Nyskaping

Norske bedrifter tror digitaliseringen gir færre jobber

Og tre av ti tror på økende lønnsgap mellom høyt og lavt utdannede.

Publisert Sist oppdatert

Henriette Brekke i avdeling for pengepolitikk i Norges Bank har sett nærmere på svarene i spørreundersøkelsen, Regionalt nettverk, som sentralbanken jevnlig gjennomfører for å lodde stemningen i et representativt utvalg av norske bedrifter.

Tre av ti bedrifter tror digitaliseringen vil føre til større lønnsgap mellom høyt og lavt utdannede

I forrige undersøkelse som ble gjennomført i august 2019, svarte 266 bedrifter som har rundt 150.000 ansatte.

De siste årene har undersøkelsen vist at bedriftene bruker stadig mer penger på digital teknologi.

Dette har vekket interesse, derfor la bankfolkene inn et nytt spørsmål i årets undersøkelse. Nå ville de vite hvor mye de faktisk bruker på digitalisering.

Svaret er at tre prosent av de samlede driftskostnadene. Det høres ikke umiddelbart så mye ut, men i posten for samlede driftskostnader ligger ting som varekostnad, lønn og lokaler, ofte de største utgiftene en bedrift kan har.

Undersøkelsen viser også at andelen som går til digitalisering har økt i seks av ti bedrifter. Og syv av ti planlegger å øke den ytterligere de neste tre årene.

«I alle næringer øker utgiftene til digitalisering klar mer enn de øvrige utgiftene.», skriver Brekke i en bloggpost.

Mens det er industrien som har hatt den sterkeste veksten til nå, er det varehandelen som forventer sterkest vekst fremover.

Dempet sysselsetting

Når forskerne i Norges Bank vekter svarene med bedriftens antall ansatte, finner de at en stor overvekt tror digitaliseringen vil ha en dempende effekt på sysselsettingen de neste tre årene.

70 prosent av de store bedriftene i undersøkelsen ga dette svaret.

Brekke mener dette kan sees i sammenheng med at det er i de største bedtriftene de digitale utgiftene øker mest.

Samtidig er det store forskjeller mellom næringene. Industrien er sikrest på at det vil være dempende, mens en liten overvekt av bygg- og anleggsbedriftene tror digitaliseringen vil bidra til å øke antall ansatte.

Tre av ti bedrifter tror digitaliseringen vil føre til større lønnsgap mellom høyt og lavt utdannede.

Powered by Labrador CMS