Samfunn

MDGs nestleder Arild Hermstad (foran), leder for programkomiteen Lage Nøst (f.v.), Rasmus Hansson og Hulda Holtvedt før presentasjonen av utkastet til nytt partiprogram for Miljøpartiet De Grønne.

MDG-strid om vindkraft og klimabelønning

Vindkraft på land og en ordning med klimaavgifter til fordeling er blant de 13 punktene som splitter programkomiteen i Miljøpartiet De Grønne.

Publisert Sist oppdatert

Partiet la mandag fram andreutkastet til nytt partiprogram for stortingsperioden 2021–2025.

Vindkraft på land er blant punktene hvor programkomiteen skiller lag. Flertallet ønsker å føre en «restriktiv politikk for utbygging av vindkraft på land», mens et mindretall mener vindkraft på land «ikke skal bygges ut i naturen».

Også en ordning med klimabelønning – karbonavgift til fordeling (KAF) – splitter komiteen. Flertallet vil innføre en slik ordning, hvor inntekter fra enkelte miljøavgifter deles direkte ut igjen til alle innbyggere. Men mindretallet vil stryke punktet.

Det nye partiprogrammet skal vedtas på landsmøtet i mars neste år.

Skatt og kontantstøtte

Også på flere andre områder enn miljø og klima skiller medlemmene i programkomiteen lag.

I skattepolitikken ønsker et flertall at folk med lav eller gjennomsnittlig inntekt skal få redusert inntektsskatt i løpet av stortingsperioden, mens folk med høy inntekt skal betale mer. Et mindretall vil imidlertid legge til at MDG vil «avvikle inntektsskatten for årsinntekter under 200.000 kroner».

Et mindretall ønsker også å trappe opp til 90 prosent marginalskatt på inntekter over 3 millioner, mens flertallet vil stryke punktet.

Også kontantstøtten splitter programkomiteen. Mens et flertall ønsker å videreføre kontantstøtten for barn mellom ett og to år, vil mindretallet avvikle ordningen og erstatte den med en ventestøtteordning for familier som venter på barnehageplass.

I tillegg er det ulike syn på hvilken politikk MDG skal føre i spørsmål om aktiv dødshjelp, grensen for selvbestemt abort, foreldrepermisjon og kommersiell hvalfangst.

Fase ut olje

MDGs programforslag er gjennomsyret av radikal miljøpolitikk. De som forurenser mye, skal betale mer, mens de som tar miljøvennlige valg, skal belønnes, foreslår MDG.

– De Grønnes miljøpolitikk er effektiv, rettferdig og streng der den må. Den er mye mer lønnsom på sikt enn andre partiers endringsvegring, sier Rasmus Hansson fra programkomiteen.

Hovedmålet er drastiske utslippskutt og en storstilt omstilling mot et samfunn med bærekraftige jobber og trygg velferd. Det betyr at oljealderen snart må være over.

– De Grønne vil gjennomføre en gradvis, forutsigbar og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten innen 2035, ifølge programutkastet.

Partiet setter et mål om å øke eksporten fra andre sektorer enn petroleum med 50 prosent innen 2030.

95 prosent kutt

MDG vil ha en klimapolitikk som legger til rette for utslippskutt på 95 prosent innen 2035, sammenlignet med 1990-nivå.

Partiet vil stanse utryddelsen av arter og bidra til vekst i natur og biomangfold, med mål om minst 20 prosent forbedring i «naturens tilstand og utbredelse innen 2050».

MDG har falt noe tilbake på meningsmålingene i høst, men har ligget over sperregrensen på 4 prosent siden april i fjor, viser et gjennomsnitt av nasjonale målinger hos nettstedet Poll of polls.

MDGs landsstyre vedtok i helgen at partiet vil jobbe for et regjeringsskifte etter valget i 2021 og derfor vil søke samtaler med Arbeiderpartiet og SV først ved en eventuell rødgrønn valgseier.

Powered by Labrador CMS