Annonse

Akademia

LederPolitikere mot forskere

Politikere må ha frihet til å kritisere forskere og kunstnere, men de må vise tilbakeholdenhet med å bruke bevilgnings- og styringsmakten sin på disse områdene.

LederPolitikere mot forskere

Politikere må ha frihet til å kritisere forskere og kunstnere, men de må vise tilbakeholdenhet med å bruke bevilgnings- og styringsmakten sin på disse områdene.

KunnskapsdepartementetVil rekruttere flere kvinner og norske borgere til doktorgrad

Heile 70 prosent av søkerne til doktorgrads- og postdoktorstillinger er menn, og 80 prosent er fra utlandet. Departementet ønsker seg nye tiltak.

Få postdoktorer får vitenskapelig toppstillinger

Tre av fire postdoktorer mener universiteter, høyskoler, helseforetak og forskningsinstitutter ser på postdoktorene hovedsakelig som midlertidig arbeidskraft.

Navn i uken

Sofie HøgestølSterk nykommer i USA-eksperteliten

I et land der det hver dag fødes flere USA-eksperter enn barn, er det noe av en bragd å bli en i USA-ekspert-eliten som 34-åring.

Nå åpner universiteter og høyskoler300.000 studenter med én meters avstand

300.000 studenter skal i disse dager tilbake til campus ved norske universiteter og høyskoler. Universitets- og høyskolerådet etterlyser bedre testkapasitet.

Akademikerne– Mangel på faste stillinger gjør det mindre attraktivt å være forsker

Akademikerne etterlyser ytterligere innstramminger av lovverket, og at reglene for ansettelser i akademia må ligge under arbeidsmiljøloven og statsansattloven.

Akademia skal konkurrere om klimaavtrykk

For å få fart på omstilling og klimakutt vil forsknings- og høyere utdanningsministeren måle universitets- og høyskolesektorens brede klimaavtrykk.

LederansvarVil ha 40 prosent kvinnelige ledere blant søkerne for prestisjeforskning

Selv om kjønnsbalansen blant stipendiater og forskere i Sentre for fremragende forskning-ordningen (SSF) har utviklet seg positivt, faller kvinnene fortsatt av på vei mot toppen.

Færre midlertidig ansatte på høyskoler og universiteter

Andelen midlertidig ansatte i universitets- og høyskolesektoren har falt de siste ti årene og ligger nå på 13,7 prosent.

Leder

LederStraff som blindvei

Hvis ledelsen ved NTNU akter å innføre ordensstraff for brysomme akademikere, kan de gjøre forholdene ved Historisk Institutt enda mer ulevelige.

Leder

LederStraff som blindvei

Hvis ledelsen ved NTNU akter å innføre ordensstraff for brysomme akademikere, kan de gjøre forholdene ved Historisk Institutt enda mer ulevelige.

Synspunkt

Feilslått lederutdanning

I Norge undervises det i ledelse og lederskap for mange hundre millioner kroner i året. Studiepoeng gis ut til alle som ønsker det. Få, om noen, stryker. Spørsmålet er om studentene består prøvene som ligger og venter dem i hverdagens lederskole.

Synspunkt

Feilslått lederutdanning

I Norge undervises det i ledelse og lederskap for mange hundre millioner kroner i året. Studiepoeng gis ut til alle som ønsker det. Få, om noen, stryker. Spørsmålet er om studentene består prøvene som ligger og venter dem i hverdagens lederskole.

Lederverktøy

Klarte å skape kjønnsbalansePå dette instituttet har de flere kvinner i ledergruppa enn menn

På Institutt for fremmedspråk i Bergen er fordelingen mellom mannlige og kvinnelige professorer helt jevn.

– Lederne må ta mer ansvar for den dårlige kjønnsbalansen i toppen av akademia

Nå kommer Forskningsrådet med konkrete anbefalinger til institusjonene og ber om handling fra universitetslederne.

Slik skal akademia få flere kvinner i toppen

Forskningsrådet lanserer nye retningslinjer for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver for å få å øke kvinneandelen i akademia.

NTNUInstituttledere kan bli straffet økonomisk hvis midlertidigheten ikke blir redusert

Nå kan midlertidighet blir avgjørende for dekaner og ledere ved NTNU når lønna skal vurderes under de årlige lønnsforhandlingene lokalt hver høst.

