Samfunn

Illustrasjonsfoto.

NOAS reagerer på asylpraksisen for unge

Siden 2016 har 187 enslige, mindreårige asylsøkere uten returmuligheter fått avslag i Norge. NOAS kritiserer UDI og UNE for praksisen.

Publisert Sist oppdatert

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) uttrykker i et brev til UDI og UNE bekymring over hvordan praksisen står seg i henhold til barnekonvensjonen, og hvordan UDI i tidligere vedtakstekster har henvist til returordninger som er ikke er på plass, ifølge VG.

– Avslag gis til enslige mindreårige så unge som 14 år. De mindreårige blir satt i en umulig situasjon. Vi mener UDI må vurdere om det er i tråd med barnekonvensjonen å gi avslag til enslige mindreårige når de faktisk ikke kan returnere, sier rådgiver Mona Reigstad Dabour i NOAS.

Enhetsleder i returenheten i UDI, Katinka Hartmann, sier at de arbeider aktivt for å få på plass en ordning, forhåpentligvis i løpet av mai.

– Det er per i dag 16 afghanere under 18 år som har fått avslag på sin asylsøknad og har utreiseplikt. De fleste av dem er mellom 17 og 18 år. Det er avgjørende for UDI er at enslige mindreårige gjenforenes med rette omsorgspersoner, sier hun.

Hartmann sier at etter regelverket skal UDI avslå asylsøknaden hvis personen ikke har et beskyttelsesbehov og har forsvarlig omsorg i hjemlandet.

– Det krever eventuelt en politisk beslutning hvis vi skulle gjort det annerledes, fortsetter hun.

Powered by Labrador CMS