Annonse

Utvalg vil ha mindre idrett, norrønt og religionshistorie i norsk skole

Mindre fokus på idrett i gymmen og langt mindre teori i kunst og håndverk og musikk er blant forslagene til nye og slankere skolefag.

Store karakterforskjeller mellom elever med ulik minoritetsbakgrunn

Nesten en hel karakter skiller snittet til elever med familiebakgrunn fra Vietnam og Thailand på videregående, ifølge en ny rapport.

Innvandrerbarn har forbedret lesenivået

En av tre skoler utenfor lærernormen

Størst kjønnsforskjeller i Norge blant 5. klassinger i Skandinavia

– Dette bekrefter dessverre inntrykket av at guttene sliter mer enn jentene på skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

BI beste norske skole på siste Financial Times-rangering

Handelshøyskolen BI oppnår dette året en 33.-plass på den årlige Financial Times European Business School Rankings 2017.

Nær 3000 kroner skiller de billigste SFO-ene fra de dyreste

– De store forskjellene urettferdig og urimelig, all den tid SFO er et tilbud knyttet til den offentlige skolen, konkluderer NTNU Samfunnsforskning.

LederMer makt til lærerne

KrFs lærernorm blir et skudd i luften med mindre de staker ut en annen kurs for skolen enn det Høyre står for.

Oslo-skolen som utstillingsvindu skal opprettholdes med disse fem grepene

Stor nedgang i fraværet for de svakeste elevene

Endelige tall for skoleåret 2016–2017 viser at fraværet for de elevene som er mest borte fra skolen, har falt med 30 prosent, og færre får strykkarakter.

ArbeiderpartietVil bruke 2,4 milliarder for å skape nye arbeidsplasser

I sitt alternative budsjett ønsker Ap å få flere fra trygd og ut i jobb.

Nasjonale prøverBest utvikling i Finnmark

Elevene i Oslo og Akershus presterer i snitt over nasjonalt nivå på alle tre prøvene.

Mye lekser og høye forventningerJenter mer plaget av skolestress enn gutter

Jenter er mer bekymret, har flere psykiske plager og blir lettere utbrent av skolearbeid enn gutter, viser en ny rapport.

Asheim ber KrF droppe krav om lærernorm etter nye tall

Bare de store kommunene med skoler som allerede har lite frafall og gode resultater, vil nyte godt av en lærernorm, mener kunnskapsministeren.

Vil knekke mattekoden

Matte må verken være så dødsens kjedelig eller så uforståelig som ­mange elever opplever det. Det er måten det undervises i faget på som er feil, mener ildsjeler fra skolemiljøet som Plot har snakket med.

Flere unge med innvandrerbakgrunn fullfører videregående utdanning

Andelen barn av innvandrere som fullfører videregående skole innen fem år, var i fjor 72 prosent, mot 66 prosent i 2013.

Inkludering på agendaen

Hvordan skal vi sørge for at alle ungdommer føler seg inkludert i samfunn, skole og arbeidsliv?

– Yrkesfagelever møter en opplæring som ikke er virkelighetsnær

Elevorganisasjonen mener årsaken til at norske elever er blant de svakeste til å gjennomføre yrkesfaglig opplæring er fordi skolene er «utdaterte».

Ny digitalstrategi for skolenTrygg nett-trafikk for store og små

En ny kjøreplan for digitalisering av skolen ble lagt fram av regjeringen fredag. Den skisserer en fireårsperiode med store omveltninger for både lærere og elever.

Jenter får høyere karakterer enn gutter i de fleste fag

Elevkullet som gikk ut av grunnskolen våren 2017 har i snitt 41,4 grunnskolepoeng. Dette er en 0,6 høyere poengsum enn elevene som avsluttet 2015.

Velferdsprofitører et begrep som provoserer NHO-direktøren

NHO-direktør Kristin Skogen Lund er kraftig provosert av uttrykket velferdsprofitører om private som selger helsetjenester.

Arbeiderpartiets skoleløfte– 3.000 nye lærere i norsk skole

– Vi trenger flere lærere slik at alle elever blir sett, vi trenger læreplass til mange tusen som står i kø, og en god skolehelsetjeneste for de som sliter med psykiske problemer, sier Ap-lederen.

