Annonse

helseledelse

198 helseledere tjener mer enn helseministeren

Til sammen 198 ledere i helseforetakene tjener mer enn helseminister Bent Høie (H), som har en årslønn på 1,4 millioner kroner.

St. Olav-direktør: Dette varer til slutten av 2021

Karrieresteg

Ny administrerende direktør på SUS

Evaluering Kommunene benytter ikke lederprogram

Skolering av ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skjer ikke like ofte som skolering og opplæring av øvrige ansatte. Det viser evalueringen av Kompetanseløft 2020.

Velferdsdirektør i Trondheim er årets helseleder

Helge Garåsen, Helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune er tildelt Norsk sykehus- og helsetjenesteforenings (NSH) Helselederpris for 2020.

Hva gjør en god helseleder?

I 2017 ble den gang viseadministrerende direktør ved Haukeland sykehus i Bergen, Anne Sissel Faugstad, tildelt prisen «Årets helseleder». Her deler hun sine tips.

Lederutfordringen

Han er ny toppsjef for Helse Møre og Romsdal– Det er en ­umulig jobb, men noen må gjøre den

Her er alle ingrediensene for en av Norges største leder­utfordringer: Som ny toppsjef for Helse Møre og Romsdal skal Øyvind Bakke håndtere interne konflikter, tungt ­politisk krysspress, svært dårlig økonomi, bygging av nytt sykehus og en rasende gerilja i bunad.

Karrieresteg

41-årig sykepleier ny toppsjef i Helse Møre og Romsdal

Synspunkt

Foretaksorganisering i offentlig sektorStyrer uten reell myndighet?

Frode Solberg reiser spørsmål ved styrene i offentlige virksomheter.

Synspunkt

Foretaksorganisering i offentlig sektorStyrer uten reell myndighet?

Frode Solberg reiser spørsmål ved styrene i offentlige virksomheter.

Tidligere sykehusdirektør vant pensjonstvist om millionbeløp

Synspunkt

HelseledelseTradisjon eller innovasjon i sykehusene

Hvorfor går ikke digitaliseringen av sykehusene raskere? Hva er grunnen til at de ikke viser mer ­innovasjon i ­organisering og utføring av helse­tjenester? Ligger svaret i finansieringsordningene, spør leder for helsesektoren i IBM Norge.

Synspunkt

HelseledelseTradisjon eller innovasjon i sykehusene

Hvorfor går ikke digitaliseringen av sykehusene raskere? Hva er grunnen til at de ikke viser mer ­innovasjon i ­organisering og utføring av helse­tjenester? Ligger svaret i finansieringsordningene, spør leder for helsesektoren i IBM Norge.

Hver tiende krone i spesialhelsetjenesten gikk til kjøp fra private

Lederspeilet

Leder bedragerianmeldt foretak– Man kan ikke bruke penger man ikke har

Stort intervju med avtroppende direktør i Vestre Viken helseforetak.

– Sykehusledere er ikke flinke nok til å lære av feil

Sykehusdirektør Lars Erik Flatø mener politikere er langt flinkere til å gå i seg selv og erkjenne feiltrinn.

VideoHelselederen

Hva skal til for å lede helsearbeidere, og hvordan får man til samhandling på sykehus?

– Helselederes handlingsrom er større enn lederne selv tror

– Er man kreativ og mobiliserer rundt hvordan man er organisert, så finnes det muligheter, sier Thomas Hoholm ved BI.

VideoHelseledelse

Hvor stort handlingsrom har helseledere egentlig?

Ny spansk helsemodell vekker oppsiktSykehusdrøm eller helse-kommers?

Det spanske sykehuset Ribera Salud har revolusjonert sykehusdriften ved å integrere det kommunale og statlige helsevesenet. Sykehuset finansieres ut fra antall innbyggere i regionen, ikke ut fra antall behandlinger.

Konkurransemennesket

– Sjefen min sier at jeg er et av de mest konkurranseorienterte menneskene hun har møtt, sier Grethe Aasved, administrerende direktør i Aleris Helse, landets største private helse- og omsorgsforetak.

Årets helseleder– Jeg synes at lederutvikling er kjempeviktig

Anne Sissel Faugstad ved Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF, er tildelt NSHs Helselederpris for 2017

– De beste sykehusene er ledet av leger

Manglende fagkunnskap fører til dårligere helseledelse, mener forskere.

Helseledere presses fra ledelse mot styring

I trange tider er det lett å forveksle ledelse med styring, skriver professor Jan Ketil Arnulf ved Institutt for ledelse og organisasjon.

Sykehusledelse: – Må skape en form for nærhet

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har 12.000 ansatte og behandler rundt 700.000 pasienter årlig. Spørsmålet er: Hva skal til for å lede et så stort sykehus?

Fryktkultur i sykehus

Vi har skapt rammebetingelser for sykehusene som gjør at lojalitetskrav, omdømmefokus og manglende ressurser fører til at det oppstår en fryktkultur i en del sykehus. Det blir neppe bedre av at helseminister Bent Høie maner til større åpenhet, skriver redaktør Magne Lerø.

Kritisk til lydigheten i norsk helsevesen

Tore Høie, forfatter av boken «Helseledelse», er kritisk til lydighetskulturen i norsk helsevesen.

Skoler, sykehjem og sykehus lærer av bilindustrien

Ledelsestrender kommer og går. Lean, en forbedringsmetode med røtter i bilindustrien, har holdt stand og brer om seg. Nå ledes også skoler, sykehus og sykehjem med Lean-metodikk.

– Du må kunne sakene dine

– Det som skiller en god forhandler fra en dårlig, er at den gode virkelig kan saken, sier Hanne Bjurstrøm, tidligere arbeidsminister og miljøforhandler på internasjonalt toppnivå.

Når forhandlinger låser seg

Hva kan man gjøre for å komme videre når forhandlinger går i stå? Ukeavisen Ledelse har snakket med tidligere fredsmegler Erik Solheim, juristen Sigurd Knudtzon, Stein Lier-Hansen i Norsk Industri og Hanne Bjurstrøm, leder for Norges forhandlingsdelegasjon under de internasjonale miljøforhandlingene i København.

Annonse
Annonse
Annonse