Samfunn

Å sette Oslo foran i vaksinekøen vil bedre smittesituasjonen på sikt, men de negative sidene ville vært vanskelig å få grep om, ifølge FHI.

Oslos smittesituasjon ville fått positiv effekt av vaksineprioritering

Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI sier det er åpenbart at Oslos smittesituasjon ville blitt bedre på sikt dersom de ble prioritert i vaksinekøen.

Publisert Sist oppdatert

Det som er vanskelig, er å beregne hvilken negativ effekt det ville hatt andre steder i landet, forklarer Bukholm.

– Det er enkelt å argumentere for, og det er vi også enige om, at hvis du skjevfordeler mot Oslo, så vil du få en positiv effekt i Oslo. Den er jo ikke vanskelig. Altså, den ser alle, sier Bukholm til NTB.

– Du får en positiv effekt av å gi flere vaksiner til tettbygde områder. Men så får du en negativ effekt av å ta fra andre deler av landet. Og da er spørsmålet hvordan man skal gjøre det, sier han.

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) har sagt at vaksinasjonen er forebyggende, og ikke vil brukes til å slå ned utbrudd, da det tar uker å bygge opp beskyttelse.

Geografisk skjevfordeling

FHI har med jevne mellomrom sett på analyser som viser effekten av såkalt geografisk skjevfordeling av vaksiner, og holder på med en ny analyse som skal være klar i løpet av uken.

Analysen vil bygge på den aktuelle smittesituasjonen nå. En datamodell kartlegger hele demografien i Norge, og ser blant annet også på bevegelsesmønstre. Smittetall for alle fylker og kommuner i Norge legges inn i datamodellen.

– Så vil vi se hvilke effekter vi vil kunne få av enten en gradert skjevfordeling eller en total skjevfordeling, sier hun.

Men regnestykket har så langt ikke gitt noe entydig svar på at skjevfordeling hadde vært fordelaktig for vaksineprosessen nasjonalt. Det er blant annet fordi det er svært vanskelig å beregne hvor neste smitteutbrudd kommer.

Kompleks modell

Hvis de derimot hadde hatt en mer kompleks modell hvor en kraftig datamaskin vurderte hvilke kommuner som skal tildeles vaksinedoser basert på en dag-til-dag-vekting med mange faktorer, kunne det for eksempel blitt aktuelt. Men det er aldri testet ut, forklarer Bukholm.

– Noen steder i landet er det nesten ikke smitte, og andre steder er det smitte. Og så er det sannsynligheten for at det oppstår smitte, sånn som situasjonen i Stavanger eller i Halden. Det oppstår jo smitte stadig vekk i en form for dynamikk, og det må vi også legge inn i modellen slik at man får en helhetlig vurdering, sier Bukholm.

Noen områder har hatt vedvarende smitte over tid, kanskje mest i Oslo-regionen.

Bukholm sier det er logisk at et smitteutbrudd vil være lettere å slå ned utenfor de store byene hvor det er færre folk som i mye større grad bor i egne hus med god avstand.

– Men det aller viktigste er å få vaksinert flest mulig på kortest mulig tid og få tak i flere doser, fastslår smitteverndirektøren.

Powered by Labrador CMS