Store skiller i bruk av digitale verktøy i grunnskolen

Nå roper IT-selskap og en rekke andre samarbeidspartnere varsku opp om situasjonen.

Skoleforsker– Skolen er ikke tilpasset de minste guttene

Ny forskning viser at unge gutter blir raskere skolelei. Noe av grunnen er at skolen ikke er tilpasset denne elevgruppen, mener skoleforsker.

SSBNi av ti nyutdannede lærere fortsetter i jobben

– Et av regjeringens viktigste mål er en skole der elevene lærer mer. Da er vi helt avhengige av å beholde dyktige, nyutdannede lærere i skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Rektorer savner dugnadsånd blant foreldre

Åtte av ti rektorer har opplevd at foreldre setter behovene til eget barn foran fellesskapet på skolen, viser en ny undersøkelse.

KrF mener skolen svikter seksåringene

20 år er gått siden seksåringene ble satt på skolebenken. Reformen har vært mislykket, mener KrF. De krever mer lek inn i skolehverdagen for seksåringene.

Frp– Kjøreopplæring bør ikke regnes som fravær

Mange ungdommer må bruke sommerferien på å skaffe seg førerkort på grunn av de nye fraværsreglene i skolen. Frp ønsker å gi elevene fri til kjøreopplæring.

Videregående skoleFlere elever velger yrkesfag

Helse- og oppvekstfag har størst økning med 220 flere søkere. Teknikk og industriell produksjon har størst nedgang med 160 færre søkere.

Skolestress verre enn kroppspress

Krav og press i skolen fører til høy forekomst av psykiske lidelser blant barn og ungdom i Norge.

Lærere underrapporterer elevers fravær

Lærere fører ikke opp elevers fravær for å unngå at de mister vurderingsgrunnlag. –Uakseptabelt, sier statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet.

Fullføring av videregående har større betydning enn innvandrerbakgrunn

Det å fullføre videregående utdanning har større betydning enn innvandringsbakgrunn for om man er i arbeid eller under utdanning.

DokumentarUtbryter­lærerne

De tar kampen ingen andre tør å ta. De er ­lærere som kjemper mot vedtak, pålegg, ­målinger og detaljstyring – fordi de mener det går utover undervisningen. Men kampen koster.

Sp om regjeringens omveltninger i kunnskapssektoren– Puslete og selvmotsigende

Regjeringen slår sammen Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i Utdanningen som en del av deres omorganisering av kunnskapssektoren. Samtidig flyttes 60 årsverk ut fra Oslo. Men Senterpartiet er ikke imponert

SVUtvider lovnader om lærernorm

Flere opposisjonspartier har lovet å innføre en norm for lærertetthet ved seier i høstens valg. SV-leder Audun Lysbakken sier de vil inkludere videregående skoler i sine krav.

Flere elever gjennomfører skoleløpet

Gapet mellom Finnmark og resten av landet har også blitt redusert.

Skolens nye verdidokumentKS mener regjeringen overser barnehager og yrkesfag

Siste rest av det originale læreplanverket skal totalrenoveres. Men regjeringen makter ikke å skape et helhetlig rammeverk, mener KS.

Den stille sultenNorge henger etter i arbeidet med ernæring

159 millioner barn får for lite eller feil mat i sine første leveår. En ny studie viser at Norge ikke prioriterer ernæring i sin globale utviklingspolitikk.

Fartsrekord?Full enighet i kommuneoppgjøret etter en drøy time

Første kravoverlevering i årets kommuneoppgjør ble gjennomført torsdag klokken 10. Etter en drøy time var alle parter enige. – Ingen her kan huske at noe slikt har skjedd før.

LederGoogle-kommers i skolen

At vi voksne velger å legge oss i lomma på Facebook og Google, kan vi undres over. Men i skolen bør de amerikanske mediegigantene motarbeides. Barn skal ikke gjøres til kommersielle objekter om tilbudet er aldri så billig og pedagogisk fiffig, skriver redaktør Magne Lerø.

Røe Isaksen slår et slag for fag med dårlig rykte

Humanistiske fag har et ufortjent dårlig rykte, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Nå vil han fremme nytten ved studier i språk og kultur.

