Annonse

trusler

Flere drapstrusler mot FHI-topper anmeldt

Direktør Camilla Stoltenberg og flere andre ansatte i Folkehelseinstituttet (FHI) er blitt truet på livet i pandemien. En rekke trusler er blitt anmeldt.

Klienter, elever eller pasienter står bak trusler og vold på arbeidsplassen

Det er sjelden at det er kollegaer eller sjefer som er opphav til trusler eller vold mot ansatte, viser tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Slik vil cyberkriminelle påvirke samfunnet i fremtiden

Omfattende bruk av kunstig intelligens blant cyberkriminelle vil tvinge IT-sikkerhetsbransjen til å fokusere mer på identitets- og tilgangsadministrasjon.

Fire av ti leger har opplevd trusler fra pasienter

Fire av ti leger opplever å bli truet av en pasient innen fire år etter endt utdanning, viser en ny studie fra Universitetet i Oslo.

Navn i uken

Laila fra LødingenUtspekulert hevn eller århundrets politiskandale?

I Rettssal 250 i Oslo tingrett har vi denne uken sett starten på et rettsdrama uten sidestykke her til lands. Fortsatt er gjenstår 9 uker og mange flere akter.

Norge inn på topp ti listen over verdens mest forberedte land

Bærekraftige virksomheter, innovasjon og entreprenørskap er noe av det som gjør at Norge i år har klatrer fra 11. til 6. plass på Change Readiness Index 2019.

Mest vold og trusler i helseyrker

Det er oftest pasienter og klienter som står bak trakasseringen.

Lest om ledelseNår trusler blir en del av lederhverdagen

3 av 10 har kjent på uro, redsel eller angst på grunn av trusler, hat eller vold rettet mot egen person i lederrollen, viser en undersøkelse gjort av det svenske magasinet Chef.

Tre av ti ordførere har opplevd trusler og trakassering

Norske kvinner mest utsatt for vold, seksuell trakassering og trusler på jobb

Norske yrkesaktive opplever mer truende og ydmykende oppførsel og er mer utsatt for fysisk vold i arbeidet enn EU-gjennomsnittet, viser en sammenligning STAMI har gjort.

Slår tilbake mot forsvarskritikk– Sp la frem en langtidsplan som ikke var finansiert

Stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) påpeker at Senterpartiet ønsket å opprettholde flere av de kapasitetene i Forsvaret som er forslått nedlagte uten å fortelle hvordan det skulle finansieres.

YrkesundersøkelseEn av fem barnevernsansatte vurderer å slutte på grunn av netthets

Dette ble avdekket i en ny rapport fra Fellesorganisasjonen (FO).

Hvor utsatt er din bedrift for et cyberangrep?

I fjor opplevde verden en rekke cyberangrep. Påstander om valgfusk, hacking av departementer og manipulering av fysiske infrastrukturer er bare noen av hendelsene.

Henges ut i sosiale medierLeder-utfordringer i barnevernet rammer familier

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) er bekymring over situasjonene som utspiller seg både på sosiale media, i flere av landets aviser og tv-kanaler i disse dager.

Skarpere fronter og økt splittelse i Europa

Et flertall europeere mener deres eget land bør løse sine egne problemer uten innblanding fra andre. Samtidig mener et stort flertall at EU bør ta en mer aktiv rolle internasjonalt.

Annonse
Annonse
Annonse