Samfunn

Kunnskapsminister Guri Melby (V) avviser at arbeidet med det nye testregimet for elevkartlegging i skolene skjer uten fagmiljøenes involvering.

Nytt testsystem i skolene skal være klart i 2026

Det nye testsystemet for elevkartlegging i skolene blir klart ett år senere enn det Utdanningsdirektoratet foreslår, ifølge kunnskapsminister Guri Melby (V).

Publisert Sist oppdatert

Mens direktoratet la opp til at det nye testregimet skal være klart til bruk i skoleåret 2024/2025, ønsker regjeringen å bruke mer tid på utviklingen av og innretningen til de nye prøvene. Det betyr at det nye testsystemet først er klart i 2026, ifølge kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Vi forlenger den fasen vi er inne i nå, med blant annet utvikling av nye prøver og dialog med partene og fagmiljøene, med cirka et år i forhold til det Udir foreslo. Beslutningene om prøvenes innretning kommer til våren, sier Melby til NTB.

Nytt prøveregime

De nasjonale prøvene skal erstattes med et helt nytt prøveregime for elever fra andre til tiende klasse. Melby understreker at ingen beslutninger er tatt, heller ikke om andreklassingene skal omfattes av de nye prøvene. Melby legger onsdag morgen fram strategien for det videre arbeidet med prøvene.

Ifølge tidsplanen i strategien skal høsten 2021 settes av til utredning, mens beslutninger om prøvenes innretning skal skje våren 2022.

Avviser kritikk

Stortingspolitikere fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet gikk denne uken ut i Dagsavisen og kritiserte Melby for manglende åpenhet rundt prosessen.

Melby avviser kritikken om at hun legger opp til en lukket prosess, der aktører i skole- og utdanningssektoren ikke i tilstrekkelig grad kommer til orde, som «tøys» og benekter at det er satt bråbrems for prosjektet, og at arbeidet er satt på vent.

– Grunnen til at vi ønsker å bruke lengre tid, er nettopp for å sikre skikkelig involvering. Vi vil gjerne engasjere hele sektoren og fagfolkene for at de skal komme med sine innspill. Vi har ikke tenkt å sitte i et lukket rom med dette arbeidet, sier hun.

I 2020 fikk skolen nye læreplaner og nytt innhold, og verktøyene som skal brukes til å utvikle kvaliteten i skolen, skal derfor fornyes og tilpasses til det nye innholdet. Dette gjelder blant annet nasjonale prøver og elevundersøkelsen.

Powered by Labrador CMS