Skoleforslaget «ingen» vil ha er ute på høring– Vær så snill, ikke rør den også!

Regjeringen vil erstatte verdigrunnlaget i den norske skolen. Elendig bruk av tid og ressurser, mener skoleforbund.

Pedagogikkprofessor– Norsk skole er ikke lagd for gutter

Dobbelt så mange gutter som jenter får spesialundervisning i grunnskolen i år. Forskere gir skolen skylden for at guttene hengende etter.

Over halvparten av lærere vil slutte før pensjonsalder

Kun én av fire grunnskolelærere vil fortsette i jobben til de er 67 år. Den viktigste årsaken til at de vil slutte er for mange elever per lærer. Milliarder av kroner på få år har ikke hjulpet.

Mobbing i skolen– Deprimerende å se hvordan en del voksne opptrer på sosiale medier

Barn ser til voksne og vil formes av deres adferd. – Derfor er det viktig at rollemodeller oppfører seg i den offentlige debatten, mener leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Mange elever sliter psykiskVil ha «svanemerket» digital helseinfo

Dagens unge er heldigitale. Skal man nå fram til skoleelever som sliter, må man gå online. Psykolog Svein Øverland etterlyser kvalitetsikret digital helse-informasjon til skoleelevene. Det er enkelt og treffsikkert, mener han.

Voksne griper ikke inn når elever blir mobbet

– Dette er en utfordring vi er nødt til å ta på dypeste alvor, sier Sylvia Lind, leder i elevorganisasjonen.

Tre av fire vil forby nikab i skolen

75 prosent av nordmenn vil forby det ansiktsdekkende hodeplagget nikab i skole og høyere utdanning, viser en undersøkelse. Problematisk, mener religionshistoriker.

Sløyden skal inn i skolen igjen

Regjeringen synes det blir for mye kunst og for lite håndverk i faget som samler de to disiplinene. Nå vil de dele opp faget og få inn mer praktisk arbeid.

Flere elever i privatskoler

På ti år har det vært en drastisk økning i antall privatskoler i Norge. Nå går 3,6 prosent av alle grunnskoleelever på privatskole.

Markedsrettingen i skolen forsterker sosiale forskjeller

– Rektorene er ikke syndebukkene. Dette er en systemfeil, sier Ingvil Bjordal, som har skrevet doktorgradsavhandling om Oslo-skolen.

Hauglie får skarp kritikk for Nav-utspill

Utdanningsforbundet frykter stigmatisering i skolen.

Skoleforsker avviser norsk «PISA-suksess»

Det blir like feil å si at PISA-resultatene fra 2015 er en suksess, som å si at vi fikk et PISA-sjokk i 2000, mener skoleforsker.

PISANorske elever presterer bedre enn snittet for første gang

Norske 15-åringer gjør det litt bedre, mens mange andre gjør det litt dårligere, viser de senste PISA-resultatene. Samlet gjør norsk skole et solid hopp på rangeringen.

Utdanningsforbundet– Vi skal være forsiktige med å overtolke funnene

Lærernes fagforening er fornøyd med de norske resultatene i den internasjonale matematikk- og naturfagsundersøkelsen. Men mye kan bli bedre med enkle politiske grep, mener Utdanningsforbundets leder.

TIMSSNorske elever stagnerer på ungdomstrinnet

Mens norske 5. klassinger er nordens beste i matematikk, stopper utviklingen opp i ungdomsskolealder.

Høyres skole opp til eksamen

De neste ukene vil et ras av internasjonale og nasjonale skoletester vise om Høyreskolen står til stryk – eller består.

Litt bedre matteresultater for de beste og de dårligste

Resultatene fra nasjonale prøver for 2016 viser endringer i begge ender av skalaen. Men for det store flertallet er regneferdighetene som årene før.

– I Norge gjelder fremdeles janteloven

Malin Frantzen Øiseth trainee i Ungt Entreprenørskap forklarer hvilke forventinger unge i dag har til arbeidstaker.

Ny retning for norsk skole

Stortinget bestemmer i dag hvordan skolen skal se ut i fremtiden.

Annonse
Annonse
Annonse