Samfunn

Kvalitet i utdanningen: Bekymring for at studentene kan for lite når de begynner

En gjennomgang av høringssvarene avdekker at mange av de grunnleggende kvalitetsutfordringene i utdanningen henger sammen med hva studentene har med seg fra skolen.

Publisert Sist oppdatert

Om lag 270.000 studenter ved universiteter og høyskolen er nettopp ferdig med eksamen. For lærerstudenter som var opp i matematikk kunne det gått bedre. Regjeringen er ikke sikker på at kvaliteten på utdanningen er god nok. Nå legges planene for hvordan kvaliteten kan heves.

Høringsfristen for de som vil være med å spille inn til regjeringens kommende stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning gikk ut 1. juni. For aktører i universitet- og høyskolesektoren er fristen 1. juli.

Slaget står på mange fronter, men i mange av høringssvarene er det flere store trekk som går igjen. Arbeidsgiverorganisasjonene vil ha mer samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet og mer næringsrettede utdanningsløp.

Det vil egentlig også arbeidstakerorganisasjonene. I tillegg peker de på at man bør redusere bruken av midlertidige stillinger for akademisk ansatte.

At utdanningen forstatt må være forskningsbasert, er en annen gjennomgangstone. Hovedorganisasjonen Akademikerne peker på at man bør ta med lærdom fra Ludvigsen-utvalgets fagtilnærming.

For dårlig råvarekvalitet

Man skal lete lenge i høringssvarene før man finner noen som tar til orde for å stille høyere krav til studentene. Men flere ser ut til å være bekymret for kvaliteten på studentene når de begynner på høyere utdanning.

I Akademikernes høringsvar peker de på Stanford University i USA, som tilbyr ferske studenter forkurs i matematikk for å friske opp og sikre at man faktisk er klar for studiene man har kommet inn på.

Senter for kvalitet i utdanningen, NOKUT, er den eneste av premissleverandørene som tar klar stilling til at man må se hele utdanningsløpet i sammenheng. Noe man ikke gjør i dag.

At videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning ses på som isolerte sektorer og ikke som en helhet er en betydelig kvalitetsutfordring, skriver NOKUT i høringssvaret sitt.

NOKUT bekymrer seg også for at kvaliteten på de som tas opp er for lav.

"Noen studenter burde kanskje ikke vært tatt opp i det hele tatt", heter det i svaret som viser til at svak startkompetanse hos studentene kan føre til at lærestedene legger undervisningen på et faglig lavere nivå enn de ellers ville ha gjort og dermed bidrar til å senke kvaliteten.

Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning skal etter planen presenteres våren 2017. Regjeringens ambisjon med meldingen er å stimulere til utvikling av en sterkere kvalitetskultur og tydeligere ledelse i norsk høyere utdanning.

Powered by Labrador CMS