Annonse

NOKUT

Leder

LederStatlig føleri om egenart

Hvis statlige tilsyn og etater hengir seg til føleri for å opptre politisk korrekt, blir den demokratiske retten til selvstendighet og egenart undergravet. Mangfold betyr at noen ikke liker det som foregår.

Leder

LederStatlig føleri om egenart

Hvis statlige tilsyn og etater hengir seg til føleri for å opptre politisk korrekt, blir den demokratiske retten til selvstendighet og egenart undergravet. Mangfold betyr at noen ikke liker det som foregår.

Halve Nokut-ledelsen har blitt byttet ut i sommer

Totalt forsvant tre av de seks som før sommeren utgjorde ledergruppen i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, skriver Khrono.

Karrieresteg

Tidligere høyrepolitiker tar over i NOKUT

Terje Mørland ferdig etter to åremål.

Mange studenter har lite kontakt med arbeidslivet i løpet av utdanningen

– Vi får ikke utnyttet det store potensialet vi har hvis vi sitter på hver vår tue, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Synspunkt

Naturvitere i arbeidsmarkedetForstår egentlig arbeidsgiverne framtidens behov?

Behovet for omstilling inn i det grønne skiftet, kan øke etterspørselen etter naturvitere raskere og mer enn det arbeidsgivere tar innover seg.

Synspunkt

Naturvitere i arbeidsmarkedetForstår egentlig arbeidsgiverne framtidens behov?

Behovet for omstilling inn i det grønne skiftet, kan øke etterspørselen etter naturvitere raskere og mer enn det arbeidsgivere tar innover seg.

Fire av ti studenter mener avstanden til arbeidslivet er for stor

Vil utvide praksisen i de femårige lærerutdanningene

En internasjonal ekspertgruppe vil gi lærerstudentene 30 dager mer praksis.

Høyest strykprosent i NordHer får halvparten av sykepleierstudentene F

Se hvordan din utdanningsinstitusjon gjorde det her.

Store nivåforskjeller blant norske studenter – For mange studenter har svake forkunnskaper

Undervisere i høyere utdanning mener at for mange studenter har svake forkunnskaper.

StudenteneFor lite tid til veiledning i høyere utdanning

NOKUT-direktør Terje Mørland– Overrasket over SSB-saken

– Jeg kjenner ikke detaljene i SSB-saken, men må si jeg er overasket over at sånne ting kan skje, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

Sp om regjeringens omveltninger i kunnskapssektoren– Puslete og selvmotsigende

Regjeringen slår sammen Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i Utdanningen som en del av deres omorganisering av kunnskapssektoren. Samtidig flyttes 60 årsverk ut fra Oslo. Men Senterpartiet er ikke imponert

Late og dumme studenter?– Rom for forbedring

– Det blir mer krevende å lage et godt undervisningsopplegg når forutsetningene blant studentene varierer såpass mye, sier direktør i Nokut, Terje Mørland. Han mener både studenter og lærerkrafter kan ta grep for å bedre situasjonen.

Arbeiderpartiet– Det må stilles tydelige krav til studentene

I en fersk undersøkelse fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) slår mange undervisere fast at studentene er altfor dårlig forberedt til forelesningene og jobber lite med studiene.

Undervisning i høyere utdanningSvakt nivå på mange studenter

Mange norske studenter har dårlige faglige forutsetninger. Dette er masseutdanningens pris, heter det i fersk rapport.

Oppfyller ikke kvalitetskravNord universitet må bli bedre

Landets ferskeste universitet, Nord universitet, sliter med å oppnå kvalitet på linje med sammenliknbare universiteter og med å oppfylle Kunnskapsdepartementets nye og strengere krav til universitetsstatus.

Ny styreleder i NOKUT

Professor i norskdidaktikk skal lede styret til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning de neste fire årene.

NOKUT: – Kan ikke stole på at resultatene gir et korrekt bilde av studentenes kunnskapsnivå

Lærerstudentenes elendige matte-resultater våren 2016 er undersøkt. NOKUT vil gjøre deleksamener tellende.

Eksperter vil ha bedre ledelse i utdanningssektoren

Kvalitet i utdanningen: Bekymring for at studentene kan for lite når de begynner

En gjennomgang av høringssvarene avdekker at mange av de grunnleggende kvalitetsutfordringene i utdanningen henger sammen med hva studentene har med seg fra skolen.

NOKUT: – For ensidig fokus på enklere styring

Rapporten som foreslår å rydde opp i kunnskapssektoren, møter motbør. – For endisig fokus på enklere styring, sier direktør Terje Mørland i NOKUT. – Vi vil foreløpig ikke gi vår fulle støtte til å samle så mange enheter i et nytt direktorat, sier leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad.

Annonse
Annonse
Annonse