Samfunn

Utlenlandske sommerturister ankommer ved Filipstadkaia for første gang siden grensene stengte. 250 biler totalt var ombord på ferjen. Ikke alle kjørte bil.

Nordmenn har høy tillit til myndighetene til tross for åpne grenser

Tilliten til informasjonen fra myndighetene er fortsatt høy og uforandret etter at grensene til Europa åpnet opp.

Publisert Sist oppdatert

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 50.000 nordmenn om de har tillit til informasjonen som gis av regjeringen og av helsemyndighetene. Målingene er gjort daglig gjennom koronaepidemien.

Tilliten til informasjon som gis av helsemyndighetene er i juli nøyaktig den samme som gjennomsnittet for hele koronaperioden.

72 prosent oppgir å ha tillit, 16 prosent har ikke tillit og 13 prosent svarer verken eller.

– Tilliten til informasjonen fra helsemyndighetene har vært overraskende stabil og kun endret seg med pluss minus ett prosentpoeng på månedsbasis gjennom hele epidemien, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion i en pressemelding.

Flertallet vil ikke åpne grensene

65 prosent sier at de har tillit til informasjon som gis av regjeringen. 18 prosent har ikke tillit, mens 18 prosent svarer verken eller.

– Nordmenn hadde klart høyere tillit til informasjon fra regjeringen enn fra helsemyndighetene i de første månedene av epidemien, men dette endret seg etter at regjeringen startet gjenåpningen av Norge. I ettertid er det helsemyndighetene som scorer best på tillit, sier Clausen.

Tilliten til informasjon fra regjeringen ligger i juli 7 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet for koronaperioden, og 12 prosentpoeng lavere enn i april hvor tilliten var på det høyeste.

Verken tilliten til informasjonen fra helsemyndighetene eller fra regjeringen har endret seg den siste uken etter at grensene til Europa åpnet opp.

– Selv om nordmenn kan være delt i synet på å åpne landets grenser, mener flertallet at dette ikke er en riktig beslutning av smittehensyn. Likevel har tilliten til informasjon fra myndighetene ikke endret seg etter at grensene til Europa åpnet opp, sier Clausen.

Økende tillit til regjeringens tiltak

Et knapt flertall på 51 prosent har i juli tillit til at regjeringen har satt i verk de nødvendige økonomiske tiltakene for å begrense skadevirkningene på norsk økonomi. 21 prosent er uenig, mens 29 prosent svarer verken eller.

– Tilliten til regjeringens økonomiske tiltak hadde en fallende kurve i mai og juni, men viser en klar tendens til å øke i juli, sier Clausen.

Tilliten til regjeringens økonomiske tiltak ligger i juli 2 prosentpoeng under gjennomsnittet for hele koronaepidemien, men lå siste uke litt over gjennomsnittet.

Powered by Labrador CMS