Annonse

Fattigdom

Koronakrisen gjør ferien vanskelig for mange familier

Halvparten av norske barnefamilier med lav inntekt opplever at koronasituasjonen gjør det vanskelig å gi barna en god sommerferie, viser ny undersøkelse.

Koronakrisen rammer fattige familier hardt

Familier med trang økonomi er overrepresentert blant dem som har mistet jobben under koronakrisen, viser en ny analyse fra Frischsenteret.

Én av fire hadde trang økonomi før koronautbruddet

Koronakrisen har påført mange en økonomisk smell. Men én av fire nordmenn hadde lite økonomisk handlerom allerede før koronautbruddet.

Ingen planer om krisepakke for fattige barnefamilier

Fattige barnefamilier må hjelpes med egne krisetiltak, mener flere organisasjoner. Men sosialministeren har ingen planer om det foreløpig.

Faktisk.no – InnsiktLever enslige minstepensjonister under fattigdomsgrensen?

Minstepensjonen for enslige har i årevis ligget godt under det som defineres som lavinntekt. Det er imidlertid ikke det samme som at alle minstepensjonister lever i fattigdom.

Kirkens BymisjonFattigdom blant barn øker – regjeringen svikter

Regjeringens bruker mye penger på symptomlindring, men for lite på å forebygge fattigdom blant barn og unge, mener Kirkens Bymisjon.

Navn i uken

Ekteparet Duflo / BanerjeePris for jakten på tiltak som faktisk virker

Av alle Nobelprisene har den som deles ut av Sveriges Riksbank til banebrytende økonomisk forskning, færrest venner. Årets vinnere kan endre det inntrykket.

Én av ti enslige forsørgere i jobb har lavinntekt

Enslige forsørgere, innvandrere og ansatte i helse- og sosialtjenester er overrepresentert blant arbeidstakere med lavinntekt.

Forsker– Pensjonsalderen bør heves for å hindre fattigdom

For å forebygge fattigdom blant eldre bør pensjonsalderen øke i takt med økt levealder, mener forsker Axel West Pedersen. Politikere og Fagforbundet er skeptiske.

Mange barnefamilier har ikke råd til fritidsaktiviteter

27 prosent av barnefamilier i Norge sier de har latt være å delta på fritidsaktiviteter på grunn av høye kostnader. – Hjerteskjærende, mener Frivillighet Norge.

BostøtteLønner seg ikke å jobbe

Kommunale bostøttemottakere straffes økonomisk dersom de får økt inntekt, skriver Klassekampen.

Kan sistemann slukke lyset? Fersk FN-rapport gir dårlige odds for framtiden

Mer statlig styring. Økte skatter og total omlegging av produksjon og forbruk. Vi må forandre hele vår levemåte hvis vi skal nå FNs bærekraftsmål, viser fersk rapport.

Mange enslige forsørgere har dårlige levekår

Mange enslige forsørgere må avstå fra sosiale aktiviteter på grunn av dårlig økonomi. Én av fem i denne gruppen har ikke råd til ferie.

Ny rapportInnvandrere har tatt jobbene til fattige nordmenn

Etter å ha kartlagt 1,1 millioner mennesker født i Norge, er ikke forskerne i tvil om at innvandrere har tatt jobbene fra nordmenn i lavere sosiale lag.

SV vil sikre barn og unge et gratis fritidstilbud

Alle barn og unge bør ha en lovfestet rett til gratis fritidstilbud, mener SV. Økende forskjeller går ut over barn i fattige familier, mener partiet.

SverigeØkte forskjeller – flere med lav økonomisk standard

Stadig flere svensker har lav økonomisk standard, ifølge offisiell statistikk. Det skyldes ikke at de har fått dårligere råd, men at inntektsforskjellene i Sverige har økt.

Forskning

– Økt barnetrygd vil redusere barnefattigdommen

– Det er bred enighet blant forskere om at økt barnetrygd vil redusere den økende barnefattigdommen i Norge, sier forsker Kjetil van der Wel ved OsloMet.

MegatrendMiddelklassen større enn antall fattige for første gang i verdenshistorien

LederVelferd i krise

Når flere fattige her i landet sliter med å ha nok penger til mat, skal ikke staten, slik Ap og SV foreslår, bruke penger på å skaffe unge sommerjobb i kommunal regi.

Enslige mer utsatt for fattigdomsproblemer

Selv om de fleste i Norge har romslig økonomi, er det grupper som strever med å få endene til å møtes.

Materielle mangler i EUFlest fattige i Bulgaria, færrest i Sverige

Tre av ti bulgarere har en alvorlig mangel på materielle goder som trengs for å leve et anstendig liv. I Norge gjelder det bare to av hundre og i Sverige én av hundre, ifølge statistikkbyrået Eurostat.

Færre fattige eier egen bolig

Antall husholdninger med lav inntekt som eide sitt eget hjem, sank med 10 prosentpoeng fra 2003 til 2016.

Regjeringen anklages for å ignorere global ulikhet

Regjeringen overser temaer som ulikhet og fordeling i utviklingspolitikken, til tross for at den stiller seg bak FNs bærekraftmål, mener Norsk Folkehjelp.

