Samfunnsansvar

Vegvesenet må slutte å si nei til tiltak som kan bedre bylufta, mener kontroll- og konstitusjonskomiteen. Trafikken på veiene er et hovedproblem.

Kontrollkomiteen mener Vegvesenet «ikke har skjønt at byluft er deres ansvar»

Publisert Sist oppdatert
Vegvesenet må slutte å si nei til tiltak som kan bedre bylufta, mener kontroll- og konstitusjonskomiteen.
Når kommuner ønsker å iverksette slike tiltak, må Statens vegvesen akseptere dette, mener Riksrevisjonen. Nå har kontroll- og konstitusjonskomiteen, med unntak av medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, konkludert med det samme, skriver Dagsavisen.

– Når Norge blir dømt i EFTA-domstolen for dårlig byluft, og Oslo-lufta bryter helsemyndighetenes grenser 45 prosent av tida i januar, så skyldes det at blant andre Vegvesenet ikke har skjønt at byluft er deres ansvar, mener stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) som er medlem av komiteen.

Utbyggingsdirektør Lars Aksnes i Vegdirektoratet opplyser at de to eksemplene som Riksrevisjonen viser til, ligger noe tilbake i tid.

– I Trondheim har vi styrket veivedlikeholdet og veivaskingen, slik at det nå er færre røde dager med dårlig luftkvalitet enn før.

Når det gjelder Oslo, står Aksnes fast på at det vil være en dårlig idé å stenge statlige veier for tungtransport som han mener da vil finne andre ruter på veier som er så dårlige at de ikke vil tåle den ekstra belastningen.

På generell basis understreker Aknes at Statens vegvesen i høyeste grad er opptatt av tiltak som bedrer bylufta.

– Vi er positive såframt det finnes teknologiske muligheter som gjør det mulig, sier han.

Powered by Labrador CMS