Samfunn

Komme sjøvegen for å søke asyl i Norge? Glem det

Flere blir avvist enn tillat å søke asyl i politidistrikt med innreisekontroll ved sjøgrensene.

Publisert Sist oppdatert

Siden skjerpet grensekontroll ble innført 26. november 2015 har totalt 32 personer (inkludert oppdaterte mars-tall) som har førsøkt å ta seg til Norge via sjøvegen blitt avvist ved grensen.

I samme periode har 25 personer som kom samme veg blitt tillatt å søke asyl.

Politidirektoratets oversikt ser slik ut:

  • 26.11.15 til 31.12.15 ble 21 personer bort- og utvist, mens 18 personer søkte asyl.
  • I januar ble 5 personer bort- og utvist, mens 5 personer søkte asyl.
  • I februar ble 0 personer bort- og utvist, mens 1 person søkte asyl.
  • I mars ble 6 personer bort og utvist, mens 1 person søkte asyl.
  • Fra 01.04.16 til 05.04.16 ble 0 personer bort- og utvist, mens 0 personer søkte asyl.

– Vi har ikke oversikt over hvor mange personer fergeselskapene har avvist før ombordstigning. Fergeselskapene har ikke plikt til å melde i fra til politiet om antall personer som blir avvist som følge av manglende reisedokumenter og innreisetillatelse. Det er av den grunn ikke laget noe statistikk av dette, sier seksjonssjef i POD, Jan Erik Thomassen.

Han forteller at POD ikke har oversikt over hvilke personer som har blitt avvist, eller hva deres hensikt i Norge var, men henviser til politiets instruksjon:

– Politidistrikt med fergetrafikk mellom Norge og Danmark, Sverige og Tyskland skal gjennomføre innreisekontroll av reisende som ankommer til Norge (jf. utlendingsloven § 15 og utlendingsforskriften § 4-12). Dersom en person ikke kan vise gyldig pass eller annet godkjent reisedokument og evt. visum når dette er nødvendig, kan personen bortvises etter utlendingsloven § 17.

Ressurskrevende

– Hvilke tilbakemeldinger har POD fått fra distriktene angående utfordringer ved omdisponering av ressurser vedrørende skjerpet grensekontrolls. Hva må nedprioriteres?

Politidistriktene utfører et godt arbeid med innreisekontroll ved sjøgrense. Tiltaket har en stor preventiv effekt, men det krever mye ressurser av distriktene, sier Thomassen.

Powered by Labrador CMS