Samfunn

Norge har verdens mest vellykkede elbil-satsing, grønn skipsfart og investerer i havvind, men det er ikke nok, slår en ny klimarapport fast.

– Norge når ikke klimamålene

I en ny energi- og klimarapport slås det fast at Norge ikke vil nå klimamålene i 2030 eller 2050.

Publisert Sist oppdatert

Det er bransjeforeningen Elektro og Energi i Norsk Industri som har bestilt rapporten fra DNV GL.

DNV GL har tidligere laget globale framskrivninger for energiutviklingen i verden, men denne gangen har de utelukkende fokusert på Norge.

Rapporten slår fast at Norge er langt unna å nå egne klimamål i 2030.

Norsk Industri etterlyser nå politisk besluttsomhet i møte med omstillingen av norsk økonomi og energisektor.

– Rapporten er en marsjordre til både Regjeringen og Stortinget. Vi er langt unna å nå målsettingene vi har satt for 2030. Vi kan ikke fortsette å øke ambisjonsnivået og vedta enda mer hårete mål om vi ikke har tilstrekkelige planer om å følge dem opp, sier Stein Lier-Hansen.

Klarer ikke halvparten av målet

Norge har verdens mest vellykkede elbil-satsing, grønn skipsfart og investerer i havvind, men det er ikke nok.

Ifølge rapporten vil vi i 2030 kun nå et kutt i klimagassutslipp på 23 prosent basert på 1990-nivået, mot en målsetting om 50 prosent.

Prognosene forutsetter blant annet at elbil-subsidiene fortsetter som nå. Fjernes disse, vil Norge være enda lenger unna målet om å halvere utslippene.

– Manglende politikk får konsekvenser. Industrien og næringslivet i Norge trenger politisk lederskap i årene som kommer. Vi skal gjennom store endringer og vi skal omstille norsk økonomi. Skal vi klare det trenger vi forutsigbare rammer, gode incentivordninger og langsiktige satsinger fra Regjeringen, sier styreleder for bransjeforeningen Elektro og Energi i Norsk Industri, Nils Klippenberg i en melding.

Norge ser heller ikke ut til å nå en rekke andre uttalte mål.

Fremfor å halvere transportutslippene i 2030 sammenlignet med 2005, vil reduksjonen sannsynligvis være 41 prosent.

Innen 2025 vil elektriske kjøretøyer trolig utgjøre omtrent 82 prosent av salget av nye personbiler, ikke 100 prosent som er målet.

Ta en lederrolle

På lengre sikt er Norge heller ikke i rute. I 2050 ligger Norge an til kun 68 prosent kutt i CO2-utslipp. Det er 25 prosentpoeng lavere enn de klimamålene som Stortinget har satt.

Norge har betydelig erfaring og en ledende rolle innen LNG-, batteri- og hydrogenfremdrift for innenlandstrafikk.

Det å utvide denne lederrollen til forskning, utvikling og pilotering av lav- og nullutslippsdrivstoff og tilhørende infrastruktur for internasjonal shipping er en lovende mulighet, mener Norsk Industri.

De mener også at Norge er godt posisjonert for en ledende rolle innen flytende havvind. Med erfaringen innen olje og gass har Norge kompetanse innen undervannsteknologi, forankring, flytere og mye annet av det som trengs for å utvikle og skalere flytende havvind.

Manglende politiske ambisjoner

Her hjemme er vi også ledende på elektrifisering av offshore olje- og gassproduksjon, som fremover vil bli viktig globalt.

Flytende havvind og batterier er del av dette bildet. I tillegg kan avkarbonisering av naturgass komme til å bli svært viktig for å sikre et marked for norsk gass og tilhørende industri.

Norge er i front for elbil-satsing, men skal vi lykkes må vi også bli et foregangsland innen tyngre kjøretøyer, enten det er elektrisk infrastruktur eller hydrogen. Norsk industri er godt posisjonert, men her mener bransjeorganisasjonen at det kreves politiske ambisjoner og tiltak.

– Vi må utnytte de unike mulighetene vi har i Norge. Det gjør vi dessverre ikke godt nok i dag. Jeg håper at rapporten blir en vekker for flere, og bidrar til å legge rammene for den politiske debatten frem mot valget i 2021, avslutter Stein Lier-Hansen.

Powered by Labrador CMS