttes til lønnsforhandlinger i 2016, blir hovedoppgjøret 2018 det første der den nye rapporteringsmåten virkelig gjør seg gjeldende.

«Både for selve produksjonen av lønnsstatistikk, leveringsforpliktelsene til Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene og til partene direkte, er tidsplanen stram fram til forhandlingene i 2018,» påpekes det i brevet, som er adressert administrerende direktør i SSB, Christine Meyer, med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og finansministrer Siv Jensen på kopi.

Brevets avsendere legger ikke skjul på at de i sitt arbeid er avhengige av «den allmenne lønnsstatistiske ekspertise SSB har» og kjennskap til næringsspesifikke forhold og nødvendig erfaring for å tolke og bruke statistikken for å unngå uenighet mellom partene.

«Overgangen til A-ordningen preger dertil fortsatt arbeidet i Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Blant annet gjenstår utfordringer med å bruke den nye kilden til analyseformål,» heter det.

Hverken SSBs kommunikasjonsdirektør Herborg Bryn eller arbeids- og sosialdepartementet hadde ikke sett brevet mandag morgen, og kunne derfor ikke kommentere saken.

Powered by Labrador CMS