Samfunn

Krever avklaring nå

– Regjeringen må forlate standpunktet om at ingen lokalsykehus skal legges ned, sier president i legeforeningen, Torunn Janbu. Legeforeningen krever en nasjonal sykehusplan nå.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen må ta geografiske hensyn, mener legeforeningen i sitt høringssvar om Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011 – 2015, men stiller som minstekrav til et lokalsykehus at man har akuttberedskap innen indremedisin, generell kirurgi og støttefunksjoner som anestesi, bildediagnostikk og laboratorietjenester, skriver Vårt Land.

Legeforeningen sier også at lokalsykehusene i praksis, og slik befolkningen oppfatter det, legges ned i dag, tros regjeringens løfter om det motsatte.

Også Helsedirektoratet ønsker en sykehusplan. Direktoratet ber også regjeringen tenke på folks forvirring og uro:

Klar og god informasjon til befolkningen som formidler hvorfor det er nødvendig å endre sykehusstrukturen og flytte funksjoner og oppgaver, er viktig, heter det i høringssvaret derfra.

Helsedirektoratet ber også regjeringen rydde opp i alle begrepene som benyttes i debatten.

Det er ikke enkelt å skjønne hva som ligger av forskjell i begreper som lokalmedisinsk senter, distriktsmedisinsk senter, helsehus, sykestue, lokalsykehus, sykehus, sentralsykehus, områdesykehus, regionsykehus, universitetssykehus og helseforetak, skriver direktoratet.

Powered by Labrador CMS