Samfunn

Den globale middelklassen er nå mer tallrik enn de som lever i fattigdom.

Middelklassen større enn antall fattige for første gang i verdenshistorien

Publisert Sist oppdatert

Den amerikanske tenketanken Brookings Institution omtaler det som en hendelse av enorm global betydning som pågår nesten helt uten oppmerksomhet.

For første gang siden mennesker fant sammen og dannet de aller første jordbrukssamfunnene for 10.000 år siden, er en majoritet av verdens befolkning ikke definert som fattige.

Ifølge beregninger utført av Homi Kharas ved Global Economy and Development og Kristofer Hamel i World Data Lab ble september måneden da rett over 50 prosent av verdens befolkning, eller rundt 3,8 milliarder mennesker, kunne sies å leve i husholdninger med nok kjøpekraft til å bli ansett som middelklasse eller rik.

Milepæl

De mener dette markerer et globalt vippepunkt inn i en ny tid hvor den globale middelklassen kommer til å gjøre seg mer og mer gjeldende. Og fra nå av vil før første gang ikke de fattige være i flertall i verden.

De to baserer seg på en definisjon på ekstrem fattigdom hvor det går en grense på 1,9 dollar i forbruk per person i husholdningen. Dersom en husholdning med to voksne og to barn har mindre enn 60 kroner å bruke hver dag, eller 1800 kroner i måneden (kjøpekraften for disse vil være mer enn du får for 1800 kroner i Norge), så er de fortsatt fattige.

Ellers er de en utsatt mellomgruppe eller en del av den globale middelklassen som ifølge beregningene har fra fem til femti ganger mer å rutte med enn de fattigste.

Det betyr at det er penger igjen når alle har fått mat og en seng å sove i til å kjøpe ting familien trenger som en motorsykkel, kjøpeskap eller en vaskemaskin, skriver de to hos Brookings.

Den globale middelklassen har også nok penger til underholdning og ferier. Og de er nokså trygge på at de vil kunne tåle et økonomisk sjokk om det skulle oppstå.

Nesten helt asiatisk

Den globale middelklasen er nesten utelukkende asiatisk. Rundt 9 av 10 kommer fra et asiatisk land, og de aller fleste fra Kina eller India.

Powered by Labrador CMS