Samfunn

Bærekraftige virksomheter, innovasjon og entreprenørskap er noe av det som gjør at Norge i år sikrer en plass på topp 10-listen i KPMGs globale kartlegging, Change Readiness Index 2019.

Norge inn på topp ti listen over verdens mest forberedte land

Bærekraftige virksomheter, innovasjon og entreprenørskap er noe av det som gjør at Norge i år har klatrer fra 11. til 6. plass på Change Readiness Index 2019.

Publisert Sist oppdatert

Norge er det sjette best rustede landet i verden, ifølge en internasjonal beredskapskartlegging fra KPMG som tar for seg nasjoners evne til å håndtere trusler mot samfunnets infrastruktur.

140 land er rangert på bakgrunn av deres kapasitet og evne til å håndtere store endringer, enten det er kortsiktige hendelser som jordskjelv, eller langsiktige demografiske, økonomiske, sosiale og teknologiske trender.

Indeksen viser at Norge har styrket seg på områder knyttet til bærekraft, innovasjon- og entreprenørskap, satsningsområder som fremheves som spesielt viktige i 2019.

Nøkkelfunn:

 • Sveits inntar førsteplassen for andre året på rad, mye på grunn av et sterkt arbeidsmarked og gode helsetjenester.

 • Europa fortsetter å dominere topp 10-listen, men faller nedover på listen som følge av finansielle forhold.

 • Land med svak økonomi vil oppleve en såkalt "Double Jeopardy" i møte med raske endringer. Dette er også landene som vil ha størst problemer med å håndtere klimakatastrofer.

 • Seks av topp 10-landene har vært i tet de siste fem årene. Norge erstatter Finland på listen, som i år faller ut av topp 10.

 • Malaysia ligger best an blant mellominntektslandene, med en 30. plass som begrunnes i en styrket næringslivskapabilitet.

 • Asia ligger over gjennomsnittet når det gjelder offentlig sektor sin evne til å håndtere klimaendringer.

Sliter med økonomisk vekst

Indeksen vurderer landene opp mot tre pilarer; næringsliv, offentlig sektor, samt mennesker og samfunn.

Kartleggingen gir en pekepinn om hvilke områder som bør prioriteres og hvor det bør rettes investeringer for at landet skal henge med i en verden hvor endringstakten stadig blir raskere.

Selv om Norge gjør det bedre i årets indeks, har vi også forbedringspotensial på en rekke områder. Norge faller mest på området "makroøkonomisk rammeverk", som indikerer hvorvidt landet evner å realisere mål knyttet til økonomisk vekst og stabilitet.

I en verden i konstant endring er det liten tvil om at et godt forberedt land i større grad vil kunne forutse, planlegge for og håndtere et bredt spekter av uforutsette hendelser.

Investere i bærekraftige løsninger

Et land som er endringsdyktig vil proaktivt kunne høste mulighetene som blant annet ny teknologi bringer, og dempe de negative konsekvensene av for eksempel økonomisk instabilitet eller naturkatastrofer.

– I tillegg til å vekte og vurdere Norge i en internasjonal kontekst, får vi en verdifull pekepinn på hvordan majoriteten av landene i verdenssamfunnet bidrar i arbeidet med å bygge en mer bærekraftig verden. Funnene gir oss nyttig innsikt i Norges eget arbeid, sier Ane N. Stray Pedersen, leder for bransjesatsningen for offentlig forvaltning i KPMG Norge i en pressemelding.

Årets Change Readiness Index viser at Norge er på rett spor. Norge har styrket seg på områder knyttet til bærekraft, innovasjon- og entreprenørskap, satsningsområder som fremheves som spesielt viktige i 2019.

– Både næringsliv og myndigheter må bli bedre på å beregne miljøkostnader i alle prosjekter. Det er et stort behov for investeringer i innovasjon som sikrer bærekraftige løsninger i både privat og offentlig sektor fremover, sier Ane.

Høyest rangerte land i 2019 med endring i plassering fra 2017:

 1. Sveits

 2. Singapore (+2)

 3. Danmark (+2)

 4. Sverige (-2)

 5. De forente arabiske emirater (-2)

 6. Norge (+5)

 7. Tyskland (+2)

 8. Storbritannia (+2)

 9. New Zealand (-3)

 10. Nederland (-3)

Powered by Labrador CMS