Samfunn

Andelen private innslag i spesialhelsetjenesten holder seg stabil. Illustrasjonsfoto.

Hver tiende krone i spesialhelsetjenesten gikk til kjøp fra private

Publisert Sist oppdatert

Av 139 milliarder kroner i driftskostnader til offentlige helseforetakene i 2016, ble 14,5 milliarder kroner brukt til å kjøpe tjenester fra private institusjoner.

Endringene fra tidligere år er små, og de private innslagene fordeler seg omtrent som før i de ulike fagfeltene.

 

Helseforetakene kjøper både somatiske tjenester, tjenester i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) fra private tilbydere, viser tall fra SSB. Somatikk er den største delen av spesialisthelsetjenesten, og utgjør derfor mesteparten av kjøpene fra private.

Men det er i rusbehandlingen at innslaget av private institusjoner er størst, viser tall fra SSB. Der gikk to av fem driftskroner til private: av fem milliarder kroner som helseforetakene brukte på rusbehandling i 2016, ble 2 milliarder kroner brukt til å kjøpe slike helsetjenester fra private institusjoner.

Det er betydelig mer enn innenfor somatikk og psykisk helsevern, der om lag 10 prosent blir brukt til å kjøpe helsetjenester fra private.

Lovisenberg diakonale sykehus er blant de som brukes hyppigst når spesialhelsetjenesten skal kjøpe tjenester fra det private. I videoen under snakker tidligere administrerende direktør ved sykehuset og nåværende direktør ved Modum Bad, Lars Erik Flatø, om helseledelse:

Helseleder from Dagens Perspektiv on Vimeo.

Lederbibliotek

Har du spørsmål om ledelse?

I vårt lederbibliotek finner du ekspertrådene, fagartiklene og verktøyene som hjelper deg som leder.

Gå til Lederbiblioteket.


Powered by Labrador CMS