Annonse

Fattigdom

Derfor bok

– Dei fattige familiane sine historier blir ofte gløymt i den offentlege debatten

Journalist og forfattar Maria Lavik meiner fattigdom rammar folk ulikt, etter kva type nettverk og motstandskraft dei har, og har skrive bok som baserer seg på intervju med åtte fattige barnefamiliar.

Arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere sliter mest økonomisk

Står du utenfor arbeidslivet er sannsynligheten for at du har betalingsproblemer fem ganger så stor som om du er i jobb.

Navn i uken

Ekteparet Duflo / BanerjeePris for jakten på tiltak som faktisk virker

Av alle Nobelprisene har den som deles ut av Sveriges Riksbank til banebrytende økonomisk forskning, færrest venner. Årets vinnere kan endre det inntrykket.

Kan sistemann slukke lyset? Fersk FN-rapport gir dårlige odds for framtiden

Mer statlig styring. Økte skatter og total omlegging av produksjon og forbruk. Vi må forandre hele vår levemåte hvis vi skal nå FNs bærekraftsmål, viser fersk rapport.

SverigeØkte forskjeller – flere med lav økonomisk standard

Stadig flere svensker har lav økonomisk standard, ifølge offisiell statistikk. Det skyldes ikke at de har fått dårligere råd, men at inntektsforskjellene i Sverige har økt.

MegatrendMiddelklassen større enn antall fattige for første gang i verdenshistorien

LederVelferd i krise

Når flere fattige her i landet sliter med å ha nok penger til mat, skal ikke staten, slik Ap og SV foreslår, bruke penger på å skaffe unge sommerjobb i kommunal regi.

LederVelferd i krise

Når flere fattige her i landet sliter med å ha nok penger til mat, skal ikke staten, slik Ap og SV foreslår, bruke penger på å skaffe unge sommerjobb i kommunal regi.

Enslige mer utsatt for fattigdomsproblemer

Selv om de fleste i Norge har romslig økonomi, er det grupper som strever med å få endene til å møtes.

Regjeringen anklages for å ignorere global ulikhet

Regjeringen overser temaer som ulikhet og fordeling i utviklingspolitikken, til tross for at den stiller seg bak FNs bærekraftmål, mener Norsk Folkehjelp.

UNICEF bekymretRisiko for mer barnefattigdom i Norge

10 prosent av barna i Norge lever i familier under fattigdomsgrensa. Nå har UNICEF rangert kommunene etter risiko for barnefattigdom og roper varsku.

Barnefattigdom Nabolagseffekter avdekker store forskjeller i Oslo

Én av bydelene i Oslo har like mange barn i fattige familier som hele Trondheim kommune tilsammen.

8 prosent av befolkningen har ikke råd til en ukes ferie i året

Arbeidsledige og enslige forsørgere seier at de ikke har råd til et slikt gode, mens kun et lite fåtall av alderspensjonister over 67 år sier at de ikke har råd til å reise bort en uke i året.

LederStøres langspurt mot forskjeller

Aps dilemma er at de ikke vil klare å skaffe seg flere velgere om de går hardere til verks for å markere at de står for noe annet enn Høyre, skriver redaktør Magne Lerø.

LederStøres langspurt mot forskjeller

Aps dilemma er at de ikke vil klare å skaffe seg flere velgere om de går hardere til verks for å markere at de står for noe annet enn Høyre, skriver redaktør Magne Lerø.

Tolv organisasjoner krever strakstiltak mot barnefattigdom

Samarbeidsforum mot fattigdom krever oppjustering av barnetrygden, bedre stønadsordninger og mer tilrettelegging i boligpolitikken.

Flyktningutgifter kamuflerte norsk bistandsnedgang i 2016

– Det at de fattigste landene får enda mindre og at hjemmebistand har blitt en trend, viser at verden går i helt feil retning, sier Redd Barnas leder for politikk og samfunn Gunvor Knag Fylkesnes.

Ulikhetene økerFlere fattige barn i Norge

Hvert tiende barn i Norge vokser i dag opp i relativ fattigdom.

Tre måter å bygge mer rettferdige samfunn på

140 millioner jenter vil bli barnebruder innen 2020 dersom ikke regjeringer handler nå.

– Det er mulig å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030

Men da må både små og store private bedrifter bidra, mener australieren Hugh Evans.

Regjeringens politikk får krass kritikk i politirapport

Regjeringens politireform og regelen om fravær i skolen får gjennomgå i en rapport fra politiet i Oslo, som også uroer seg for økende sosiale forskjeller og konsekvensene det får for kriminaliteten på sikt.

Funksjonshemmede blir sittende fast i fattigdomsfella

Det blir stadig færre fattige i verden. Men omfattende studier i ni afrikanske land viser at det er få veier ut av fattigdom for funksjonshemmede.

UNICEFFortsatt stor forskjell i kommunenes tilbud for barn

I 2010 ropte FNs barnekomité varsku om geografisk forskjellsbehandling av barn i Norge. Seks år etter er lite endret.

Omfordeling og vekst ­henger nøye sammen

Den voksende sosioøkonomiske ulikheten i ulike land, og fattigdomsproblemet, hindrer vekst. Derfor er omfordeling viktig.

Én av to tror fattige barn savner sosiale aktiviteter

Å ikke kunne delta i sosiale aktiviteter er det verste med å vokse opp i fattigdom i Norge, det mener halvparten av befolkningen, ifølge en ny undersøkelse.

Spansk by innfører borgerlønn

A Coruña er den første byen i landet som innfører borgerlønn.

Fattigdommen øker i Europa: Mange selvstendige arbeidere blir den nye underklassen

4 av 10 har opplevd diskriminering som barn

40 prosent av verdens voksenbefolkning har blitt utsatt for diskriminering som barn på grunn av kjønn, etnisitet, religion, en funksjonsnedsettelse eller på grunn av hvor de bor.

Skolemåltider en vei ut av fattigdom

I den årlige statusrapporten til FAO, FNs matvareorganisasjon, blir skolemat, pengeoverføringer og "sosial sikkerhet" fremhevet som viktige parametre for å redusere fattigdommen. FAO mener målrettede og helst nasjonalt finansierte programmer av denne typen bidrar til høyere inntekter og redusert matsikkerhet.

Annonse
Annonse
Annonse