Annonse

Bedriftsforbundet

Synspunkt

De viktigste ­velferdsskaperne

Det er synd at næringspolitikk ikke er en større del av valgkampen, skriver Olaf Thommesen. Han vil at kommunene skal få en større andel av selskapsskatten.

Skattepolitisk gründerflopp

En to år gammel skatteordning som skulle sikre gründere mer kapital, står nesten ubrukt. Nye tall viser at forventningene var opptil 40 ganger høyere enn den faktiske bruken.

Synspunkt

La de små være premissleverandører

Det er på tide å la de mindre virksomhetene få lov til å definere premissene for norsk næringsliv, skriver Olaf Thommessen i Bedriftsforbundet.

Synspunkt

Noen burde oppdatere Olaf Thommessen

I et forsøk på å kapre nye medlemmer, kommer Bedriftsforbundets sjef, Olaf Thommesen, med påstander om NHO og vårt arbeid for små- og mellomstore bedrifter. Påstandene mangler rot i virkeligheten.

Eiere av små og mellomstore bedrifter– Jobber mest, har mindre ferie og blir ikke rike av det

Korttidsfravær koster næringslivet 36 milliarder kroner i året

Aller verst går det ut over de mindre bedriftene som i 2017 måtte betale to tredjedeler av regningen.

Bedriftsforbundet raser mot pensjonsforslag på Stortinget

Bedriftsforbundet samarbeider med NAV– Håper de kan gi arbeidstrening til flyktninger

– Klart brudd på loven

En leder som går igjennom ansattes telefonlogger, uten at dette er avtalt på forhånd, bryter klart med både dagens og kommende lovverk for bruk av personopplysninger, hevder jurist.

Bedriftsforbundet– Sats på lærlingene

I LO er det klare forventninger om at arbeidsmarkedstiltak prioriteres i statsbudsjettet. Bedriftsforbundet stemmer i, og ber regjeringen øke det allerede rekordhøye lærlingtilskuddet «betraktelig».

BedriftsforbundetFra bitter konflikt til snuoperasjon

Ifølge Bedriftsforbundets egne tall har organisasjonen oppnådd sin største vekst på seks år, til tross for oppsigelser og krangling i media.

Ny analyseNorge kan spare 15 milliarder på sykelønnskutt

Norge kan spare 15 milliarder kroner årlig på å få sykefraværet ned til svensk nivå. Det viser beregninger gjennomført av NyAnalyse for Bedriftsforbundet.

Omstillingen i BedriftsforbundetYdmyk Thommessen tar selvkritikk

Leder i Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen, har blitt beskyldt for å henge ut medarbeidere, og for å lede gjennom harselering og frykt. Nå snakker han ut om den tunge omstillingsprosessen.

Konflikten i BedriftsforbundetThommessen sparker nestleder

Olaf Thommessen i krig med halvparten av sine ansatte.

LederThommessen i kastevinder

Olaf Thommessen er avhengig av tillit fra styret, ikke fra alle ansatte, for å kunne fungere som generalsekretær for Bedriftsforbundet. Varslinger og uro betyr ikke nødvendigvis at det utøves kritikkverdig ledelse, skriver redaktør Magne Lerø.

Havnestriden til Konkurransetilsynet

Bedriftsforbundet mener det fortsatt ikke er fri konkurranse for norske fartøyer i Drammen havn og klager LO og NHOs tariffavtale inn for Konkurransetilsynet.

Annonse
Annonse
Annonse