Annonse

POD

Politidirektøren står for Ap-uttalelsen

– Vi ønsker å bidra med våre analyser og fremtidsperspektiver, før viktige avgjørelser tas, framhever politidirektør Benedicte Bjørnland.

LederPengegalopp i politiet

Kostnadseksplosjonen i Politidirektoratet er ikke regjeringens feil. Det er en konsekvens av politireformen og Stortingets sentraliserte styringsiver, skriver redaktør Magne Lerø.

Ny politistruktur endelig vedtattKun fire av 72 klagere ble hørt

Departementet viste litt mer nåde enn direktoratet.

Tajik etterlyser politisk styring av Politidirektoratet

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har mistet styringen over Politidirektoratet, mener justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap). Amundsen er ikke enig.

52 kommuner klager på politireformen: Udramatisk, mener justisministeren

Klagene på ny lokal politistruktur har strømmet inn til Politidirektoratet de seneste dagene. Justisministeren lar seg ikke bekymre. Sjekk om din kommune har klaget!

Garanterer politikontakt i alle kommuner før sommeren

Den nye politikontakt-ordningen skal iverksettes i alle kommuner før sommeren. Politikontaktene skal jobbe med forebyggende politiarbeid lokalt i samarbeid med den enkelte kommune.

PolitireformenStyringskrangel og ledelsesmangel

Nærpolitireformens mål er umulige, sier Difi. Navnet latterliggjøres i politigangene, detaljstyringen regjerer, og alle skylder på alle. I alle fall på toppen. Byråkratene krangler om styring, mens ute i distriktene slås det et slag for bedre ledelse.

KommentarBortforklarings-minister Amundsen

Den store nærpolitireformen er i ferd med å utvikle seg til et politisk og forvaltningsmessig mareritt. At justisministeren nærmest fnyser av en undersøkelse der mindre enn 20 prosent av nesten 6000 politifolk tror reformen vil bidra til en mer effektiv kriminalitetsbekjempelse, er skremmende.

Nærpoliti eller gummipolitiIngen vei tilbake for politi-Norge

Omorganiseringen av norsk politi ble ferdigstilt kun få dager før den ble presentert. Men resultatet hadde blitt et helt annet uten Stortingets veto mot færre enn 210 tjenestesteder.

Naboens kattReform-fiasko i Sverige og Danmark

Dårligere arbeidsmiljø og færre oppklaringer er foreløpig resultat av politireformen i Sverige, hevder lederen i det svenske politiforbundet. I Danmark beskyldes konsulentselskapet McKinsey for nærmest å ha ødelagt politiet.

PolitiforbundetFrykter toppstyrt fjernpoliti

Leder i Norsk Politiforbund, Sigve Bolstad frykter at den såkalte nærpolitireformen vil ende som en fjernpolitireform.

Juristforbundet– Erfarne jurister vurderer å slutte i politiet

– Det ser ut som vi går i den fella vi ikke skulle gå i: At det ikke er nok ressurser, sier leder i Juristforbundet, Curt A. Lier. Erfarne jurister vurderer nå å slutte i politiet.

Riksadvokaten om Politireformen– Må finne rett balanse

Riksadvokat Tor Aksel Busch håper politireformen blir en kvalitetsreform, slik som Stortinget har sett for seg – og ikke en sparereform som i Sverige og Danmark.

Sjefen for politireformen– Går inn i en kritisk fase nå

Mannen som leder det operasjonelle arbeidet med nærpolitireformen, Frede Hermansen, mener prosessen har gått etter planen så langt. Hermansen er imidlertid svært spent på den perioden de går inn i nå. Da skal det handle mer om stillinger og arbeidsoppgaver for den enkelte. – Dette blir en kritisk fase. Nå går vi inn på hver enkelt medarbeider.

Antall tjenestesteder foreslås halvert 170 politistasjoner og lensmannskontor kan forsvinne

Politimestrene i de 12 nye politidistriktene her i landet foreslår å nærmest halvere antall politi og lensmannskontor i Norge – fra dagens 350 til rundt 180. Resultatet av Nærpolitirefomen begynner å avtegne seg.

POD: Kun 27 personer har blitt bortvist som følge av skjerpet grensekontroll

Politidirektoratet har ingen samlet oversikt over hvor store ressurser den skjerpede grensekontrollen krever av politidistriktene. Nå vil regjeringen stramme inn ytterligere.

Anundsen mener det er nødvendig å etablere nye, nasjonale retningslinjer for bevislagring så snart som mulig.

Nye regler skal hindre at bevis kastes

To rapporter om hvordan bevis i straffesaker kan lagres, har samlet støv i Politidirektoratet siden 2008. Justisminister Anders Anundsen (Frp) mener det hele er «hårreisende».

Andelen kvinnelige ledere i politiet er lavere enn Politidirektoratet ønsker.

Fem av seks politiledere er menn

Bare 16 prosent av lederstillingene i norsk politi er besatt av kvinner. Kvinneandelen er for lav, fastslår Politidirektoratet.

Partene i politiet blir ikke enige om ny organisasjonsmodell.

- Risikerer 12 vidt forskjellige politidistrikt

Partene i forhandlingen om en overordnet organisasjonsmodell for politiet er enige om at de ikke kommer til å bli enige. Følgelig har Justisdepartementet fått en anmodning om å tre inn i forhandlingene.

Partene i politiet blir ikke enige om ny organisasjonsmodell.

Politireformen på vent etter brudd i forhandlinger

Partene i politiet har ikke kommet til enighet i forhandlingene om en overordnet organisasjonsmodell for de nye politidistriktene.

Kaare Songstad har gått ut. Hvem kommer inn som beredskapsdirektør i POD?

Disse vil bli beredskapsdirektør

Kampen om jobben som direktør for politiberedskap og krisehåndtering er i gang.

Annonse
Annonse
Annonse