Ny undersøkelseMedbestemmelse i akademia under press

Flest midlertidig ansatte ved universitetene i Oslo og Bergen

23 prosent av de vitenskapelig ansatte ved universitetene i Oslo og Bergen har kun en midlertidig stilling. Andelen i arbeidslivet generelt er 9 prosent.

NTNU vil redusere den høye andelen av midlertidige ansettelser på universitetet

Universitetets styre har vedtatt at flere forskere skal få faste jobber, også de som er finansiert med midler utenfra.

Over 100 metoo-saker i akademia

I forbindelse med metoo-kampanjen er over 100 saker om seksuell trakassering blitt kjent og registrert ved norske universiteter og høyskoler.

Økonomer i akademia– Lavere formuesskatt og arveavgift gir økte forskjeller

En lang rekke ledende økonomer mener regjeringens politikk, med redusert formuesskatt og arveavgift, vil føre til mer ulikhet

Forhandlinger passer best for kvinner

Ny forskning viser at i fremtidens komplekse arbeidsliv vil kvinner ha best forutsetninger for å lykkes i forhandlinger.

22 år til likestilling i akademiaHvor blir det av kvinnene?

Mellom 2007 og 2016 har andelen kvinner i faglige toppstillinger steget med 10,2 prosentpoeng. Med dette tempoet vil det være kjønnsbalanse først om 22 år.

Tre av fire studenter har akademikerforeldre

Hver fjerde student i Norge har foreldre uten høyere utdannelse. Resten kommer fra familier med bakgrunn fra universitet eller høyskole.

Studentene– Dagens undervisning er forhistorisk

Leder i Norsk Studentorganisasjon, Marianne Andenæs, mener undervisningen må gjenspeile den teknologiske tiden vi lever i og ikke basere den på eldgamle tradisjoner.

Late og dumme studenter?– Rom for forbedring

– Det blir mer krevende å lage et godt undervisningsopplegg når forutsetningene blant studentene varierer såpass mye, sier direktør i Nokut, Terje Mørland. Han mener både studenter og lærerkrafter kan ta grep for å bedre situasjonen.

Undervisning i høyere utdanningSvakt nivå på mange studenter

Mange norske studenter har dårlige faglige forutsetninger. Dette er masseutdanningens pris, heter det i fersk rapport.

Kjønnsbalanse i akademia– Kvinner er unge og lovende, menn har pondus

Mannsdominansen på toppen i akademia ble pekt ut som en potensiell hindring mot kvinners karrieremessige avansement.

Oppfyller ikke kvalitetskravNord universitet må bli bedre

Landets ferskeste universitet, Nord universitet, sliter med å oppnå kvalitet på linje med sammenliknbare universiteter og med å oppfylle Kunnskapsdepartementets nye og strengere krav til universitetsstatus.

Kamp om akademisk midlertidighet

Det ligger an til en kamp på Stortinget om bruken av midlertidige stillinger ved universitetene og høyskolene. Nytt lovforslag vekker sinne hoos arbeidstakerorganisasjonene.

Eksperter vil ha bedre ledelse i utdanningssektoren

Kvalitet i utdanningen: Bekymring for at studentene kan for lite når de begynner

En gjennomgang av høringssvarene avdekker at mange av de grunnleggende kvalitetsutfordringene i utdanningen henger sammen med hva studentene har med seg fra skolen.

Hver fjerde student faller fra

Norske universiteter og høgskoler har flere studerer enn noen gang tidligere, men bare fire av ti studenter fullfører til planlagt tid. Det kommer fram i tilstandsrapporten for høyere utdanning.

Nå skal undervisning i akademia løftes og gis høyere lønn

Dagens system åpner for å gi de beste foreleserne høyere lønn

Men det blir ikke brukt. – Jeg kan ikke skjønne annet enn at man rett og slett har nedprioritert en viktig del av samfunnsoppdraget, nemlig undervisningen, sier leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad.

Finske universiteter sier opp flere tusen ansatte

Helsingfors Universitet sier opp 1000 ansatte, og 300 skal bort fra Aalto-universitetet. Omfattende nedbemanninger ved universiteter og høyskoler ryster finsk akademia.

Leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad, kritiserer Produktivitetskommisjonens rapport.

– Kraftig undervurdering av potensialet til akademia

Forskerforbundet kritiserer Produktivitetskommisjonens konklusjon om finansiering av forskning.

Økt bruk av midlertidige ansettelser i akademia

I 2015 økte bruken av midlertidige ansettelser ved universiteter og høyskoler i Norge. Dette til tross for at det er et uttalt mål å redusere midlertidigheten i akademia- Kun 56 prosent av de ansatte ved høyskoler og universiteter har fast jobb.

Økt bruk av midlertidige ansettelser i akademia

I 2015 økte bruken av midlertidige ansettelser ved universiteter og høyskoler i Norge. Dette til tross for at det er et uttalt mål å redusere midlertidigheten i akademia- Kun 56 prosent av de ansatte ved høyskoler og universiteter har fast jobb.

Hanekamp om kvinner i akademia

Det tar tid å bli professor. At andelen kvinnelige professorer er lavere enn menn har en naturlig forklaring, og har ingen ting med diskriminering å gjøre, mener førsteamanuensis Helge Nordahl. Vi har ikke tid til å vente. Forskning viser at kvinner diskrimineres, kontrer professor Curt Rice.

Hanekamp om kvinner i akademia

Det tar tid å bli professor. At andelen kvinnelige professorer er lavere enn menn har en naturlig forklaring, og har ingen ting med diskriminering å gjøre, mener førsteamanuensis Helge Nordahl. Vi har ikke tid til å vente. Forskning viser at kvinner diskrimineres, kontrer professor Curt Rice.

Hanekamp om kvinner i akademia

Det tar tid å bli professor. At andelen kvinnelige professorer er lavere enn menn har en naturlig forklaring, og har ingen ting med diskriminering å gjøre mener førsteamanuensis Helge Nordahl. Vi har ikke tid til å vente. Forskning viser at kvinner diskrimineres, kontrer professor Curt Rice.

Hennes mannlige kolleger søkte professorat: – Det utfordret feministen i meg

Kristin Skare Orgeret ble professor før hun fylte 45, og er dermed en sjeldenhet i norsk akademia. Hun hadde egentlig ikke tenkt tanken ennå, men da hennes mannlige kolleger søkte på et ledig professorat, våknet feministen i henne.

Hennes mannlige kolleger søkte professorat: – Det utfordret feministen i meg

Kristin Skare Orgeret ble professor før hun fylte 45, og er dermed en sjeldenhet i norsk akademia. Hun hadde egentlig ikke tenkt tanken ennå, men da hennes mannlige kolleger søkte på et ledig professorat, våknet feministen i henne.

Kvinner diskrimineres på toppen i norsk akademia

Flere kvinner enn menn tar høyere utdanning og det jobber omtrent like mange kvinner som menn som forskere i Norge. Men i toppen – blant professorene – er 74 prosent menn – kun 26 prosent er kvinner. Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, mener kvinner blir diskriminert i norsk akademia. – Kvinner må produsere mer for å bli vurdert likt som menn, hevder HIOA-rektoren.

Kvinner diskrimineres på toppen i norsk akademia

Flere kvinner enn menn tar høyere utdanning og det jobber omtrent like mange kvinner som menn som forskere i Norge. Men i toppen – blant professorene – er 74 prosent menn – kun 26 prosent er kvinner. Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, mener kvinner blir diskriminert i norsk akademia. – Kvinner må produsere mer for å bli vurdert likt som menn, hevder HIOA-rektoren.

Fersk rapport om forskning i Norge: Flest kvinner tar doktorgrad

2014 var det for første gang flere kvinner enn menn som avla doktorgrad i Norge. Kvinnene sto for 50,4 prosent av doktorgradene viser tall fra fersk rapport om norsk forskning.

Fersk rapport om forskning i Norge: Flest kvinner tar doktorgrad

2014 var det for første gang flere kvinner enn menn som avla doktorgrad i Norge. Kvinnene sto for 50,4 prosent av doktorgradene viser tall fra fersk rapport om norsk forskning.

Annonse
Annonse
Annonse