UNICEF bekymretRisiko for mer barnefattigdom i Norge

10 prosent av barna i Norge lever i familier under fattigdomsgrensa. Nå har UNICEF rangert kommunene etter risiko for barnefattigdom og roper varsku.

Barnefattigdom Nabolagseffekter avdekker store forskjeller i Oslo

Én av bydelene i Oslo har like mange barn i fattige familier som hele Trondheim kommune tilsammen.

8 prosent av befolkningen har ikke råd til en ukes ferie i året

Arbeidsledige og enslige forsørgere seier at de ikke har råd til et slikt gode, mens kun et lite fåtall av alderspensjonister over 67 år sier at de ikke har råd til å reise bort en uke i året.

LederStøres langspurt mot forskjeller

Aps dilemma er at de ikke vil klare å skaffe seg flere velgere om de går hardere til verks for å markere at de står for noe annet enn Høyre, skriver redaktør Magne Lerø.

Tolv organisasjoner krever strakstiltak mot barnefattigdom

Samarbeidsforum mot fattigdom krever oppjustering av barnetrygden, bedre stønadsordninger og mer tilrettelegging i boligpolitikken.

Flyktningutgifter kamuflerte norsk bistandsnedgang i 2016

– Det at de fattigste landene får enda mindre og at hjemmebistand har blitt en trend, viser at verden går i helt feil retning, sier Redd Barnas leder for politikk og samfunn Gunvor Knag Fylkesnes.

Ulikhetene økerFlere fattige barn i Norge

Hvert tiende barn i Norge vokser i dag opp i relativ fattigdom.

Tre måter å bygge mer rettferdige samfunn på

140 millioner jenter vil bli barnebruder innen 2020 dersom ikke regjeringer handler nå.

– Det er mulig å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030

Men da må både små og store private bedrifter bidra, mener australieren Hugh Evans.

Regjeringens politikk får krass kritikk i politirapport

Regjeringens politireform og regelen om fravær i skolen får gjennomgå i en rapport fra politiet i Oslo, som også uroer seg for økende sosiale forskjeller og konsekvensene det får for kriminaliteten på sikt.

Funksjonshemmede blir sittende fast i fattigdomsfella

Det blir stadig færre fattige i verden. Men omfattende studier i ni afrikanske land viser at det er få veier ut av fattigdom for funksjonshemmede.

UNICEFFortsatt stor forskjell i kommunenes tilbud for barn

I 2010 ropte FNs barnekomité varsku om geografisk forskjellsbehandling av barn i Norge. Seks år etter er lite endret.

Omfordeling og vekst ­henger nøye sammen

Den voksende sosioøkonomiske ulikheten i ulike land, og fattigdomsproblemet, hindrer vekst. Derfor er omfordeling viktig.

Én av to tror fattige barn savner sosiale aktiviteter

Å ikke kunne delta i sosiale aktiviteter er det verste med å vokse opp i fattigdom i Norge, det mener halvparten av befolkningen, ifølge en ny undersøkelse.

Spansk by innfører borgerlønn

A Coruña er den første byen i landet som innfører borgerlønn.

Fattigdommen øker i Europa: Mange selvstendige arbeidere blir den nye underklassen

4 av 10 har opplevd diskriminering som barn

40 prosent av verdens voksenbefolkning har blitt utsatt for diskriminering som barn på grunn av kjønn, etnisitet, religion, en funksjonsnedsettelse eller på grunn av hvor de bor.

Skolemåltider en vei ut av fattigdom

I den årlige statusrapporten til FAO, FNs matvareorganisasjon, blir skolemat, pengeoverføringer og "sosial sikkerhet" fremhevet som viktige parametre for å redusere fattigdommen. FAO mener målrettede og helst nasjonalt finansierte programmer av denne typen bidrar til høyere inntekter og redusert matsikkerhet.

Fattigdommen er problemet

Den viktigste årsaken til at millioner av mennesker søker seg til EU er fattigdom. Da er det underlig at den politiske debatten om global fattigdomsbekjempelse er så begrenset, og at troen på bistandspolitikk er så liten.

Den afrikanske drømmen

I hjemmet til familien Seck i Dakar mangler det en livsviktig person: Mouhamed. Han er i Norge.

– SV historisk svekket

Intern rapport hevder partiet gikk ut av regjeringen mer svekket enn noensinne. Likevel kritiseres verken ledelsen eller partiets strategi.

sp90913f_as_sma.jpg

– Innvandring via EØS kan gi velferdsproblem

FAFO-rapport advarer mot store utgifter for velferdsstaten, dersom ikke østeuropeiske arbeidere blir bedre integrert.

barn_og_voksen_.jpg

Forskjellene mellom rike og fattige minker

Inntektsforskjellene mellom rike og fattige har blitt mindre siden 2006, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

fattig__dreamst.jpg

SV gir opp avskaffelse av fattigdom

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV) innrømmer at han ikke klarer å redde alle fra fattigdom i Norge.

raymond_johanse.jpg

Ap-topp hyller Kina

Partisekretær Raymond Johansen i Arbeiderpartiet kaller Kinas kamp mot fattigdom «en fantastisk bragd» og sier landet har et annet fokus på menneskerettigheter.

Annonse
Annonse
Annonse