Samfunn

– Mye fornuftig

BI-professor Bård Kuvaas synes ­anbefalingene er gode.

Publisert Sist oppdatert

Mindre detaljstyring og større handlingsrom er hovedmantraet. Men den danske Ledelseskommissionen peker også på at kollektive avtaler med de ansatte står i veien for effektiv ledelse.

Det går frem av sluttrapporten som ble lagt frem tirsdag, etter at Kommissionen har jobbet i over ett år for å komme frem til hvordan man kan få til bedre ledelse i det offentlige.

  • Borgeren skal i sentrum

  • Politikerne skal ha tillit til ledelse

  • Systemene for samarbeid skal forenkles

  • Administrasjonssjefene skal lede driften og utviklingen av driften

  • Ledere skal sette retning

  • Ledere skal sette sammen laget

  • Ledere skal utvikle seg

Nå er det klart at den danske regjeringen kommer til å bruke anbefalingene i en ledelsesreform til høsten.

Foto Professor ved Handelshøyskolen BI, Bård Kuvaas. Foto: Privat.

– Vi kan bli bare til å styre oss og gi lederne våre friere rom til å lede. Når det oppstår enkeltsaker, skal vi se på det som det det er, uttalte Innovasjonminister Sophie Løhde under pressekonferansen.

Professor ved BI, Bård Kuvaas, synes det er mye fornuftig i anbefalingene.

– De peker på mindre detaljstyring og mer handlingsrom for de som skal utføre jobben. Som de selv sier i rapporten, det er ikke akkurat nytt, men det er likevel gledelig sier han.

Kuvaas har forsket på ledelse og tillit i mange år.

– I debatter er det ingen som er mot mindre detaljstyring, men likevel skjer det i for stor grad fortsatt rundt omkring i offentlig sektor, sier han.

Han mener rapporten helt klart har overføringsverdi til norske forhold.

Foto Avdelingsdirektør for ledelse i Difi, Åshild Egerdal. Foto: Faksimile/Gyldendal

Det mener også folkene i Difi som jobber for å styrke norsk offentlig sektors arbeid med ledelse og styring.

– Rapporten fra den danske ledelseskommisjonen understreker at ledelse er en forutsetning for å lykkes med å utvikle og omstille offentlig sektor. Difi har fulgt arbeidet med interesse og mener det har relevans og overføringsverdi til norske forhold. Vår vurdering er at rapporten peker på viktige utfordringer og anbefaler tiltak som er nødvendige for å utvikle lederrollen i stat og kommune, også i Norge, sier Åshild Egerdal, avdelingsdirektør for ledelse i Difi.

Difi tilbyr flere verktøy og virkemidler for å utvikle ledere i offentlig sektor. Et eksempel er den nylanserte Arbeidsgiverportalen, som skal styrke arbeidsgiverrollen og hjelpe ledere og HR i arbeidet med å utvikle og omstille offentlig sektor.

Et annet eksempel er Difis verktøy som vi har kalt «God ledelse i staten», som hjelper ledere til å reflektere rundt sin egen lederrolle. Sammen med KMD og DFØ har Difi også gjennomført programmet Bedre styring og ledelse i staten. Et viktig mål med satsingen har vært å styrke lederes - og topplederes - kompetanse på styring, digitalisering og samordning.

– Erfaringen med programmet viser at det har vært en styrke å se ledelse i sammenheng med styring, digitalisering og samordning. Når disse områdene spiller godt sammen, gir det gjennomføringskraft og resultater som får omstilling til å skje, sier Åshild Egerdal.

Powered by Labrador CMS