Samfunn

Statssekretær Atle Hamar (V) i klima- og miljødepartementet lover en rekke konkrete tiltak i regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart.

Lover å fjerne barrièrer for grønnere skipsfart

Regjeringen vurderer eierskapet til havnene og langt strengere klimakrav i skipsfarten.

Publisert Sist oppdatert

Denne uken skrev Dagens Perspektiv at dårlig koordinering hindrer utviklingen av grønn skipsfart.

Ambisjonene er høye. FNs internasjonale maritime organisasjon (IMO) vedtok i år en målsetning om å redusere utslippene med 50 prosent innen 2050.

Ved å være et foregangsland ønsker regjeringen at man også skal få frem eksportrettet industri.

Men foreløpig er det ingen som vet hvem som skal ha hovedansvaret for de store omstillingene og styringen dette vil kreve.

Usikkerheten dreier seg blant annet om eierskap og utbygging av havner og landbasert infrastruktur.

– Dette er betimelige spørsmål, erkjenner statssekretær for klima- og miljøminister Ola Elvestuen, Atle Hamar (V).

Han jobber for tiden med regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart, som legges frem i begynnelsen av 2019.

Der lover han mange konkrete tiltak.

– Det viktigste er at vi kommer til å jobbe oss gjennom hver enkelt fartøyskategori. Her er det så ulike behov og så stor variasjon, at vi må tenke på forskjellige tiltak ut ifra hvilken kategori fartøyene tilhører, sier Hamar.

Dette skal sannsynligvis gjøres ved hjelp av et nytt verktøy som benytter seg av satellitt-data, utviklet av Kystverket.

Han bemerker at dette ikke bare gjelder de store cruiseskipene, men også supplyskip og båter som brukes i oppdrettsnæringen.

– I tillegg foregår det arbeid i andre departementer som går inn i denne sammenhengen, sier Hamar.

Særlig Samferdselsdepartementet er involvert i arbeidet, med nye planer for infrastrukturen på land.

Det arbeides også for å gjøre drivstofforbruket i skipsfarten mest mulig fossilfri.

– Poenget er å fjerne barrierer, samordne reguleringer, virkemidler og tiltak, som gjør at vi drar i samme retning.

Et eksempel er bestemmelsene rundt tanking av hydrogendrivstoff, som både politikerne og næringslivet har stor tro på.

– Vi jobber med regelverk. Vi tar bort barrierer og bidrar til teknologiutvikling. Det er for eksempel litt forskjellige regler for hydrogen på land og til sjøs. Hvis man bygger en hydrogenstasjon, så må du kunne fylle en personbil som krever ett trykk, en tung lastebil som krever en annet trykk, og et skip som skal ha sitt, sier Hamar.

– Det er ganske sterke oppmodinger om å bare kjøre på og sette krav til målsetninger, for det vil gi effekt. Det er viktig for næringslivet, fordi de blir trigget av det, og det bidrar til innovasjon.

Powered by Labrador CMS