Små og mellomstore bedrifter

SMB er helt sentrale for norsk økonomi, for vår omstillingsevne og for våre lokalsamfunn. SMB er avgjørende for bosetting i hele landet, skriver Karl Inge Rekdal.

Noen burde oppdatere Olaf Thommessen

I et forsøk på å kapre nye medlemmer, kommer Bedriftsforbundets sjef, Olaf Thommesen, med påstander om NHO og vårt arbeid for små- og mellomstore bedrifter. Påstandene mangler rot i virkeligheten.

Publisert Sist oppdatert

Som leder for Sykkylven Stål og leder for NHOs forum for små- og mellomstore bedrifter (SMB-forum) kan jeg ikke la være å kommentere Bedriftsforbundets leder, Olaf Thommessen, sitt oppsiktsvekkende innlegg i Dagens Perspektiv 4. mars. Slike feilaktige påstander kan nemlig ikke stå uimotsagt. Ikke minst fordi vårt SMB-arbeid har blitt tatt så godt imot av våre myndigheter.

Innledningsvis vil jeg si at Thommessen skyter fra hoften, riktignok med løskrutt, når han prøver å fremstille NHO og LOs arbeid for norsk arbeids- og næringsliv som et arbeid kun initiert av og for de store, statlige bedriftene. Thommessen burde vite bedre enn som så.

Olaf Thommessen burde også satt mer pris på trepartssamarbeidet. Det har nemlig vært en stor suksess for landet at staten har hatt en stor aktør på arbeidsgiversiden (NHO) og en stor aktør på arbeidstakersiden (LO) å forhandle med. Dette er et system som har skapt få arbeidskonflikter, noe som også Bedriftsforbundets medlemmer har tjent på.

Thommessen skyter fra hoften, riktignok med løskrutt

Jeg tror og mener bestemt at Bedriftsforbundets medlemmer er enig i dette. At Thommessen ikke ser ut til å være enig, er oppsiktsvekkende, for å si det mildt.

Å konstruere konflikter på områder der samarbeid i utgangspunktet råder, er også uheldig.

For NHO er de små- og mellomstore bedriftene (SMB) svært viktige. Selvsagt, for NHO er en organisasjon som hovedsakelig består av SMB. Også Thommessen må ønske å se at NHO er en god representant for «hverdagsnæringslivet».

SMB er helt sentrale for norsk økonomi, for vår omstillingsevne og for våre lokalsamfunn. SMB er avgjørende for bosetting i hele landet. Dessuten har SMB enorm betydning i et nettverk med større bedrifter, fordi de er essensielle underleverandører og samarbeidspartnere. Små og store selskaper lever i et gjensidig avhengighetsforhold. Store selskap ville ikke klart å levere sine varer og tjenester uten gode leveranser små- og mellomstore bedrifter.

De som har fulgt med vet selvsagt at små og mellomstore bedrifter er et viktig satsningsområde for NHO. Når 96 prosent av våre medlemmer er SMB (altså under 100 ansatte), sier vel det seg selv. Derfor har vi et også etablert et eget SMB-forum som består av ti medlemsbedrifter, fra flere bransjer og fra ulike deler av landet. Forumet er et rådgivende organ for NHOs styre når det gjelder politikk for små- og mellomstore bedrifter. Forumet har utarbeidet et egent SMB-dokument («SMB-løftet») som ble overlevert næringsministeren under Arendalsuka i fjor.

Forumet har gjennom det siste året også hatt flere møter med næringsministeren og hans folk, hvor vi har drøftet ulike utfordringer og utviklingsmuligheter for SMB.

NHO er glad for at Næringsministeren har respondert og varslet at det kommer en ny SMB-strategi fra regjeringen før sommeren 2019.

Den tar utgangspunkt i de samme sakene som våre SMB-medlemmer har spilt inn, og her skal NHO jobbe på for å få gjennomslag til beste for våre små- og mellomstore bedriftsmedlemmer.

På mange måter er SMB lik de store bedriftene. Derfor er mye av politikken som er viktig for de store bedriftene også viktig for de mindre. En viktig forskjell er likevel at de mindre bedriftene har færre hender å fordele oppgavene på.

Det gjør at det er ekstra viktig at vi arbeider for å forenkle hverdagen – slik at bedriftene kan bruke mindre tid på å fylle ut søknader og skjemaer, og mer tid på å drive bedrift og skape verdier. Bare på den måten kan bedriftene fortsette å vokse, utvikle seg og skape flere arbeidsplasser. En enkel hverdag for bedriftene innebærer også tilgang til kapital, kompetanse og kunder (markeder). Dette jobber NHO for hver dag, og tiden for et skikkelig SMB-løft er nå.

NHO og vi som sitter i forumet bidrar, vil fortsette å bidra, aktivt for SMB fremover. Vi skulle derfor ønske at Olaf Thommessen, i stedet for å skyte fra hoften mot et NHO som faktisk gjør noe for SMB, heller hadde bedt om samarbeid.

Slik vi ser det er det alltid mer konstruktivt for saken å samarbeide fremfor å konstruere konflikter. Derfor håper vi at Thommessen vil støtter opp om SMB-løftet som NHO har jobbet med det siste året.

Karl Inge Rekdal er bedriftsleder og leder av NHOs SMB-forum.

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Powered by Labrador CMS