Annonse
kjell_inge_r__k.jpg

Røkke trenger flere tusen ingeniører

Det Røkke-dominerte Aker Solutions er i total omstrukturering, og selskapet skal spisses mot flere offshoreoppdrag på dypt vann. De stipulerer en vekst på mellom ni og 15 prosent årlig de nærmeste fem årene. For å takle den veksten trenger selskapet flere tusen nye hoder.

– Vi skal ha de beste ingeniørene. Hittil har vi greid å få tak i de folkene vi trenger, men grunnet vekst kommer det til å bli en stor utfordring å få tak i nok folk med den riktige kompetansen, sier HR-sjef i Aker Solutions, Berit Bjerkåsholmen.

Kamp om de beste

Hennes store utfordring er å sørge for at nyutdannede ingeniører - og erfarne ingeniører - velger en ansettelse i Aker Solutions fremfor hos et konkurrerende selskap når de skal se seg om etter jobb. Ikke minst er de ute etter kremen av studenter som sikter seg inn på en mastergrad innen ingeniørfag ved NTNU i Trondheim.

– Vi vet akkurat hva slags kompetanse vi har bruk for. Derfor har vi utarbeidet rutiner som de enkelte avdelingene bruker for å rekruttere nye folk. Det gjelder både her i landet og i alle de landene vi er i rundt i verden, sier hun.

Aker Solutions har 23.000 fast ansatte. Bare på hovedkontoret på Fornebu utenfor Oslo arbeider det 2500 fra totalt 47 nasjoner. Selv om de rekrutterer globalt, er 80-90 prosent av staben der fortsatt norske.

I øyeblikket bygges det ut på Fornebu, og når nybygget står klart, skal enda flere huses der. Mange av dem skal forberedes på et olje- eller gassprosjekt på norsk sokkel, mange til prosjekter andre steder rundt i verden. Fortrinnsvis utstyr til oljeinstallasjoner på dypt vann.

361 ledige i dag

På hjemmesidene til Aker Solutions står det at det i dag er 361 ledige jobber i selskapet i Norge.

«Vi tilbyr et godt og kreativt arbeidsmiljø i en teknologisk drevet organisasjon, med interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Konkurransedyktig lønn», står det i stillingsbeskrivelsen der det søkes etter en ingeniør med noen års erfaring.

De er ikke de eneste som er på jakt etter ingeniører, og de er ikke de eneste som vokser. Ifølge Teknas markedsundersøkelse for 2010 hadde åtte av ti nyutdannede ingeniører jobb før de var ferdige med studiene. Det er stor manko på denne kompetansen, både innen det offentlige og i private selskaper.

Saumfarer universitetene

– Hva gjør dere for at ingeniørene skal velge dere?

– Vi prøver hele tiden å være i forkant, og vi kjører flere felles rekrutteringskampanjer, sier hun. Mens mange selskaper bruker rekrutteringsselskaper for å rekruttere folk, gjør Aker Solutions i all hovedsak jobben selv.

Flere ganger i året arrangerer Aker Solutions jobbmesser på universitetene og høyskolene som har den kompetansen de trenger. På topp står NTNU, særlig sisteårsstudenter bevertes med øl og tapas, som er mer populært enn pizza. De har blant annet kontakt med den største studentforeningen i NTNU.

Et tiltak som har blitt veldig populært, er å la noen unge i Aker Solutions få opptre som selskapets ansikt utad under rekrutteringskampanjene. De kalles «Faces of Aker Solutions», og er med rundt under kampanjene. Tanken er at studentene lettere snakker med noen som er noenlunde på sin egen alder og som kan fortelle om hvordan det er i selskapet.

Studentene tilbys også sommerjobb, og mange får tilbud om å skrive diplomoppgaven hos Røkke-bedriften. Da kan de lettere sikte seg inn på en jobb der etterpå, og selskapet vet akkurat hva de får.

Unge nøtteknekkere

Selskapet har også etablert et forum de kaller «Unge nøtteknekkere», et initiativ fra unge ansatte, der de lager et nettverk blant ansatte og der toppsjefene kommer og holder innlegg om offshoreselskapet.

Aker Solutions er ifølge Bjerkåsholmen ikke lønnsledende, men er samtidig konkurransedyktig på lønn med en gjennomsnittslønn for en nyutdannet ingeniør på rundt 430.000 kroner.

– Selv om dere ikke tilbyr best lønn, velger mange dere. Hvorfor er dere så attraktive?

– Vi oppleves som et spennende sted å arbeide, særlig fordi det er mulig å arbeide med den mest spennende teknologien og sammen med andre med solid erfaring på store prosjekter. Man er gjerne med på et prosjekt i to til fire år, så tar man med seg den erfaringen man får derfra og starter på et annet. Er man interessert i jobb i utlandet, så er det mange steder å velge i. Det er populært å skifte avdelinger. Vi er også kjent for å ha et godt arbeidsmiljø.

– Er Norge flinke nok til å utdanne nok ingeniører?

– Slik denne bransjen vokser, er det helt klart at det kommer til å bli en knapp ressurs. Derfor rekrutterer vi også mye utenfor landets grenser. Det er ikke enkelt å finne nok folk med den rette erfaringen, og det kommer til å bli vanskeligere, sier hun.

Den typiske Aker Solutions-ansatte er en høyt utdannet mann, gjerne en ingeniør med mastergrad. Gjennomsnittsalderen er rundt 40 år, men aldersspennet går fra 20-årene til 70 år.

Gjennomtrekken i Norge er på cirka seks prosent. Blant attraktive utlendinger står indere og malaysiere høyt i kurs. Ikke minst er de kjent for å ha svært gode høyskoler og universiteter.

Annonse
Annonse